Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 23. Cơ cấu dân số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Dương Minh Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:05' 04-02-2008
  Dung lượng: 839.5 KB
  Số lượt tải: 1119
  Số lượt thích: 0 người

  M’Luu
  CƠ CẤU DÂN SỐ
  1. CƠ CẤU THEO GiỚI
  2. CƠ CẤU THEO TUỔI
  I.CƠ CẤU SINH HỌC
  II.CƠ CẤU XÃ HỘI
  1. CƠ CẤU DÂN SỐ THEO LAO ĐỘNG
  2. CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA

  Khái niệm :
  Biểu thị mối tương quan giữa tỉ lệ giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.


  1. Cơ cấu dân số theo giới
  I. CƠ CẤU SINH HỌC
  Trong đó :
  TNN : Tỉ số giới tính
  Dnam :Dân số nam
  Dnữ : Dân số nữ
  TNN = Dnam/Dnữ
  VÍ DỤ: DÂN SỐ VIỆT NAM : 78,7 TRIỆU NGƯỜI (2001) TRONG ĐÓ: . SỐ NAM LÀ 38,7 TRIỆU . SỐ NỮ LÀ 40,0 TRIỆU. Hãy tính tỉ số giới tính và nêu ý nghĩa?

  có sự biến động theo thời gian

  có sự khác nhau giữa các nước, các khu vực.

  Cơ cấu dân số theo giới :
  Cơ cấu dân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc:
  phát triển kinh tế

  tổ chức đời sống xã hội của các nước


  ?

  Đối với kinh tế  Tổ chức sản
  xuất xã hội
  Phát triển và phân bố sản xuất theo ngành nghề phù hợp với thể trạng, tâm sinh lý của mỗi giới.

  Tổ chức sản xuất xã hội theo lối sống, sở thích thị hiếu của từng giới.

  2.Cơ cấu dân số theo tuổi
  Khái niệm :
  Là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.

  Dân số thường được chia thành 3 nhóm tuổi :
  Nhóm dưới tuổi lao động

  Nhóm tuổi lao động

  Nhóm trên tuổi lao động

  0-14 tuổi
  15- 59 tuổi
  (hoặcđến 64 tuổi
  60 tuổi
  (hoặc 65 tuổi)
  trở lên
  PHÂN BIỆT NHỮNG NƯỚC CÓ DÂN SỐ GIÀ VÀ DÂN SỐ TRẺ DỰA VÀO BẢNG SAU:
  Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ.

  các nước phát triển có cơ cấu dân số già..

  Ví dụ:
  Việt Nam, Ấn Độ, Bôt-xoa-na,…


  Anh, Pháp, Nhật Bản,…  Em hãy cho biết:
  ?
  Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.
  Dân số trẻ
  THUẬN LỢI
  KHÓ KHĂN
  CƠ CẤU DÂN SỐ TRẺ
  THUẬN LỢI:
  Nguồn lao động dồi dào.
  Thị trường tiêu thụ lớn.
  KHÓ KHĂN:
  Khó đáp ứng lương thực, thực phẩm.
  Sức ép về việc làm, y tế, giáo dục.
  Ảnh hưởng đến môi trường.
  Dân số già
  THUẬN LỢI
  KHÓ KHĂN
  CƠ CẤU DÂN SỐ GIÀ
  THUẬN LỢI:
  Trước mắt có nguồn lao động dồi dào.
  KHÓ KHĂN:
  Tương lai, nguy cơ thiếu lao động.
  Chi phí tăng trong chăm sóc lớp ngưới cao tuổi.


  Tháp dân số có 3 kiểu :
  KIỂU MỞ RỘNG
  Thể hiện:
  Tỉ suất sinh cao
  Trẻ em đông
  Tuổi thọ trung bình thấp
  Dân số tăng nhanh

  Ví dụ:
  Bốt-xoa-na
  KIỂU THU HẸP
  Thể hiện:
  Tỉ suất sinh giảm nhanh
  Trẻ em ít
  Dân số có xu hướng giảm
  VD : Trung Quốc

  Chuyển tiếp từ dân số trẻ sang dân số già
  KIỂU ỔN ĐỊNH
  Thể hiện:
  Tỉ suất sinh thấp
  Tỉ suất tử :
  Thấp ở nhóm trẻ
  Cao ở nhóm già
  Tuổi thọ trung bình cao
  Dân số ổn định
  Ví dụ :
  Nhật Bản

  Tháp dân số cho biết những đặc trưng cơ bản về dân số như :
  Cơ cấu tuổi
  Giới tính (nam , nữ)
  Tỉ suất sinh , tử
  Gia tăng dân số
  Tuổi thọ trung bình


  II. CƠ CẤU XÃ HỘI
  1. Cơ cấu dân số theo lao động

  2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa
  CƠ CẤU DÂN SỐ THEO LAO ĐỘNG
  Nguồn lao động:
  Là bao gồm dân số trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên có khả năng tham gia lao động.
  Nguồn lao động chia thành 2 nhóm:
  Nhóm dân số hoạt động kinh tế .  Nhóm dân số không hoạt động kinh tế.

  Nguồn lao động
  Dân số hoạt động kinh tế
  Dân số không hoạt đông kinh tế
  Dân số hoạt động kinh tế thường xuyên
  Dân số hoạt động kinh tế không thường xuyên
  Nội trợ
  Học sinh – Sinh viên
  Tình trạng khác
  B. Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế
  Được chia thành 3 khu vực :
  Cơ cấu dân số hoạt động kinh tế phản ánh tình trạng phát triển kinh tế xã hội.

  Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế có sự khác nhau giữa các nước.

  Các nước đang phát triển ở Châu Phi có tỉ lệ lao động ở khu vực I cao nhất.
  Các nước phát triển có tỉ lệ lao động ở khu vực I thấp nhất.

  HÃY SO SÁNH CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA BA NƯỚC.
  ?
  BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA ẤN ĐỘ, BRA-XIN VÀ ANH, NĂM 2000(%)
  63%
  21%
  16%
  ẤN ĐỘ
  BRA-XIN
  2,2%
  26,2%
  71,6%
  46%
  24%
  30%
  ANH
  KHU VỰC I
  KHU VỰC II
  KHU VỰC III
  Căn cứ :
  + tỉ lệ người biết chữ (từ 15 tuổi trở lên)
  + và số năm đi học của những người từ 25 tuổi trở lên.
  Các nước phát triển có tỉ lệ người biết chữ và số năm đi học cao nhất, thấp nhất là các nước kém phát triển.
  2.CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA
  C?NG C?
  1. NHÌN VÀO BIỂU ĐỒ THÁP TUỔI CỦA MỘT NƯỚC, TA CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC:
  A. Tình hình sinh, tử, tuổi thọ
  B. Khả năng phát triển dân số
  C. Tiềm năng lao động

  D.Tất cả đều đúng
  2. Hình dạng đáy và đỉnh của một tháp tuổi của dân số là dấu hiệu biểu thị tình trạng:
  A . Sinh và tử


  B . Tuổi thọ và tử


  D .Tăng và giảm của dân số
  C . Sinh và tuổi thọ
  3.Hiện nay trên thế giới, tỉ lệ lao động khu vực III(dịch vụ) cao nhất thuộc về :
  A. Các nước đang phát triển.
  C. Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới.
  D. Các nước kém phát triển.

  B. Các nước phát triển
  DẶN DÒ
  HỌC BÀI CŨ
  LÀM BÀI TẬP 3 TRANG 92

  No_avatarf

  ko dc hoc hanh sao ma lai an noi như vay

  No_avatar

  câm

   

   
  Gửi ý kiến