Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương I. §6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tự soạn
  Người gửi: Vương Đình Trưởng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:40' 26-09-2009
  Dung lượng: 966.0 KB
  Số lượt tải: 380
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp
  Phòng giáo dục huyện Krông Năng
  Trường THCS Nguyễn Tất Thành
  GV: Vương Đình Trưởng
  Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
  Tính nhanh giá trị biểu thức:
  Tính nhanh giá trị biểu thức:
  Bài 1
  Bài 2
  85.12,7 + 15.12,7
  52.143 - 52.39 – 4.52
  Nêu quy tắc nhân 1 đơn thức với 1 đa thức?
  A.(B + C)
  A.B + A.C
  = A.B + A.C
  A.(B + C)
  = A.(B + C)
  A.B + A.C
  3x + 3y
  Áp dụng: Viết đa thức 3x+ 3y thành một tích ?
  = 3.(x + y)
  Viết đa thức 2x2- 4x thành một tích của những đa thức?
  Gợi ý: ta thấy 2x2 = 2x.x
  4x = 2x.2
  Giải: 2x2 – 4x
  Việc viết các đa thức 3x +3y thành 3 (x + y)và
  2x2 – 4x thành 2x(x – 2) gọi là phân tích đa thức thành nhân tử
  Vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì? Bài học hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu
  = 2x.x – 2x.2
  = 2x(x – 2)
  1. Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử?
  Phân tích đa thức thành nhân tử ( hay thừa số) là
  biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức
  TiẾT 9 §6 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
  Việc viết các đa thức 3x +3y thành
  3 (x + y)và 2x2 – 4x thành 2x(x – 2) gọi là phân tích đa thức thành nhân tử
  Ví dụ phân tích đa thức 15x3 – 5x2 +10x thành nhân tử
  Giải 15x3- 5x2+10x =
  2. Áp dụng
  Cách tìm nhân tử chung với các đa thức có hệ số nguyên
  + Hệ số là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử
  + các lũy thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ của mỗi lũy thừa là số mũ nhỏ nhất của nó,
  Trong ví dụ này nhân tử chung là 5x
  Hệ số của nhân tử chung (5) có quan hệ gì với các hệ số nguyên dương của các hạng tử (15;5;10)?
  Lũy thừa bằng chữ của nhân tử chung (x) có quan hệ như thế nào với lũy thừa bằng chữ của các hạng tử?
  5 là ƯCLN (15;5;10)
  x có mặt trong tất cả các hạng tử của đa thức, với số mũ là số mũ nhỏ nhất của nó trong các hạng tử
  5x.3x2
  – 5x.x
  +5x.2
  =5x(3x2 - x +2)
  5 là hệ số
  x là biến số
  1. Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử?
  Phân tích đa thức thành nhân tử ( hay thừa số) là
  biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức
  BÀI 6 TiẾT 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
  Ví dụ phân tích đa thức 15x3 – 5x2 +10x thành nhân tử
  Giải 15x3- 5x2+10x = 5x.x2 – 5x.x +5x.2 = 5x(x2- x +2)
  2. Áp dụng
  Cách tìm nhân tử chung với các đa thức có hệ số nguyên
  + Hệ số là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử
  + các lũy thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ của mỗi lũy thừa là số mũ nhỏ nhất của nó,
  ?1
  Phân tích đa thức sau thành nhân tử
  x2- x
  5x2(x-2y) – 15x(x-2y)
  3(x-y)- 5x(y-x)
  a)x2 – x
  b) 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y)
  = x.x – x.1
  = x.(x – 1)
  = (x – 2y).(5x2 – 15x)
  (x – 2y) – 15x(x – 2y)
  = (x – 2y).(5x2 – 15x)
  = (x – 2y).5x.(x– 3)
  = 5x(x – 2y)(x – 3)
  (5x2 – 15x)
  = 5x.(x – 3)
  c) 3(x – y) – 5x(y – x)
  = 3(x – y) + 5x(x – y)
  = 3(x – y) + 5x(x – y)
  = (x – y) (3 + 5x)
  c) 3(x – y) – 5x(y – x)
  Trong một số bài toán, đôi khi phải đổi dấu hạng tử để xuất hiện nhân tử chung
  A = – (– A)
  ?1
  ?2
  1. Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử?
  Phân tích đa thức thành nhân tử ( hay thừa số) là
  biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức
  BÀI 6 TiẾT 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
  Ví dụ phân tích đa thức 15x3 – 5x2 +10x thành nhân tử
  Giải 15x3- 5x2+10x = 5x.x2 – 5x.x +5x.2 = 5x(x2- x +2)
  2. Áp dụng
  Cách tìm nhân tử chung với các đa thức có hệ số nguyên
  + Hệ số là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử
  + các lũy thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ của mỗi lũy thừa là số mũ nhỏ nhất của nó,
  Trong một số bài toán, đôi khi phải đổi dấu hạng tử để xuất hiện nhân tử chung
  (A) = – (– A)
  ?1
  ?2
  ?2 Tìm x, sao cho :
  3x2 – 6x = 0
  3x . (x – 2) = 0
  a . b = 0
  Khi a = 0 hoặc b = 0
  Khi: 3x = 0 hoặc x – 2 = 0
  Hay: x = 0 hoặc x = 2
  3x.x – 3x.2 = 0
  1. Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử?
  Phân tích đa thức thành nhân tử ( hay thừa số) là
  biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức
  BÀI 6 TiẾT 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
  Ví dụ phân tích đa thức 15x3 – 5x2 +10x thành nhân tử
  Giải 15x3- 5x2+10x = 5x.x2 – 5x.x +5x.2 = 5x(x2- x +2)
  2. Áp dụng
  Cách tìm nhân tử chung với các đa thức có hệ số nguyên
  + Hệ số là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử
  + các lũy thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ của mỗi lũy thừa là số mũ nhỏ nhất của nó,
  Trong một số bài toán, đôi khi phải đổi dấu hạng tử để xuất hiện nhân tử chung
  (A) = – (– A)
  ?1
  ?2
  3. Luyện Tập củng cố
  Bài 39 Phân tích đa thức sau thành nhân tử
  c) 14x2y – 21xy2 +28x2y2
  e) 10x(x – y) – 8y(y – x)
  Giải
  c) 14x2y – 21xy2 +28x2y2
  =7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy
  =7xy(2x – 3y +4xy)
  e) 10x(x – y) – 8y(y – x)
  =10x(x – y) + 8y(x - y)
  = (x – y)( 10x+ 8y)
  = (x – y).2( 5x+ 4y)
  = 2(x – y)( 5x+ 4y)
  =10x(x – y) + 8y(x - y)
  Bài 41(a) Tìm x
  5x(x – 2000) – x +2000 = 0
  5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0
  (x – 2000)(5x – 1) = 0
  Khi. x- 2000 = 0 hoặc 5x - 1 = 0
  Hay x =2000 hoặc x = 1/5
  1. Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử?
  Phân tích đa thức thành nhân tử ( hay thừa số) là
  biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức
  BÀI 6 TiẾT 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
  Ví dụ phân tích đa thức 15x3 – 5x2 +10x thành nhân tử
  Giải 15x3- 5x2+10x = 5x.x2 – 5x.x +5x.2 = 5x(x2- x +2)
  2. Áp dụng
  Cách tìm nhân tử chung với các đa thức có hệ số nguyên
  + Hệ số là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử
  + các lũy thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ của mỗi lũy thừa là số mũ nhỏ nhất của nó,
  Trong một số bài toán, đôi khi phải đổi dấu hạng tử để xuất hiện nhân tử chung
  (A) = – (– A)
  ?1
  ?2
  3. Luyện Tập củng cố
  Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử?
  Khi phân tích đa thức thành nhân tử phải đạt yêu cầu gì?
  Nêu cách tìm nhân tử chung của các đa thức có hệ số nguyên
  Muốn tìm các số hạng viết trong ngoặc sau nhân tử chung ta làm như thế nào
  1. Thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử?
  Phân tích đa thức thành nhân tử ( hay thừa số) là
  biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức
  BÀI 6 TiẾT 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
  Ví dụ phân tích đa thức 15x3 – 5x2 +10x thành nhân tử
  Giải 15x3- 5x2+10x = 5x.3x2 – 5x.x +5x.2 = 5x(3x2- x +2)
  2. Áp dụng
  Cách tìm nhân tử chung với các đa thức có hệ số nguyên
  + Hệ số là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử
  + các lũy thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ của mỗi lũy thừa là số mũ nhỏ nhất của nó,
  Trong một số bài toán, đôi khi phải đổi dấu hạng tử để xuất hiện nhân tử chung
  (A) = – (– A)
  ?1
  ?2
  3. Luyện Tập củng cố
  Bài 39 Phân tích đa thức sau thành nhân tử
  c) 14x2y – 21xy2 +28x2y2
  e) 10x(x – y) – 8y(y – x)
  Giải
  c) 14x2y – 21xy2 +28x2y2
  =7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy
  =7xy(2x – 3y +4xy)
  e) 10x(x – y) – 8y(y – x)
  = (x – y)( 10x+ 8y)
  = (x – y).2( 5x+ 4y)
  = 2(x – y)( 5x+ 4y)
  =10x(x – y) + 8y(x - y)
  Bài 41(a) Tìm x
  5x(x – 2000) – x +2000 = 0
  5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0
  (x – 2000)(5x – 1) = 0
  Khi. x- 2000 = 0 hoặc 5x - 1 = 0
  Hay x =2000 hoặc x = 1/5
  Hướng dẫn về nhà
  Làm các bài tập 39a,b,d ; 40 ; 41; 42 trang 19 SGK
  Ôn lại các hằng đẳng thức đáng nhớ
  Nghiên cứu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

  Chúc các Thầy Cô khoẻ
  Chúc các em học tốt
  Tiết học đến đây kết thúc
  No_avatar
  phân tích đa thức 2x2+5x-1 thành nhân tử
  No_avatar

  nhin hk hỉu. lm lị yk. chữ đè chữ

   
  Gửi ý kiến