Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 21. Thêm trạng ngữ cho câu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thi Hue
  Ngày gửi: 08h:01' 10-08-2008
  Dung lượng: 774.0 KB
  Số lượt tải: 3788
  Số lượt thích: 9 người (Phan Xuan Tue, Nguyễn Hoàng Hải Tuấn, Cao Thi Hue, ...)
  Giáo viên thể hiện: Cao Thị Huệ
  Kiểm tra bài cũ
  Tác dụng của câu đặc biệt là (chọn phương án đúng)
  A. Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc nói đến trong đoạn
  B. Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.
  C. Bộc lộ cảm xúc.
  D. Gọi đáp
  E. Cả A, B, C, D đều đúng
  Ngữ văn: Tiết 87
  Thêm trạng ngữ
  cho câu
  I. đặc điểm của trạng ngữ:
  1. Ví dụ: Xác định trạng ngữ trong các câu sau:
  " Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.
  Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ " văn minh", " khai hoá" của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn còn phải vất vả mãi với người. Côí xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc."
  b) Vì mải chơi, em quên chưa làm bài tập .
  c) Để xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ, chúng ta phải học tập và rèn luyện thật tốt.
  d) Bằng giọng nói dịu dàng, chị ấy mời chúng tôi vào nhà.


  I. đặc điểm của trạng ngữ:
  2. Nhận xét : Trạng ngữ trong các câu là:
  a) " Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.
  Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ " văn minh", " khai hoá" của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn còn phải vất vả mãi với người. Côí xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc."
  b) Vì mải chơi, em quên chưa làm bài tập .
  c) Để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, chúng ta phải học tập và rèn luyện thật tốt
  d) Bằng giọng nói dịu dàng, chị ấy mời chúng tôi vào nhà
  Dưới bóng tre xanh
  đã từ lâu đời
  đời đời, kiếp kiếp
  từ nghìn đời nay
  Vì mải chơi
  Để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ
  Bằng giọng nói dịu dàng
  C¸c tr¹ng ng÷ võa t×m ®­îc bæ sung néi dung g× cho c©u?
  I. Đặc điểm của trạng ngữ
  2. Nhận xét: Các nội dung mà trạng ngữ bổ sung cho câu
  a) Dưới bóng tre xanh
  đã từ lâu đời
  đời đời, kiếp kiếp
  từ nghìn đời nay
  b) Vì mải chơi
  c) Để xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ
  d) Bằng giọng nói dịu dàng


  Bổ sung thông tin về nơi chốn
  bổ sung thông tin về thời gian
  bổ sung thông tin về mục đích
  Bổ sung thông tin về nguyên nhân
  bổ sung thông tin về cách thức
   Tr¹ng ng÷ bæ sung th«ng tin vÒ thêi gian ,n¬i chèn, môc ®Ých nguyªn nh©n, ph­¬ng tiÖn, c¸ch thøc cho nßng cèt c©u

  Xác định vị trí trạng ngữ trong các câu ở VD (a) ?

  a) " Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang. ?
  Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp. ?
  Côí xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc." ?

  đầu câu
  cuối câu
  giữa câu
   VÞ trÝ cña trang ng÷ kh¸ linh ho¹t cã thÓ ®øng ë ®Çu c©u, gi÷a c©u hoÆc cuèi c©u
  Có thể chuyển các câu trên sang những vị trí nào trong câu?
  a) Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang.
  Người dân cày Việt Nam, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang.
  Người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời
  b) Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.
  Đời đời, kiếp kiếp tre ăn ở với người
  Tre đời đời, kiếp kiếp ăn ở với người
  c) Côí xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.
  Từ nghìn đời nay, cối xay tre nặng nề quay, xay nắm thóc
  Cối xay tre nặng nề quay xay nắm thóc từ nghìn đời nay


  Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết
  Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ được phân cách với nhau như thế nào khi nói, khi viết?
  Tiết 87: Thêm trạng ngữ cho câu
  I. Đặc điểm của trạng ngữ
  1. Ví dụ:
  2. Ghi nhớ:


  Về ý nghĩa:
  Trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn ,nguyên nhân mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu
  Về hình thức:
  Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu
  Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết
  Bài tập nhanh
  Thêm các loại trạng ngữ cho câu sau:
  Lúa chết rất nhiều.
  Gợi ý:
  Ngoài đồng
  Năm nay
  Vì rét
  Năm nay, ngoài đồng, lúa chết rất nhiều, vì rét
  lúa chết rất nhiều
  Lưu ý: Thêm trạng ngữ cho câu là một cách mở rộng câu, làm nội dung câu phong phú hơn
  Tiết 87: Thêm trạng ngữ cho câu
  I. Đặc điểm của trạng ngữ
  1. Ví dụ:
  2. Ghi nhớ:
  II. Luyện tập:
  Bài tập :1  II. Luyện tập
  1.Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân làm trạng ngữ. Trong những câu còn lại cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì?
  a) Mùa xuân của tôi- mùa xuân của Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội- là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh.
  Cụm từ mùa xuân làm chủ ngữ và vị ngữ trong câu
  b) Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít.
  Cụm từ mùa xuân làm trạng ngữ trong câu
  c) Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân
  Cụm từ mùa xuân làm phụ ngữ trong cụm động từ
  d) Mùa xuân! Mỗi khi hoạ mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kì diệu.
  Cụm từ mùa xuân là câu đặc biệt

  iii.Luyện tập
  Bài tập 2:
  Tìm trạng ngữ trong bài tập 2 (SGK Trang40) các câu sau và phân loại trạng ngữ vừa tìm được
  Nhóm 1: Câu (a) Từ " cơn gió mùa hạ .lúa non không ?"
  Nhóm 2: Câu (a) Từ " trong cáI vỏ .của trời"
  Nhóm 3: Câu (b)
  Nhóm 4: kể tên các loại trạng ngữ mà em biết
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  Đáp án:
  Nhóm 1: ., như báo trước về một thức quà thanh nhã và tinh khiết
  ., khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi

  Nhóm 2: Trong cái vỏ xanh kia
  Dưới ánh nắng,
  Nhóm 3: với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta nói trên đây
  T/N chỉ cách thức
  T/N chỉ thời gian

  T/N chỉ nơi chốn
  T/N chỉ nơi chốn
  T/N chỉ phương tiện
  Nhóm 4: -Trạng ngữ chỉ thời gian
  -Trạng ngữ chỉ nơi chốn
  -Trạng ngữ chỉ mục đích
  -Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
  -Trạng ngữ chỉ phương tiện, cách thức...
  Học thuộc ghi nhớ ( SGK )
  Hoàn thành các bài tập
  Soạn bài "Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh"
  Tiết 87: Thêm trạng ngữ cho câu
  I. Đặc điểm của trạng ngữ
  1. Ví dụ:
  2. Ghi nhớ:
  II. Luyện tập:

  No_avatar

  cam on co chuc co 1 ngay tot lanh

  No_avatar
  cam on co chuc co 1 ngay tot lanh
  No_avatarf

  ua  sao tuj chang loi chuc o dau ma  sao cam on zay

   

  No_avatar

  cai ji day

   

  No_avatar
  cam on bai giảng rất hay của cô, mong rằng cô sẽ vui vẻ
  Avatar

  troi oi de kieu chu kia doc sao dk ha? co^ giao' hihi

   

   

  No_avatar
  cam on co nho co ma em soan dc bai.nhung co nhiu cho em chua hieu lam ak.nhung du sao chung cam on co nhiu.hihiTuyệt
  No_avatarf

  có nhiều chỗ em vẫn chưa hiểu lắm như trạng ngữ chỉ cách thức, phương tiện, nguyên nhân và rất khó phân biệt ạCau mày

   

  No_avatarf
  Cam on co nhiu lam con doc bai nya truoc khi kt1 tiet do
  No_avatarf

  GIỚI THIỆU VỚI CÁC THẦY CÔ LOẠI BÚT BI TẨY XÓA ĐƯỢC PILOT FRIXON HÀNG NHẬT XỊN, VIẾT NHƯ BÚT BI NƯỚC BÌNH THƯỜNG NHƯNG TẨY XÓA ĐƯỢC NHƯ BÚT CHÌ, GIÁ 85K, RẤT TIỆN CHO GV MÌNH VÀO ĐIỂM, VÀO HỌC BẠ, HIC, GIÁO VIÊN VÀO ĐIỂM VỚI HỌC BẠ MÀ NHẦM THÌ QUÁ KHỔ

  NHẬN SHIP ĐI CÁC TỈNH.

  CẦN TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRIẾT KHẨU VỚI SỐ LƯỢNG LỚN, GIÁ ƯU ĐÃI, CUNG CẤP SỐ LƯỢNG LỚN CHO CÁC TRƯỜNG HỌC

  LIÊN HỆ: 0987. 690. 437 
   
  Gửi ý kiến