Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương IV. §6. Cộng, trừ đa thức

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tu soan
  Người gửi: Bùi Thúy Nga (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:47' 05-05-2009
  Dung lượng: 361.5 KB
  Số lượt tải: 1754
  Số lượt thích: 0 người
  Đại số
  Lớp 7
  bài cũ
  Kiểm tra
  Viết đa thức sau dưới dạng thu gọn
  a)3x4 -5x +7x2 -8x4 +5x
  b)12xy2-y3-6xy2-5y-2y3
  Nêu các bước viết đa thức dưới dạng thu gọn.
  *Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng.
  *Xác định các đơn thức đồng dạng.
  Viết đa thức sau dưới dạng thu gọn
  a)3x4 -5x +7x2 -8x4 +5x
  b)12xy2-y3-6xy2-5y-2y3
  3x4
  -8x4
  12xy2
  -6xy2
  -y3
  -2y3
  -5x
  5x
  =-5x4+7x2
  =6xy2-3y3-5y
  Ví dụ: Tính A+B:
  A=3x2y-4y3z+2
  B=xyz+y3z-5x-7
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  1. Cộng các đa thức
  Bước 1: Viết
  (3x2y -4y3z+2)+(xyz+y3z -5x-7)
  Bước 2: Vận dụng quy tắc dấu ngoặc:
  3x2y - 4y3z +2 +xyz +y3z - 5x-7
  Bước 3: Thu gọn các đơn thức đồng dạng
  3x2y - 3y3z + xyz - 5x - 5

  (3x2y- 4y3z+ 2)+(xyz +y3z - 5x -7)
  =3x2y - 4y3z +2 + xyz+ y3z - 5x -7
  =3x2y - 3y3z + xyz - 5x - 5

  Tính A+B
  A=3x2y-4y3z+2 B=xyz+y3z-5x-7
  (3x2y - 4y3z+2) + (xyz + y3z - 5x - 7)
  = 3x2y - 3y3z + xyz - 5x - 5
  1. Cộng các đa thức
  Hãy tìm quy tắc cộng hai đa thức
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  Để cộng hai đa thức, ta viết các hạng tử cùng với dấu của chúng kề nhau rồi thu gọn các đơn thức đồng dạng
  Tổng quát
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  1. Cộng các đa thức
  Hãy nhắc lại quy tắc cộng hai đa thức.
  Nêu các bước cộng hai đa thức.
  Bước 1: Viết đa thức thứ nhất
  Bước 2: Viết đa thức thứ hai cùng với dấu của nó.
  Bước 3: Thu gọn các đơn thức đồng dạng (nếu có)
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  áp dụng
  Tính tổng
  5x2y-7xy2-6x3 và 2y3-2x2y+7xy2
  (5x2y-7xy2-6x3)+(2y3-2x2y+7xy2)
  = 5x2y-7xy2-6x3+2y3-2x2y+7xy2
  = 3x2y-6x3+2y3
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  a+(-b)
  a-b =
  1. Cộng các đa thức
  2. Trừ các đa thức
  Tìm hiệu:
  4x2-yz+3
  và 4x2+5y2-3yz+x-2
  Bước 1: Viết
  (4x2-yz+3) - (4x2+5y2-3yz+x-2)
  Bước 2: Vận dụng quy tắc mở dấu ngoặc
  4x2-yz+3- 4x2-5y2+3yz-x+2
  Bước 3: Thu gọn các đơn thức đồng dạng
  2yz-5y2-x+5
  (4x2 -yz+3) - (4x2+5y2 -3yz+ x-2) = 4x2 -yz+3- 4x2 -5y2+3yz -x+2 = 2yz -5y2 -x+5
  Tìm hiệu:
  4x2- yz+3
  và 4x2+5y2 -3yz+x-2
  Vậy(4x2-yz+3)-(4x2+5y2-3yz+x-2)
  = 2yz-5y2-x+5
  Hãy tìm quy tắc trừ hai đa thức
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  1. Cộng các đa thức
  2. Trừ các đa thức
  Tổng quát
  Để tìm hiệu hai đa thức, ta viết các số hạng của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng, đa thức thứ hai với dấu ngược lại dấu của chúng rồi thu gọn các số hạng đồng dạng (nếu có).
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  1. Cộng các đa thức
  2. Trừ các đa thức
  Bước 1: Viết đa thức thứ nhất.
  Bước 2: Viết đa thức thứ hai với dấu ngược lại dấu của nó.
  Bước 3: Thu gọn các đơn thức đồng dạng (nếu có).
  Nêu các bước trừ hai đa thức
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  áp dụng
  = x2+ 11xy- y2
  Tính hiệu: 6x2 +9xy -y2
  và 5x2-2xy
  Trừ hai đa thức
  (6x2+9xy-y2) - (5x2-2xy)
  = 6x2+ 9xy- y2- 5x2+ 2xy
  Nhắc lại quy tắc
  Cộng hai đa thức
  Trừ hai đa thức
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  Bài tập
  BT 4 (106) Tìm đa thức M biết:
  b)M- (4xy-3y2)=x2-7xy+8y2
  M= x2+11xy -y2
  - ( 5x2-2xy)
  +(4xy -3y2)
  M= x2-3xy+5y2
  a)M+ (5x2-2xy)= 6x2+9xy -y2
  M=
  (6x2+9xy-y2)
  M=
  ( x2 -7xy+8y2)
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  a)M+ (5x2-2xy)= 6x2+9xy -y2
  b)M- (4xy-3y2)=x2-7xy+8y2
  Bài tập
  BT 2: Điền Đ, S vào ô trống:
  a)(-5x2y+3xy2+7)+(-6x2y+4xy2-5) =11x2y+7xy2+2
  b)(2,4a3-10a2b)+(7a2b-2,4a3+3ab2)
  =-3a2b+3ab2
  c)(1,2x-3,5y+2)-(0,2x-2,5y+3)
  =x-6y-1
  d) (x-y)+(y-z)-(x-z)=0
  Đ
  S
  Đ
  S
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  Cho biết điểm giống, khác nhau khi cộng và trừ hai đa thức.
  Bước 1: Viết đa thức thứ nhất
  Bước 2: Viết đa thức thứ hai với dấu ngược lại dấu của nó.
  Bước 3: Thu gọn các số hạng đồng dạng (nếu có)
  Cộng hai đa thức
  Bước 1: Viết đa thức thứ nhất
  Bước 2: Viết đa thức thứ hai cùng với dấu của nó.
  Bước 3: Thu gọn các số hạng đồng dạng (nếu có)
  Trừ hai đa thức
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  Về nhà
  Học thuộc quy tắc cộng, trừ các đa thức
  Làm bài tập 1-->5 (106)
  §8: Céng vµ trõ ®a thøc.
  No_avatar

  Ngây thơ

   
  Gửi ý kiến