Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Khai
  Ngày gửi: 17h:12' 21-01-2008
  Dung lượng: 447.0 KB
  Số lượt tải: 417
  Số lượt thích: 0 người
  22: L?C LO-REN-X?
  1/ Định nghĩa lực Lo-ren-XƠ:
  -Lực từ tác dụng lên các hạt mang điện chuyển động trong từ trường gọi là lực Lo-ren-XƠ.
  Ký hiệu : fL
  A
  B
  B
  FAB
  I
  2/ Xác định lực Lo-ren-XƠ.
  Lực Lo-ren-XƠ tác dụng lên các hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc v trong từ trường B và hợp với B góc ? có :
  +Phương :
  +Điểm đặt :
  Tại điện tích q0 .
  Vuông góc với mặt phẳng chứa v và B.
  +Chiều :
  Theo quy tắc bàn tay trái ? Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay,chiều từ cổ tay đến ngón là chiều của vectơ vận tốc khi q0 > 0 và ngược chiều khi q0 < 0. Lúc đó, chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón tay cái choãi ra;
  B
  B
  +Độ lớn :

  fL = q0 .v.B.sin?
  fL : löïc Lorentz (N).
  q0 : Ñoä lôùn ñieän tích (C).
  V: Vaän toác cuûa haït (m/s).
  B: Caûm öùng töø (T).
  α: Goùc hôïp bôûi v vaø B.(rad hay ñoä)
  * Caùc tröôøng hôïp rieâng:
  + v song song B =>sinα = 0 => fL = 0.
  + v vuoâng goùc B =>sinα =1=> fLmax = q .v.B
  3/Bài tập áp dụng:
  Một electron bay vào từ trường đều. Cảm ứng từ B= 0,5T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của hạt là v=106m/s và vuông góc với B như hình vẽ . Tìm lực Lorentz tác dụng lên hạt đó. Vẽ hình.
  Giải:
  +Điểm đặt : Tại hạt electron.
  +Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v va B.
  +Chiều : Theo quy tắc bàn tay trái.
  +Độ lớn : Ap dụng công thức fL = e .v.B
  = 1,6.10-19.106.0,5
  = 8.10-14 (N).
  B
  +Điểm đặt : Tại điện tích q.
  +Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v và B.
  +Chiều : Theo quy tắc bàn tay trái.
  4/ Củng cố: Lực Lorentz : Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn, chia các trường hợp riêng.
  +Độ lớn : fL = q0 .v.B.sin?
  * Caùc tröôøng hôïp rieâng:
  + v song song B =>sinα =0 => fL = 0.
  + v vuoâng goùc B =>sinα =1 => fLmax = q0 .v.B
  5/ Dặn Dò:
  BÀI TẬP VỀ NHÀ:
  *Bài 6 sách giáo khoa trang 186.
  *Và Học Thuộc Bài Mới.
  No_avatar

  giúp mình giải bài này với: "giải thích màn che từ"

  Thanks.

  No_avatar

  góc alpha là góc hợp bởi véc tơ pháp tuyến N và véc tơ Cảm Ứng từ B chứ nhỉ

   

   
  Gửi ý kiến