Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tu soan
  Người gửi: Nguyễn Xuân Ký
  Ngày gửi: 13h:26' 01-03-2008
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 1495
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên thực hiện: Lê Minh Chính
  Trương PTCS Bãi Cháy 2 Ha Long Quảng Ninh
  Kiểm tra bài cũ

  Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
  I.Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.
  2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.


  Em hãy cho biết đây là sự kiện gì?
  Em
  biết

  về
  nội
  dung
  Hiệp
  ước
  Nhâm
  Tuất?

  Hiệp ước 5-6-1862 (Hiệp ước Nhâm Tuất)
  Thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.
  Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán.
  Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo.
  Bồi thường chiến phí cho Pháp.
  Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.


  Bài 24
  Cuộc kháng chiến
  từ năm 1858 đến năm 1873
  1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
  Tiết 37
  II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ
  năm 1858 đến năm 1873
  a. Tại Đà Nẵng:

  - Nhiều toán nghĩa binh kết hợp với quân triều đình đánh Pháp
  b. Tại Gia Định và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì:
  - 1859 nhân dân Gia Định kháng chiến rất sổi nổi.

  Tiêu biểu:


  * Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực:

  10-12-1861 nghÜa qu©n ®èt ch¸y tµu Ðt-pª-r¨ng cña Ph¸p
  *Khởi nghĩa của Trương Định:
  Trương Định nhận phong soái
  - Làm cho địch thất điên bát đảo
  Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì (1859-1875)
  * Nhận xét:
  - Phong trào phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, lan rộng
  => Tinh thần yêu nước, ý chí chống xâm lược, bảo vệ độc lập
  dân tộc.
  2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì .
  Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì (1859-1875)
  Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì
  - Đàn áp nhân dân, ngăn trở phong trào kháng chiến.
  Thương lượng, thoả hiệp với Pháp.
  -> Đối lập với nhân dân, nhu nhược, hèn hạ.
  => 24-6-1867 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
  Triều Nguyễn
  * Tình hình nước ta sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

  Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì
  - Đàn áp nhân dân, ngăn trở phong trào kháng chiến.
  Thương lượng, thoả hiệp với Pháp.
  -> Đối lập với nhân dân, nhu nhược, hèn hạ.
  => 24-6-1867 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
  - Chống Pháp ngay từ những ngày đầu.
  - Nhiều trung tâm kháng chiến được thành lập: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh...
  - Dùng thơ văn để chiến đấu.
  => Dũng cảm, kiên cường, bất khuất.

  Triều Nguyễn
  * Tình hình nước ta sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

  Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)
  Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
  Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
  (Theo thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Nội, 1963)
  Lược đồ những địa điểm nổ ra khởi nghĩa ở Nam Kì (1860-1875)
  * Nhận xét chung:

  - Næ ra kh¾p 6 tØnh Nam K×

  - Phong phó vÒ h×nh thøc.

  => ThÓ hiÖn tinh thÇn yªu n­íc, chèng thùc d©n x©m l­îc vµ

  chèng phong kiÕn ®Çu hµng.


  Những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến
  chống Pháp của nhân dân ta từ 1858-1873
  Pháp tấn công đại đồn Chí Hoà
  Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ
  Pháp tấn công Đà Nẵng
  Pháp tấn công Gia Định
  Hiệp ước Nhâm Tuất
  Pháp tấn công căn cứ Tân Hoà (Gò Công)
  Trương Định hi sinh
  Hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống Pháp nổ ra ở Nam Kì
  Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì
  Hướng dẫn về nhà:
  Học nội dung bài: mục I và II.
  Hoàn thành các bài tập.
  Chuẩn bị bài sau:
  Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc(1873-1884).
  + Diễn biến các trân đánh Pháp của nhân dân Bắc Kì
  + Tranh ảnh, tư liệu: Hiệp ước Giáp Tuất,Nguyễn TriPhương,
  Gác-ni-ê...
  Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
  I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.
  2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.
  II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873
  1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
  2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì
  Avatar

  Giáo viên thực hiện: Lê Minh Chính
  Trương PTCS Bãi Cháy 2 Ha Long Quảng Ninh
  Kiểm tra bài cũ

  Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 
  I.Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.
  2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.


  Em hãy cho biết đây là sự kiện gì?
  Em 
  biết 
  gì 
  về
  nội 
  dung 
  Hiệp 
  ước 
  Nhâm 
  Tuất?

  Hiệp ước 5-6-1862 (Hiệp ước Nhâm Tuất)
  Thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.
  Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán.
  Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo.
  Bồi thường chiến phí cho Pháp.
  Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.


  Bài 24 
  Cuộc kháng chiến 
  từ năm 1858 đến năm 1873
  1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
  Tiết 37
  II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ 
  năm 1858 đến năm 1873
  a. Tại Đà Nẵng:

  - Nhiều toán nghĩa binh kết hợp với quân triều đình đánh Pháp
  b. Tại Gia Định và 3 tỉnh miền Đông Nam Kì:
  - 1859 nhân dân Gia Định kháng chiến rất sổi nổi.

  Tiêu biểu:


  * Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực: 

  10-12-1861 nghÜa qu©n ®èt ch¸y tµu Ðt-pª-r¨ng cña Ph¸p
  *Khởi nghĩa của Trương Định: 
  Trương Định nhận phong soái
  - Làm cho địch thất điên bát đảo
  Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì (1859-1875)
  * Nhận xét:
  - Phong trào phát triển mạnh mẽ, sôi nổi, lan rộng
  => Tinh thần yêu nước, ý chí chống xâm lược, bảo vệ độc lập 
  dân tộc. 
  2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì . 
  Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Kì (1859-1875)
  Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì
  - Đàn áp nhân dân, ngăn trở phong trào kháng chiến.
  Thương lượng, thoả hiệp với Pháp.
  -> Đối lập với nhân dân, nhu nhược, hèn hạ.
  => 24-6-1867 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
  Triều Nguyễn
  * Tình hình nước ta sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

  Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì
  - Đàn áp nhân dân, ngăn trở phong trào kháng chiến.
  Thương lượng, thoả hiệp với Pháp.
  -> Đối lập với nhân dân, nhu nhược, hèn hạ.
  => 24-6-1867 Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
  - Chống Pháp ngay từ những ngày đầu.
  - Nhiều trung tâm kháng chiến được thành lập: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh...
  - Dùng thơ văn để chiến đấu.
  => Dũng cảm, kiên cường, bất khuất.

  Triều Nguyễn
  * Tình hình nước ta sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):

  Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)
  Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm.
  Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
  (Theo thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Nội, 1963)
  Lược đồ những địa điểm nổ ra khởi nghĩa ở Nam Kì (1860-1875)
  * Nhận xét chung:

  - Næ ra kh¾p 6 tØnh Nam K× 

  - Phong phó vÒ h×nh thøc.

  => ThÓ hiÖn tinh thÇn yªu n­íc, chèng thùc d©n x©m l­îc vµ 

  chèng phong kiÕn ®Çu hµng.


  Những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến 
  chống Pháp của nhân dân ta từ 1858-1873
  Pháp tấn công đại đồn Chí Hoà
  Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ
  Pháp tấn công Đà Nẵng
  Pháp tấn công Gia Định
  Hiệp ước Nhâm Tuất
  Pháp tấn công căn cứ Tân Hoà (Gò Công)
  Trương Định hi sinh
  Hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống Pháp nổ ra ở Nam Kì
  Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì
  Hướng dẫn về nhà:
  Học nội dung bài: mục I và II.
  Hoàn thành các bài tập.
  Chuẩn bị bài sau: 
  Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc(1873-1884).
  + Diễn biến các trân đánh Pháp của nhân dân Bắc Kì
  + Tranh ảnh, tư liệu: Hiệp ước Giáp Tuất,Nguyễn TriPhương, 
  Gác-ni-ê... 
  Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
  I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
  1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.
  2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.
  II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873
  1.Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.
  2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

  No_avatar

  cũng ược Cười nhăn răng

   

  No_avatarf

  âm mưu bước đầu xâm lược của pháp với VN như thế nào. giúp tui zớiLưỡng lự

   

   
  Gửi ý kiến