Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 6. The young pioneers club

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự thiết kế
  Người gửi: Nguyễn Thị Bích Huyền
  Ngày gửi: 12h:59' 24-12-2007
  Dung lượng: 7.2 MB
  Số lượt tải: 3401
  Số lượt thích: 0 người
  Written by: Richard M. Sherman and Robert M. Sherman
  It’s a world of laughter
  A world of tears
  It’s a world of hopes
  And a world of fears
  There’s so much that we share
  That it’s time we’re aware
  It’s a small world after all It’s a small world after all
  It’s a small world after all
  It’s a small world after all
  It’s a small world after all (2)
  There is just one moon
  And one golden sun
  And a smile means
  Friendship to ev’ryone
  Though the mountains divide
  And the oceans are wide
  It’s a small world after all
  O
  R
  A
  F
  V
  F
  R
  O
  A
  V
  S
  A
  I
  T
  S
  S
  N
  A
  E
  C
  S
  A
  I
  S
  T
  S
  N
  A
  E
  C
  Thursday November 14th, 2006 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
  I/ New words

  Nouns:

  1. favor:


  2. assistance:


  Verbs:

  kindness


  help


  1. respond:


  answer


  Speak and Listen
  Asking for favors
  Responding to favors
  Can/ Could you help me, please?
  Could you do me a favor?
  I need a favor.
  Can/ Could you …?
  Certainly/ Of course/ Sure.
  No problem.
  What can I do for you?
  How can I help you?
  I’m sorry. I’m really busy.
  Thursday November 14th, 2006 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB Speak and Listen
  I/ New words

  Nouns:

  1. favor:


  2. assistance:


  Verbs:

  kindness


  help


  1. respond:


  answer


  2. offer:


  suggest


  Offering assistance
  Responding to assistance
  May I help you …?
  Let me help you.
  Do you need any help?
  Yes/No. Thank you.
  Yes. That’s very kind of you.
  No. Thank you. I’m fine.
  Asking for favors
  Responding to favors
  Offering assistance
  Responding to assistance
  Can/ Could you help me, please?
  Could you do me a favor?
  I need a favor.
  Can/ Could you …?
  May I help you …?
  Let me help you.
  Do you need any help?
  Certainly/ Of course/ Sure.
  No problem.
  What can I do for you?
  How can I help you?
  I’m sorry. I’m really busy.
  Yes/No. Thank you.
  Yes. That’s very kind of you.
  No. Thank you. I’m fine.
  a)
  Mrs. Ngoc: Could you do me a favor, please?
  Hoa: Sure. What can I do for you?
  Mrs. Ngoc: Can you help me carry my bags?
  I’ve hurt my arm.
  Hoa: Certainly. I’ll help you.
  Mrs. Ngoc: Thank you very much. That’s very kind of you.
  b)
  Receptionist: May I help you?
  Tourist: Yes. Can you show me the way to the nearest bank?
  Receptionist: Sure. Turn right when you get out of the hotel. Turn left at the first corner. It’s on your right.
  Tourist: Thank you very much.
  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

  tourist


  needs to find a police station


  lost money

  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

  tourist


  neighbor


  needs to find a police station


  lost money


  has a broken leg


  needs help tidying yard

  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

  tourist


  neighbor


  friend


  needs to find a police station


  lost money


  needs help fixing her bike


  has a broken leg


  has a flat tire


  needs help tidying yard

  Now use the appropriate phrases in the box to make similar dialogues about some of the following situations with a partner.

  tourist


  neighbor


  friend


  aunt


  needs to find a police station


  lost money


  needs help fixing her bike


  has a broken leg


  has a flat tire


  is busy cooking meal


  needs to buy some vegetables


  needs help tidying yard

  Thursday November 14th, 2006 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB Speak and Listen
  I/ New words

  Nouns:

  1. favor:


  2. assistance:


  Verbs:

  kindness


  help


  1. respond:


  answer


  2. offer:


  3. unite:


  join together for a
  purpose


  suggest


  3. peace


  # war


  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ________.
  Let’s sing for (3) ________.
  Let’s sing for the (4)
  __________ between (5)
  _________and (6)_______,
  Oh, children (7) ______ our
  land, unite,
  Children of the (8) ________
  hold hands.
  Let’s (9) __________ our
  love from (10) __________
  to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.


  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ________.
  Let’s sing for (3) ________.
  Let’s sing for the (4)
  __________ between (5)
  _________and (6)_______,
  Oh, children (7) ______ our
  land, unite,
  Children of the (8) ________
  hold hands.
  Let’s (9) __________ our love
  from (10) ________to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.


  unite
  peace
  right
  love
  north
  south
  of
  world
  show
  place
  out
  stand
  world
  Thursday November 14th, 2006 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB Speak and Listen
  I/ New words

  II/ Remember

  Nouns:

  1. favor:


  2. assistance:


  Verbs:

  kindness


  help


  1. respond:


  answer


  2. offer:


  3. unite:


  Let’s + V (base form)


  join together for a
  purpose


  suggest


  3. peace # war


  Children of our land
  (1)__________.
  Let’s sing for (2) ________.
  Let’s sing for (3) ________.
  Let’s sing for the (3)
  __________ between (5)
  _________and (6)_______,
  Oh, children (7) ______ our
  land, unite,
  Children of the (8) ________
  hold hands.
  Let’s (9) __________ our love
  from (10) ________to place.
  Let’s shout (11) ______ loud,
  Let’s make a (12) ______ ,
  Oh, children of the (13)
  _________ hold hands.


  unite
  peace
  right
  love
  north
  south
  of
  world
  show
  place
  out
  stand
  world
  1. Learn the phrases in the boxes by heart.
  2. Write a conversation relating to the situation that once occurred in your real life.
  3. Prepare “Read” (New words)
  No_avatarf

  bai that tuyetCười nhăn răng

  No_avatarf

  Nụ hôn hon ca tuyet


  No_avatar

  Không biết ngượngđược em hiểu rồi

  No_avatar

  Không biết ngượnghay cực

  No_avatar

  bạn nào có phần nghe Listen của Unit 6 English 8 cho mình xin

   

   

   

  No_avatar

  Gút Gút... DIU A GÚT TÍCH CHỜ... Thank ki2u... ^-^ Không biết ngượng

  Avatar

  Bạn Việt Nguyên vào đây tải về tất cả file âm thanh dùng cho English 8:

  http://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/10736122

   
  Gửi ý kiến