Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Văn Giảng (trang riêng)
    Ngày gửi: 18h:15' 19-12-2007
    Dung lượng: 564.0 KB
    Số lượt tải: 557
    Số lượt thích: 0 người
    Phòng GD ? Bình Giang
    *** Trường THCS Thái Dương ***
    Đỗ Văn Doãn
    *Kiểm tra bài cũ:
    Nêu dự kiến cách tiến hành thí nghiệm xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn ?
    Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào chiều dài dây dẫn ?
    ? Vận dụng: Nếu mắc một bóng đèn vào hai cực của pin bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường , nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao???
    Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
    I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
    R
    R
    R
    R
    R
    R
    Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
    I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
    - Mạch gồm hai điện trở giống nhau mắc song song nên :
    =
    +
    => R2 =
    =
    +
    +
    => R3 =
    - Mạch gồm ba điện trở giống nhau mắc song song nên :
    C1:- TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng R2 (Hb)

    - Tính điện trở tương đương R3 (Hc)

    R
    K
    K
    K
    Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
    I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
    C1:
    S
    2S
    3S
    C2:
    - Dây dẫn có tiết diện 2S và 3S có điện trở tương ứng là R2 và R3 như đã tính ở trên . Dự đoán khi tiết diện của dây dẫn thay đổi thì điện trở của dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào?
    Nếu tiết diện tăng gấp 2 lần thì điện trở
    của dây giảm đi 2 lần.
    Nếu tiết diện tăng gấp 3 lần thì điện trở
    của dây giảm đi 3 lần.
    K
    K
    K
    * Dự đoán : Nếu tiết diện của dây dẫn tăng bao nhiêu lần thì điện trở của dây dẫn cũng tăng bấy nhiêu lần và ngược lại.
    Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
    I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
    C1:
    S1
    C2:
    II. Thí nghiệm kiểm tra:
    ? Nêu phương án tiến hành thí nghiệm kiểm tra xác định sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
    ? Đo điện trở của dây dẫn có tiết diện khác nhau , có chiều dài như nhau và được làm từ cùng một vật liệu.
    ? Nêu cách tiến hành thí nghiệm.
    * Mắc sơ đồ mạch điện như hình 8.1
    Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
    I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
    C1:
    S1
    S2
    S2
    Kết quả đo
    Lần thí nghiệm
    U2 =
    U1 =
    I2 =
    I1 =
    R2 =
    R1 =
    K
    II. Thí nghiệm kiểm tra:
    C2:
    - Cách tiến hành thí nghiêm:
    * Mắc sơ đồ mạch điện như h8.3
    * Đo HĐT và CĐDĐ của dd có tiết diện S1
    * Đo HĐT và CĐDĐ của dd có tiết diện S2
    Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
    I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
    C1:
    Kết quả đo
    Lần thí nghiệm
    R2 =
    R1 =
    II. Thí nghiệm kiểm tra:
    C2:
    =

    Từ kết quả thí nghiệm ta thấy:
    1.
    2.
    3. Nhận xét:
    4. Kết luận:
    Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn
    U2 =
    U1 =
    I2 =
    I1 =
    Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
    I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
    C1:
    II. Thí nghiệm kiểm tra:
    C2:
    1.
    2.
    3. Nhận xét:
    4. Kết luận:
    III. Vận Dụng:
    C3:
    C4:
    C5:


    - Theo bài ra ta có:
    -


    -
    Bài 8 : Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
    I. Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:
    C1:
    II. Thí nghiệm kiểm tra:
    C2:
    1.
    2.
    3. Nhận xét:
    4. Kết luận:
    III. Vận Dụng:
    C3:
    =
    <=>
    Vì :
    =
    C5:
    Ta có:
    C6:
    - Xét dây dẫn có chiều dài l2 = 50m có điện trở là R1=120 :
    Thì có tiết diện là S =
    - Dây dẫn có chiều dài l2=50m có điện trở là R2=45 :
    Thì có tiết diện là :

    No_avatarf

    hayyyyyy

     
    Gửi ý kiến

    Nhấn ESC để đóng