Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trịnh Vĩnh Thuỵ
  Ngày gửi: 13h:15' 30-01-2008
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 1451
  Số lượt thích: 2 người (phan thị hồng nga, Phạm Huy Hà)

  TRƯỜNG PTTH TRẦN PHÚ[2002-2003].
  ---------------------------------------------

  CÁCH MẠNG
  TƯ SẢN PHÁP
  1789
  * * *
  TỔ LỊCH SỬ .
  --------------------------

  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

  I ) Cách mạng bùng nổ.
  1) Nước Pháp trước 1789.
  Kinh tế :
  * Nông nghiệp lạc hậu ,
  năng suất thấp kém,
  nạn đói thường xảy ra.
  * Công thương nghiệp khá phát triển
  nhưng bị chế độ PK kìm hãm.
  --------------------------
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  LOUIS ( XVI )
  b) Chính trị Xã hội.
  Pháp vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế.


  Vua Louis (1774-1792) có quyền tối thượng và vô hạn

  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

  Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế


  Đẳng cấp
  Quý Tộc PK
  Đẳng cấp
  tăng lữ lớp trên
  2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
  Khoâng ñoùng thueá
  Đẳng cấp
  Thứ ba
  Tư sản
  Dân nghèo TT
  Nông dân
  Đại TS

  TSản vừa.

  T.Sản nhỏ

  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  Nông dân
  Quí tộc Phong Kiến
  Tăng lữ lớp trên
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

  Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế
  Đẳng cấp 3 mâu thuẩn với chế độ PK chuyên chế thống trị,
  Yêu cầu xã hội của nước Pháp là phá bỏ chế độ PK.
  Đẳng cấp
  Quý Tộc PK
  Đẳng cấp
  tăng lữ lớp trên
  2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn
  Khoâng ñoùng thueá
  Đẳng cấp
  Thứ ba
  Tư sản
  Dân nghèo TH
  Nông dân
  Đại TS

  TSản vừa.

  T.Sản nhỏ

  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

  c) Những tư tưởng tiến bộ :
  Những tư tưởng và lý luận xã hội của giai cấp tư sản (triết học Ánh sáng ) của: Môngtexkiơ, Vônte & Ruxô ? đã thức tỉnh mọi người và có tác dụng chuẩn bị tích cực cho cuộc Cách Mạng sắp tới.
  ---------------------
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

  2) Cách mạng bùng nổ
  * Nguyên nhân trực tiếp: khủng hoảng tài chính (nhà nước vay tư sản 5 tỉ Livrơ ) .
  --------------
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES - (bên trong góc trái )
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES(bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  LOUIS ( XVI )
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  HOÀNG HẬU ANTOINETTE
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  HỘI NGHỊ 3 ĐẲNG CẤP : 1200 ĐB = 300 (ĐC 1) + 300 (ĐC 2) + 600 (ĐC 3)
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

  2) Cách mạng bùng nổ
  Nguyên nhân trực tiếp: khủng hoảng tài chính (nhà nước vay tư sản 5 tỉ Livrơ ) .
  *Louis XVI triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp ngày5-5-1789để vay tiền&đánh thêm thuế mới
  *Ngày 9-7-1789 ĐC 3 tự tuyên bố là Quốc Hội lập hiến và soạn thảo hiến pháp .
  *Nhà vua và quý tộc tập trung quân đội trên đường Vecxai ?Pari .
  ---------------------
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  BÊN TRONG NGỤC BASTILE
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  PHÁ NGỤC BASTILLE
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789


  2) Cách mạng bùng nổ
  * Ngày 14-07-1789 quần chúng vũ trang tấn công và chiếm ngục Baxti.
  Mở đầu Cách Mạng Pháp.

  [ Ngày 14-07 là ngày Quốc Khánh của nước Cộng Hòa Pháp ].
  ------------------
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789


  II. Diễn biến cuộc cách mạng Pháp
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  ROBESPIERRE
  <1758 -1794>
  Robespierre sinh năm 1758 thuộc gia đình Luật sư tại TP Arras
  Bản thân là một Luật sư luôn bào chữa cho những người nghèo
  Tham gia CMTS Pháp từ 5-5-1789, đại biểu xuất sắc của đẳng cấp 3,
  Bị thủ tiêu vào ngày 28-07-1794.
  Tên tuổi của ông gắn liền với cuộc CM TS Pháp vĩ đại.
  --- o O o ---
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789

  Cách mạng bùng nỗ .
  1) Nước Pháp trước 1789.
  Kinh tế :
  + Nông nghiệp.
  + Công Thương nghiệp.
  b) Chính trị ? xã hội .
  + Nền quân chủ chuyên chế.
  + Xã hội phân thành 3 đẳng cấp.
  c) Những tư tưởng tiến bộ : Môngtexkiơ, Vônte & Ruxô.
  2) Cách mạng bùng nổ .
  + Khủng hoảng tài chính.
  + Hội nghị 3 đẳng cấp ngày 5-5-1789.
  + Ngày 14-7-1789 chiếm ngục Baxti (QKhánh của Pháp)
  II. Diễn biến :
  Nền quân chủ lập hiến ( 14-7-1789 ? 10-8-1792) .
  -------------------------------
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789


  Câu 1 : Nguyên nhân bùng nổ của cuộc CM Tư
  sản Pháp ?

  Câu 2 : Nhiệm vụ của cuộc CM Tư Sản Pháp ?

  Câu 3 : Lãnh đạo và động lực CM Tư Sản Pháp
  là giai cấp nào?
  -------------------------------
  CÁCH - MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 * * * * * * H Ế T ----------------------------------------- TRƯỜNG PTTH TRẦN PHÚ[2002-2003]. --- Nguyễn ái Hằng ---
  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
  NGUYỄN ÁI HẰNG
   
  Gửi ý kiến