Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: ♥ Mr Tèo ♥
  Ngày gửi: 14h:03' 30-09-2009
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 479
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT AN BIÊN
  Môn: Lịch sử
  CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ I
  1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp
  2. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp.
  3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam.
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  II. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925
  1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam ở nước ngoài.
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  PHAN BỘI CHÂU
  (1867 – 1940)
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  PHAN CHÂU TRINH
  (1872 – 1926)
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  THẤT ĐIỀU THƯ:
  Tôn bậy quyền vua.
  Thưởng phạt không ngay
  Thích quỳ lạy
  Chi tiêu xa sỉ
  Ăn mặc lố lăng
  Ăn chơi vô độ
  Đi Pháp với mục đích xấu.
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  Lê Hồng Sơn Hồ Tùng Mậu
  Phạm Hồng Thái
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  II. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925
  1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam ở nước ngoài.
  2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt nam.
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  ĐẠI BIỂU TƯ SẢN VIỆT NAM
  Bạch Thái Bưởi
  Nguyễn Văn Vĩnh
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  ĐẠI BIỂU TƯ SẢN VIỆT NAM
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  ĐẠI BIỂU TƯ SẢN VIỆT NAM
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  ĐẤU TRANH ĐÒI THẢ PHAN BỘI CHÂU
  ĐÁM TANG PHAN CHÂU TRINH
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  CÔNG NHÂN
  Xưởng đóng tàu Ba Son
  Chủ tịch
  Tôn Đức Thắng
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  II. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925
  1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam ở nước ngoài.
  2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt nam.
  3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  Đảng Xã hội Pháp
  Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua (1920)
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  Báo Le Paria
  Bản yêu sách của nhân dân An Nam
  BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925
  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam là gì?
  Con đường cách mạng vô sản m Nguy?n i Quốc lựa chọn đó, đã đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
  Cách mạng
  tháng tám
  thành công.
  Kháng chiến
  thống Pháp
  thắng lợi
  Giải phóng
  miền Nam
  thống nhất
  đất nước
  Đổi mới
  đất nước
  No_avatar

  không chi tiết lắm

  Khóc

  Avatar
  Ảnh phành ngực là chống Mỹ ở MN ông ơi. Làm gì có đòi ân xá PBC 
  Avatar

  Đây là bài hỗ trợ mấy thầy ạ, không phải bài giảng điện tử. Xem mà không hiểu gì hết thế. Tôi soạn bài giảng ko bao giờ đưa kiến thức vào, vì mấy thứ đó người GV phải cung cấp cho học sinh chứ ko phải chiếu lên. Với tôi, viết bảng vẫn là cái cơ bản nhất.

   
  Gửi ý kiến