Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 30. Ankađien

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Mot so giao an cua TP Ho Chi Minh
  Người gửi: Lê Văn Tài
  Ngày gửi: 11h:47' 01-02-2008
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 296
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THPT NGUYỄN DU
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Thực hiện chuỗi phản ứng :
  ĐÁP ÁN :
  to
  CH2 = CH2 + H2O
  H2SO4
  1800C

  Ni
  t0C
  (1) CH3 ? CH2? OH

  (2) CH3 - CH3

  (3) CH3-CH2?CH2?CH3

  CH3-CH2?Cl
  (4) CH2= CH2 + HCl
  xt,to,P
  CH2 = CH2 + H2
  CH2 = CH2 + CH3 ? CH3
  (5) n CH2= CH2
  -(- CH2 ? CH2 -)- n

  KMnO4
  (6) CH2= CH2 + [0] + H2O

  I. ĐỊNH NGHĨA.
  Định nghĩa :
  - Là hidrocacbon không no mạch hở.
  - Có 2 liên kết đôi trong phân tử.
  Công thức tổng quát :
  CnH2n - 2
  ( n ? 3 )
  A. ANKADIEN.
  II. PHÂN LOẠI :
  1. Loại có 2 nối đôi liền nhau :
  2. Loại có 2 nối đôi cách xa nhau :
  Tên ankadien + số chỉ liên kết đôi.
  propadien ? 1,2
  butadien ? 1,2
  pentadien ? 1,4
  có 3 loại.
  3. Loại có 2 nối đôi cách nhau bởi 1 nối đơn (ankadien liên hợp ): quan trọng nhất .
  II. PHÂN LOẠI
  1. Loại có 2 nối đôi liền nhau .
  2. Loại có 2 nối đôi cách xa nhau .
  butadien ? 1,3
  ( divinyl )
  2 ? metylbutadien- 1,3
  ( isopren )
  III. LÝ TÍNH.
  Không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
  Trạng thái :
  IV. HÓA TÍNH :
  TÍNH KHÔNG NO
  Tính chất tương tự anken, do có 2 liên kết đôi => có 2 liên kết ? kém bền, dễ đứt.
  1. Phản ứng cộng.
  + H2
  Ni
  to
  buten ? 2
  buten ? 1
  ( SP chính )
  ( SP phụ )
  Cộng 1,4
  Cộng 1,2
  1. Phản ứng cộng.
  + Br2
  1,4 - dibrombuten ? 2
  ( SP chính )
  ( SP phụ )
  Cộng 1,4
  Cộng 1,2
  3,4 - dibrombuten ? 1
  1. Phản ứng cộng.
  + HCl
  1- clobuten - 2
  ( SP chính )
  ( SP phụ )
  Cộng 1,4
  Cộng 1,2
  3- clobuten - 1
  2. Phản ứng trùng hợp.
  n
  Na, t0C
  P
  butadien ? 1,3
  2. Cao su toång hôïp:
  a) cao su buna ( cao su butañien -1,3):

  CH2= CH-CH= CH2 t0C ( CH2- CH=CH- CH2 )
  Butañien-1,3 P Na cao su butañien
  cao su buna
  b) Cao su isopren:

  CH2=C-CH=CH2 t0C (CH2-C=CH-CH2)


  - Cao su löu hoaù coù tính ñaøn hoài ,bean, laâu moon, vaø khoù tan trong caùc dung moâi höõu cô hôn laø cao su chöa löu hoaù
  4. Coâng duïng:

  n
  xt, t0C
  P
  isopren
  Poli butadien
  ( cao su buna )
  Poli isopren
  ( cao su isopren )
  3. Phản ứng oxi hóa.
  a. Oxi hóa hoàn toàn :
  C5H8
  to
  5
  2
  n
  4
  CnH2n - 2
  O2
  to
  (n-1)
  CO2
  O2
  CO2
  +
  H2O
  +
  +
  +
  H2O
  b. Oxi hóa không hoàn toàn :
  +
  [O]
  H2O
  +
  2
  1,2,3,4 - tetrahidroxibutan
  7
  KMnO4
  V. ĐIỀU CHẾ :
  1. Từ rượu.
  +
  H2
  H2O
  +
  CH3 ? CH2 - OH
  2
  2
  2. Đề hidro hóa ankan hoặc anken tương ứng có cùng mạch C.
  Al2O3
  650oC
  +
  H2
  2
  Al2O3
  650oC
  H2
  2
  +
  MgO,ZnO
  500oC
  V. ĐIỀU CHẾ :
  1. Từ rượu.
  2. Đề hidro hóa ankan hoặc anken tương ứng có cùng mạch C.
  3. Từ axetilen.
  CuCl, NH4Cl
  100oC
  Vinyl axetilen
  +
  H2
  Pd, toC
  butadien ? 1,3
  2

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng