Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 28. Liệt kê

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Huỳnh Mạnh Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:15' 29-01-2008
  Dung lượng: 7.3 MB
  Số lượt tải: 874
  Số lượt thích: 0 người

  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  *Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  (Khẩu hiệu)
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  *Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  (Khẩu hiệu)
  từ / cùng loại
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  *Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  (Khẩu hiệu)
  từ / cùng loại
  *Ví dụ1/104:
  Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. [... ] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [... ] .
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  *Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  (Khẩu hiệu)
  từ / cùng loại
  *Ví dụ1/104:
  Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. [... ] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [... ] .
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  *Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  (Khẩu hiệu)
  từ / cùng loại
  *Ví dụ1/104:
  Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. [... ] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [... ] .
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  *Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  (Khẩu hiệu)
  từ /
  cùng loại

  cụm từ/
  cùng loại

  *Ví dụ 1/104:
  Bên cạnh ngài,... trông mà thích mắt.
  (Phạm Duy Tốn)
  Sắp
  xếp
  nối
  tiếp


  Thảo luận nhóm đôi:
  Mục đích sử dụng các từ, cụm từ cùng loại có tác dụng gì?  *Ví dụ1/104
  Bên cạnh ngài, mé tay trái, bát yến hấp đường phèn, để trong khay khảm, khói bay nghi ngút; tráp đồi mồi chữ nhật để mở, trong ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu, rễ tía, hai bên nào ống thuốc bạc, nào đồng hồ vàng, nào dao chuôi ngà, nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bông trông mà thích mắt. [... ] Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch, nghiêm trang lắm [... ] .
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  *Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  (Khẩu hiệu)
  từ /
  cùng loại

  cụm từ/
  cùng loại

  *Ví dụ 1/104:
  Bên cạnh ngài,... trông mà thích mắt.
  (Phạm Duy Tốn)
  sắp
  xếp
  nối
  tiếp
  diễn tả đầy đủ, sâu sắc những khía cạnh thực tế
  tư tưởng, tình cảm
  => Liệt kê
  *Ghi nhớ: (SGK/105)
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  *Ví dụ: Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
  (Khẩu hiệu)
  từ /
  cùng loại

  cụm từ/
  cùng loại

  *Ví dụ 1/104:
  Bên cạnh ngài,... trông mà thích mắt.
  (Phạm Duy Tốn)


  sắp
  xếp

  diễn tả đầy đủ, sâu sắc những khía cạnh thực tế
  tư tưởng, tình cảm
  => Liệt kê
  *Ghi nhớ: (SGK/105)
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  II/ Các kiểu liệt kê:
  Thảo luận nhóm:
  N1,2: 1/Xét về cấu tạo, các phép liệt kê dưới đây có gì khác?
  a/Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.
  b/Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
  (Hồ Chí Minh)
  N3,4: 2/Thử đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê rồi rút ra kết luận: Xét về ý nghĩa, các phép lịêt kê ấy có gì khác nhau?
  a/Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng.
  (Thép Mới)
  b/Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.
  (Phạm Văn Đồng)


  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  II/ Các kiểu liệt kê:
  *Ví dụ1/105:
  a/...tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải
  Liệt kê không theo từng cặp.
  b/...tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải
  Liệt kê theo từng cặp.


  =>Xét về
  cấu tạo

  Thảo luận nhóm:
  N3,4: 2/Thử đảo thứ tự các bộ phận trong những phép liệt kê rồi rút ra kết luận: Xét về ý nghĩa, các phép liệt kê ấy có gì khác nhau?
  a/Tre, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm non măng mọc thẳng.
  (Thép Mới)
  b/Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.
  (Phạm Văn Đồng)


  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  II/ Các kiểu liệt kê:
  *Ví dụ1/105:
  a/...tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải
  Liệt kê không theo từng cặp.
  b/...tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải
  Liệt kê theo từng cặp.


  =>Xét về
  cấu tạo

  *Ví dụ 2/105:
  a/Tre, nứa, trúc, mai, vầu... Liệt kê không tăng tiến.
  b/...hình thành và trưởng thành...gia đình, họ hàng, làng xóm
  Liệt kê tăng tiến.

  =>Xét về
  ý nghĩa

  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  II/ Các kiểu liệt kê:
  *Ghi nhớ: (SGK/105)
  1/Chọn đáp án đúng nhất:
  A/ Liệt kê là sắp xếp từ, cụm từ cùng loại, diễn tả đầy đủ, sâu sắc hơn.
  B/ Liệt kê là nối tiếp hàng loạt từ cùng loại để diễn tả những khía cạnh khác nhau của thực tế, tư tưởng, tình cảm.
  C/ Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ, cụm từ cùng loại để diễn tả đầy đủ, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay tư tưởng, tình cảm.
  D/ Lliệt kê là nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ để diễn tả thực tế hay tư tưởng, tình cảm.
  câu hỏi trắc nghiệm
  O
  2/ Lập sơ đồ các kiểu liệt kê.
  Các kiểu liệt kê
  Xét về cấu tạo
  Xét về ý nghĩa
  LK theo từng cặp LK không theo
  từng cặp
  LK tăng tiến LK không
  tăng tiến
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  II/ Các kiểu liệt kê:
  III/Luyện tập:
  1/Chỉ ra những phép liệt kê:
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  II/ Các kiểu liệt kê:
  III/Luyện tập:
  1/Chỉ ra những phép liệt kê:
  Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
  ...Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,...
  Đồng bào ta ngày nay.....lòng nồng nàn yêu nước.
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  II/ Các kiểu liệt kê:
  III/Luyện tập:
  1/Chỉ ra những phép liệt kê:
  2/Tìm phép liệt kê trong đoạn trích sau:
  Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
  Em đã sống lại rồi, em đã sống !
  Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
  Không giết được em, người con gái anh hùng !
  (Tố Hữu)
  Tiết:114 LIỆT KÊ
  I/Thế nào là phép liệt kê?
  II/ Các kiểu liệt kê:
  III/Luyện tập:
  1/Chỉ ra những phép liệt kê:
  2/Tìm phép liệt kê trong đoạn trích sau:
  Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
  Em đã sống lại rồi, em đã sống !
  Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
  Không giết được em, người con gái anh hùng !
  (Tố Hữu)
  .
  Tổng cộng có 6 ô chữ hàng ngang, trong đó có 9 chữ cái. Mỗi lần chọn một hàng ngang và có quyền chọn hàng ngang bất kỳ, trong 20 giây suy nghĩ. Mỗi ô chữ hàng ngang sẽ có một hay vài từ chìa khóa.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  Câu 1: Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
  Vai nữ chính trong đoạn trích “Nỗi oan hại chồng” là ai?
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Câu 2: Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
  Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của tác giả nào?
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Câu 3: Ô CHỮ GỒM 5 CHỮ CÁI
  Trong văn bản “Sống chết mặc bay” tác giả nhắc đến tên con sông nào?
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Câu 4: Ô CHỮ GỒM 6 CHỮ CÁI
  Lính hầu hạ quan lại ở huyện, phủ gọi là gì?
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Câu 5: Ô CHỮ GỒM 9 CHỮ CÁI
  Phép lập luận nào dùng dẫn chứng để làm rõ quan điểm, tư tưởng của người nói, người viết?
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Câu 6: Ô CHỮ GỒM 4 CHỮ CÁI
  Hoàn chỉnh câu tục ngữ sau:
  “Lá... đùm lá rách”
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP CHÚNG TA HÔM NAY
  No_avatar

  dở quá

   

   
  Gửi ý kiến