Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Văn Hạp
  Ngày gửi: 00h:42' 23-12-2007
  Dung lượng: 236.0 KB
  Số lượt tải: 1103
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo án
  Bài 44 : Dòng điện trong chất bán dẫn  Dòng điện trong chất bán dẫn
  Nêu bản chất của dòng điên
  trong chân không?
  So sánh bản chất dòng điện
  trong chân không với
  bản chất dòng điện
  trong kim loại ?

  1.Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết.
  a. Đặc tính dẫn điện của bán dẫn tinh khiết.

  *ĐN: Bán dẫn là những chất có điện trở suất (?) lớn hơn của kim loại nhưng nhỏ hơn của điện môi (?kl < ?bd < ?đm).
  Ví dụ : Si,Ge ,As ,Các ô xít kim loại??.  Đặc tính.
  + ở nhiệt độ thấp chất bán dẫn không dẫn điện (là một điện môi).
  +ở nhiệt độ cao chất bán dẫn dẫn điện tốt.
  Điện trở xuất của kim loại (?kl) và
  điện trở xuất của điện môi (?đm )
  có quan hệ gì với nhau?

  Điện trở xuất của kim loại (?kl) phụ thuộc
  như thế nào vào nhiệt độ ?

  * Đồ thị:

  b. Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết.
  -Trong tinh thể mỗi nguyên tử Si liên kết với 4 nguyên tử Si gần nó nhất, bằng cách chung nhau từng cặp e- hoá trị.(liên kết này gọi là liên kết cộng hoá trị).

  * Xét chất bán dẫn điển hình Silic (Si).

  -Si là nguyên tố thuộc nhóm IV ? Tức là có 4 electron (e-) ở lớp ngoài cùng ? Liên kết yếu với hạt nhân.

  Si thuộc nhóm mấy ?
  Có mấy e- ở lớp ngoài cùng?
  Trong tinh thể các nguyên tử Si liên
  kết như thế nào với nhau?

  - Sơ đồ cấu tạo:

  * ë nhiÖt ®é thÊp,trong Silic nguyªn chÊt c¸c liªn kÕt nµy lµ rÊt bÒn v÷ng  Do ®ã c¸c e- bÞ rµng buéc chÆt chÏ víi m¹ng tinh thÓ.
   Trong tinh thÓ kh«ng cã ®iÖn tö tù do  B¸n dÉn kh«ng dÉn ®iÖn.

  * ở nhiệt độ cao thì các nguyên tử Si dao động mạnh làm phá vỡ một số liên kết trong mạng tinh thể ? Giải phóng ra các e- tự do ? chất bán dẫn dẫn điện tốt.

  + Chỗ e- giải phóng lại xuất hiện một chỗ trống thiếu e- liên kết, gọi là lỗ trống,lỗ trống mang diện tích dương.

  ở nhiệt độ thấp trong chất bán dẫn
  có điện tử tự do không?
  + Điện tử tự do trong tinh thể gồm lỗ trống và e- tự do.


  Chỗ e- giải phóng mang điện tích
  dương hay âm?
  Còn ở nhiệt độ cao thì sao?
  Trong bán dẫn điện tử tự do gồm
  những loại nào?

  - Khi kh«ng cã ®iÖn tr­êng ngoµi (E = o).
  + C¸c e- tù do vµ lç trèng chuyÓn ®éng nhiÖt hçn lo¹n ,kh«ng cã chiÒu ­u tiªn Ch­a cã dßng diÖn

  - Khi có điện trường ngoài (E ? 0).
  + Ngoài chuyển động nhiệt thì lực điện trường làm cho e- chuyển động ngược chiều điện trường còn lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường ? Trong bán dẫn xuất hiện dòng điện.


  Vậy, ở nhiệt độ tương đối cao trong tinh thể bán dẫn xuất hiện đồng thời hai loại hạt mang điện tự do: e- và lỗ trống.
  Khi không có điện trường ngoài (E=0) thì
  các điện tử chuyển động như nào ?

  Khi có điện trường ngoài (E?0) thì các
  điện tử chuyển động ra sao ?

  * KL: Bản chất dòng điện trong chất bán dẫn là sự chuyển rời có hướng đồng thời của các e- tự do và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường.

  Bản chất của dòng điện trong
  chất bán dẫn là gì ?
  2. Sù dÉn ®iÖn cña b¸n dÉn cã t¹p chÊt.
  a. Bán dẫn điện tử ( bán dẫn loại n).

  + Nguyên tử As trong tinh thể tung ra (dùng) 4 e- để liên kết với 4 nguyên tử Si bên cạnh gần nó nhất. Còn 1 e- liên kết yếu với hạt nhân ? Rễ tách ra khỏi nguyên tử As ? trở thành e- tự do.


  *Bán dẫn loại n là bán dẫn tinh khiết có lẫn một ít tạp chất Asen (As) .
  ? Trong bán dẫn loại n hạt mang điện cơ bản là e- còn lỗ trống là hạt mang điện không cơ bản.

  + As là nguyên tố thuộc nhóm V Có 5 e-ở lớp ngoài cùng các e- liên kết yếu với hạt nhân.
  Giả sử ta pha vào tinh thể Si một lượng rất ít các nguyên tử As
  Trong tinh thể nguyên tử As
  liên kết như nào ?

  Vậy bán dẫn loại n là gì?
  Và trong bán dẫn loại n thì e- và lỗ trống
  hạt nào là hạt mang điện cơ bản ?
  * cÊu t¹o:
  + B là nguyên tử thuộc nhóm III ? có 3 e- ở lớp ngoài cùng.

  + Trong tinh thể Si nguyên tử B còn thiếu 1e- , do đó để liên kết với 4 nguyên tử Si gần nó nhất, nó mượn 1 e- ở liên kết gần đó.

  *Vậy bán dẫn loại p là bán dẫn tinh khiết Si có lẫn một lượng rất nhỏ nguyên tử Bo (B).
  ? Trong bán dẫn loại p hạt mang điện cơ bản là lỗ trống, còn e- là hạt mang điện không cơ bản.


  b. Bán dẫn lỗ trống (bán dẫn loại p).

  Giả sử trong tinh thể Si có một lượng rất ít các nguyên tủ Bo (B)
  Trong tinh thể nguyên tử Bo liên kết
  như nào với nguyên tử Si ?
  Vậy bán dẫn loại p là gì?
  Với bán dẫn loại p thì hạt mang điện
  cơ bản là e- hay lỗ trống ?

  +cÊu t¹o:  e-
  e-
  e-
  e-
  e-
  e-
  e-
  e-
  e-
  e-
  e-
  Bản chất dòng điện trong
  chất bán dẫn là gì ?
  * Lỗ trống là gì ?.
  * Lỗ trống và ion dương giống
  và khác nhau ở chỗ nào ?

  hết
  No_avatar

  Ngạc&nbsp;nhiênbạn oi sao ko tra lloi may cau hoi dó

   

  No_avatarf

  đưa câu hỏi lên thì ai mà chả đưa đượcThè&nbsp;lưỡi

  Avatar
  ec ! sao ko co j a>?>?
  No_avatarf

  thank

   

  No_avatar

  qua zo???La hét

   
  Gửi ý kiến