Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 1. Sự điện li

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Phương Thức (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:05' 02-10-2009
  Dung lượng: 322.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  Sự điện li

  Sự điện li
  1. thí nghiệm
  Quan sát thí nghiệm và điền vào bảng sau:
  x
  x
  x
  x
  x
  2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước
  * Là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích được gọi là các ion.
  3. Định nghĩa
  Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra các ion

  Dung dịch chất điện li dẫn được điện.
  Dung dịch chất không điện li không dẫn được điện (rượu etylic, đường saccarozơ.)
  Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước thành ion. Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.
  Sự điện li ion dương + ion âm
  3. Định nghĩa
  cation anion
  Axit H+ + gốc axit
  Bazơ kim loại + OH-
  Muối kim loại + gốc axit
  1. Cấu tạo của phân tử H2O
  Kết luận: Nước là chất phân cực
  ? dung môi nước là dung môi phân cực
  2. Quá trình điện li của NaCl trong nước
  NaCl (dd) Na+(dd) + Cl- (dd)
  NaCl Na+ + Cl-
  + -
  +
  __
  +
  __
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + __
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  + -
  3. Quá trình điện li của HCl trong nước
  ion H+(H2O) ion Cl- (H2O)
  Bài tập 1
  Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được:
  KCl rắn khan C. Nước sông hồ ao
  Nước biển D. Dung dịch KCl

  Bài tập 2
  Một bạn hoà tan natri oxit vào nước và làm thí nghiệm, thấy dung dịch thu được dẫn được điện. Bạn đó kết luận: " natri oxit là chất điện li". Kết luận như vậy đúng hay sai? Hãy giải thích?
  đáp án Bài tập 2
  Kết luận "natri oxit là chất điện li" là sai.
  Vì khi hoà tan natri oxit vào nước thì:
  Na2O + H2O = 2NaOH
  Vậy dung dịch dẫn được điện chính là NaOH chứ không phải là Na2O.
  Như vậy natri oxit không là chất điện li.
  Bài tập 3
  Nhỏ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích?
  đáp án Bài tập 3
  Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + 2H2O
  Lượng Ba(OH)2 trong dung dịch giảm dần nên đèn sáng ngày càng yếu, đến khi hết Ba(OH)2 thì đèn không sáng nữa. Khi bắt đầu dư H2SO4 thì đèn lại từ từ sáng dần lên.
  Kết luận: Ba(OH)2 và H2SO4 là chất điện li.
  BaSO4 là chất không dẫn điện.
   
  Gửi ý kiến