Tìm kiếm

  • Đang tải Tìm kiếm
  • Được Tìm nhiều nhất:

Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: tu soan
    Người gửi: Nguyễn Xuân Ký
    Ngày gửi: 13h:26' 01-03-2008
    Dung lượng: 1.6 MB
    Số lượt tải: 1368
    Số lượt thích: 0 người
    Giáo viên thực hiện: Lê Minh Chính
    Trương PTCS Bãi Cháy 2 Ha Long Quảng Ninh
    Kiểm tra bài cũ

    Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
    I.Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
    1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.
    2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.


    Em hãy cho biết đây là sự kiện gì?
    Em
    biết

    về
    nội
    dung
    Hiệp
    ước
    Nhâm
    Tuất?

    Hiệp ước 5-6-1862 (Hiệp ước Nhâm Tuất)
    Thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.
    Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán.
    Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo.
    Bồi thường chiến phí cho Pháp.
    Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.


    Bài 24
    Cuộc kháng chiến
    từ năm 1858 đến năm 1873
    1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
    Tiết 37
    II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ
    năm 1858 đến năm 1873
    a. Tại Đà Nẵng:

    - Nhiều toán nghĩa binh kết hợp với quân triều đình đánh Pháp
    b. Tại Gia Định và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì:
    - 1859 nhân dân Gia Định kháng chiến rất sổi nổi.

    Tiêu biểu:


    * Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực:

    10-12-1861 nghÜa qu©n ®èt ch¸y tµu Ðt-pª-r¨ng cña Ph¸p
    *Khởi nghĩa của Trương Định:
    Trương Định nhận phong soái
    - Làm cho địch thất điên bát đảo
    Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì (1859-1875)
    * Nhận xét:
    - Phong trào phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, lan rộng
    => Tinh thần yêu nước, ý chí chống xâm lược, bảo vệ độc lập
    dân tộc.
    2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì .
    Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì (1859-1875)
    Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì
    - Đàn áp nhân dân, ngăn trở phong trào kháng chiến.
    Thương lượng, thoả hiệp với Pháp.
    -> Đối lập với nhân dân, nhu nhược, hèn hạ.
    => 24-6-1867 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
    Triều Nguyễn
    * Tình hình nước ta sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

    Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì
    - Đàn áp nhân dân, ngăn trở phong trào kháng chiến.
    Thương lượng, thoả hiệp với Pháp.
    -> Đối lập với nhân dân, nhu nhược, hèn hạ.
    => 24-6-1867 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
    - Chống Pháp ngay từ những ngày đầu.
    - Nhiều trung tâm kháng chiến được thành lập: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh...
    - Dùng thơ văn để chiến đấu.
    => Dũng cảm, kiên cường, bất khuất.

    Triều Nguyễn
    * Tình hình nước ta sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

    Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)
    Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
    (Theo thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Nội, 1963)
    Lược đồ những địa điểm nổ ra khởi nghĩa ở Nam Kì (1860-1875)
    * Nhận xét chung:

    - Næ ra kh¾p 6 tØnh Nam K×

    - Phong phó vÒ h×nh thøc.

    => ThÓ hiÖn tinh thÇn yªu n­íc, chèng thùc d©n x©m l­îc vµ

    chèng phong kiÕn ®Çu hµng.


    Những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến
    chống Pháp của nhân dân ta từ 1858-1873
    Pháp tấn công đại đồn Chí Hoà
    Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ
    Pháp tấn công Đà Nẵng
    Pháp tấn công Gia Định
    Hiệp ước Nhâm Tuất
    Pháp tấn công căn cứ Tân Hoà (Gò Công)
    Trương Định hi sinh
    Hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống Pháp nổ ra ở Nam Kì
    Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì
    Hướng dẫn về nhà:
    Học nội dung bài: mục I và II.
    Hoàn thành các bài tập.
    Chuẩn bị bài sau:
    Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc(1873-1884).
    + Diễn biến các trân đánh Pháp của nhân dân Bắc Kì
    + Tranh ảnh, tư liệu: Hiệp ước Giáp Tuất,Nguyễn TriPhương,
    Gác-ni-ê...
    Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
    I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
    1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.
    2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.
    II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873
    1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
    2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì
    Avatar

    Giáo viên thực hiện: Lê Minh Chính
    Trương PTCS Bãi Cháy 2 Ha Long Quảng Ninh
    Kiểm tra bài cũ

    Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 
    I.Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
    1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.
    2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.


    Em hãy cho biết đây là sự kiện gì?
    Em 
    biết 
    gì 
    về
    nội 
    dung 
    Hiệp 
    ước 
    Nhâm 
    Tuất?

    Hiệp ước 5-6-1862 (Hiệp ước Nhâm Tuất)
    Thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.
    Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán.
    Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo.
    Bồi thường chiến phí cho Pháp.
    Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.


    Bài 24 
    Cuộc kháng chiến 
    từ năm 1858 đến năm 1873
    1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
    Tiết 37
    II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ 
    năm 1858 đến năm 1873
    a. Tại Đà Nẵng:

    - Nhiều toán nghĩa binh kết hợp với quân triều đình đánh Pháp
    b. Tại Gia Định và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì:
    - 1859 nhân dân Gia Định kháng chiến rất sổi nổi.

    Tiêu biểu:


    * Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực: 

    10-12-1861 nghÜa qu©n ®èt ch¸y tµu Ðt-pª-r¨ng cña Ph¸p
    *Khởi nghĩa của Trương Định: 
    Trương Định nhận phong soái
    - Làm cho địch thất điên bát đảo
    Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì (1859-1875)
    * Nhận xét:
    - Phong trào phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, lan rộng
    => Tinh thần yêu nước, ý chí chống xâm lược, bảo vệ độc lập 
    dân tộc. 
    2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì . 
    Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì (1859-1875)
    Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì
    - Đàn áp nhân dân, ngăn trở phong trào kháng chiến.
    Thương lượng, thoả hiệp với Pháp.
    -> Đối lập với nhân dân, nhu nhược, hèn hạ.
    => 24-6-1867 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
    Triều Nguyễn
    * Tình hình nước ta sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

    Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì
    - Đàn áp nhân dân, ngăn trở phong trào kháng chiến.
    Thương lượng, thoả hiệp với Pháp.
    -> Đối lập với nhân dân, nhu nhược, hèn hạ.
    => 24-6-1867 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
    - Chống Pháp ngay từ những ngày đầu.
    - Nhiều trung tâm kháng chiến được thành lập: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh...
    - Dùng thơ văn để chiến đấu.
    => Dũng cảm, kiên cường, bất khuất.

    Triều Nguyễn
    * Tình hình nước ta sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

    Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)
    Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
    (Theo thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Nội, 1963)
    Lược đồ những địa điểm nổ ra khởi nghĩa ở Nam Kì (1860-1875)
    * Nhận xét chung:

    - Næ ra kh¾p 6 tØnh Nam K× 

    - Phong phó vÒ h×nh thøc.

    => ThÓ hiÖn tinh thÇn yªu n­íc, chèng thùc d©n x©m l­îc vµ 

    chèng phong kiÕn ®Çu hµng.


    Những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến 
    chống Pháp của nhân dân ta từ 1858-1873
    Pháp tấn công đại đồn Chí Hoà
    Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ
    Pháp tấn công Đà Nẵng
    Pháp tấn công Gia Định
    Hiệp ước Nhâm Tuất
    Pháp tấn công căn cứ Tân Hoà (Gò Công)
    Trương Định hi sinh
    Hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống Pháp nổ ra ở Nam Kì
    Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì
    Hướng dẫn về nhà:
    Học nội dung bài: mục I và II.
    Hoàn thành các bài tập.
    Chuẩn bị bài sau: 
    Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc(1873-1884).
    + Diễn biến các trân đánh Pháp của nhân dân Bắc Kì
    + Tranh ảnh, tư liệu: Hiệp ước Giáp Tuất,Nguyễn TriPhương, 
    Gác-ni-ê... 
    Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
    I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
    1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.
    2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.
    II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873
    1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
    2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

    No_avatar

    cũng ược Cười nhăn răng

     

    No_avatarf

    âm mưu bước đầu xâm lược của pháp với VN như thế nào. giúp tui zớiLưỡng lự

     

     
    Gửi ý kiến