Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 6. The young pioneers club

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự thiết kế
  Người gửi: Nguyễn Thị Bích Huyền
  Ngày gửi: 12h:59' 24-12-2007
  Dung lượng: 7.2 MB
  Số lượt tải: 3389
  Số lượt thích: 0 người
  Written by: Richard M. Sherman and Robert M. Sherman
  It’s a world of laughter
  A world of tears
  It’s a world of hopes
  And a world of fears
  There’s so much that we share
  That it’s time we’re aware
  It’s a small world after all It’s a small world after all
  It’s a small world after all
  It’s a small world after all
  It’s a small world after all (2)
  There is just one moon
  And one golden sun
  And a smile means
  Friendship to ev’ryone
  Though the mountains divide
  And the oceans are wide
  It’s a small world after all
  O
  R
  A
  F
  V
  F
  R
  O
  A
  V
  S
  A
  I
  T
  S
  S
  N
  A
  E
  C
  S
  A
  I
  S
  T
  S
  N
  A
  E
  C
  Thursday November 14th, 2006 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
  I/ New words

  Nouns:

  1. favor:


  2. assistance:


  Verbs:

  kindness


  help


  1. respond:


  answer


  Speak and Listen
  Asking for favors
  Responding to favors
  Can/ Could you help me, please?
  Could you do me a favor?
  I need a favor.
  Can/ Could you …?
  Certainly/ Of course/ Sure.
  No problem.
  What can I do for you?
  How can I help you?
  I’m sorry. I’m really busy.
  Thursday November 14th, 2006 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB Speak and Listen
  I/ New words

  Nouns:

  1. favor:


  2. assistance:


  Verbs:

  kindness


  help


  1. respond:


  answer


  2. offer:


  suggest


  Offering assistance
  Responding to assistance
  May I help you …?
  Let me help you.
  Do you need any help?
  Yes/No. Thank you.
  Yes. That’s very kind of you.
  No. Thank you. I’m fine.
  Asking for favors
  Responding to favors
  Offering assistance
  Responding to assistance
  Can/ Could you help me, please?
  Could you do me a favor?
  I need a favor.
  Can/ Could you …?
  May I help you …?
  Let me help you.
  Do you need any help?
  Certainly/ Of course/ Sure.
  No problem.
  What can I do for you?
  How can I help you?
  I’m sorry. I’m really busy.
  Yes/No. Thank you.
  Yes. That’s very kind of you.
  No. Thank you. I’m fine.
  a)
  Mrs. Ngoc: Could you do me a favor, please?
  Hoa: Sure. What can I do for you?
  Mrs. Ngoc: Can you help me carry my bags?
  I’ve hurt my arm.
  Hoa: Certainly. I’ll help you.
  Mrs. Ngoc: Thank you very much. That’s very kind of you.
  b)
  Receptionist: May I help you?
  Tourist: Yes. Can you show me the way to the nearest bank?
  Receptionist: Sure. Turn right when you get out of the hotel. Turn left at the first corner. It’s on your right.
  Tourist: Thank you very much.
  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

  tourist


  needs to find a police station


  lost money

  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

  tourist


  neighbor


  needs to find a police station


  lost money


  has a broken leg


  needs help tidying yard

  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

  tourist


  neighbor


  friend


  needs to find a police station


  lost money


  needs help fixing her bike


  has a broken leg


  has a flat tire


  needs help tidying yard

  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

  tourist


  neighbor


  friend


  aunt


  needs to find a police station


  lost money


  needs help fixing her bike


  has a broken leg


  has a flat tire


  is busy cooking meal


  needs to buy some vegetables


  needs help tidying yard

  Thursday November 14th, 2006 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB Speak and Listen
  I/ New words

  Nouns:

  1. favor:


  2. assistance:


  Verbs:

  kindness


  help


  1. respond:


  answer


  2. offer:


  3. unite:


  join together for a
  purpose


  suggest


  3. peace


  # war


  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ________.
  Let’s sing for (3) ________.
  Let’s sing for the (4)
  __________ between (5)
  _________and (6)_______,
  Oh, children (7) ______ our
  land, unite,
  Children of the (8) ________
  hold hands.
  Let’s (9) __________ our
  love from (10) __________
  to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.


  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ________.
  Let’s sing for (3) ________.
  Let’s sing for the (4)
  __________ between (5)
  _________and (6)_______,
  Oh, children (7) ______ our
  land, unite,
  Children of the (8) ________
  hold hands.
  Let’s (9) __________ our love
  from (10) ________to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.


  unite
  peace
  right
  love
  north
  south
  of
  world
  show
  place
  out
  stand
  world
  Thursday November 14th, 2006 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB Speak and Listen
  I/ New words

  II/ Remember

  Nouns:

  1. favor:


  2. assistance:


  Verbs:

  kindness


  help


  1. respond:


  answer


  2. offer:


  3. unite:


  Let’s + V (base form)


  join together for a
  purpose


  suggest


  3. peace # war


  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ________.
  Let’s sing for (3) ________.
  Let’s sing for the (3)
  __________ between (5)
  _________and (6)_______,
  Oh, children (7) ______ our
  land, unite,
  Children of the (8) ________
  hold hands.
  Let’s (9) __________ our love
  from (10) ________to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.


  unite
  peace
  right
  love
  north
  south
  of
  world
  show
  place
  out
  stand
  world
  1. Learn the phrases in the boxes by heart.
  2. Write a conversation relating to the situation that once occurred in your real life.
  3. Prepare “Read” (New words)
  No_avatarf

  bai that tuyetCười nhăn răng

  No_avatarf

  Nụ hôn hon ca tuyet


  No_avatar

  Không biết ngượngđược em hiểu rồi

  No_avatar

  Không biết ngượnghay cực

  No_avatar

  bạn nào có phần nghe Listen của Unit 6 English 8 cho mình xin

   

   

   

  No_avatar

  Gút Gút... DIU A GÚT TÍCH CHỜ... Thank ki2u... ^-^ Không biết ngượng

  Avatar

  Bạn Việt Nguyên vào đây tải về tất cả file âm thanh dùng cho English 8:

  http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/10736122

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng