Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương IV. §1. Giới hạn của dãy số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:43' 02-03-2008
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 971
  Số lượt thích: 0 người
  Chương IV: GIỚI HẠN
  §1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

  Giáo viên
  Bài giảng tại lớp …………
  TiÕt 49, 50, 51 vµ 52
  I/ GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA DÃY SỐ
  Câu hỏi 1> Cho dãy số ( un ) với
  a/ Hãy viết dãy số dưới dạng khai triển :


  b/ Hãy biểu diễn các số hạng của dãy trên trục số:
  Hãy tính các khoảng cách từ u4 ; u10 ; u100; u2008; … đến 0
  Em có nhận xét gì về các khoảng cách này khi n trở nên rất lớn ?
  Câu hỏi 2: Bắt đầu từ số hạng thứ bao nhiêu thì khoảng cách này nhỏ hơn 0,001; nhỏ hơn 0,00001 ?
  Vậy khi n lớn dần đến vô cùng thì khoảng cách này tiến dần đến 0, hay ta nói rằng un dần đến 0.
  Ta ký hiệu: un 0
  ĐỊNH NGHĨA 1: ( SGK )
  VÝ dô 1: Cho d·y sè (un) víi
  Chøng minh r»ng
  ĐỊNH NGHĨA 2 (SGK)
  Ví dụ 2: Cho dãy số ( un) với
  Chứng minh rằng


  Một vài giới hạn đặc biệt:  Víi k lµ sè nguyªn d­¬ng vµ /q/<1, c - const
  II* ĐỊNH LÝ VỀ GIỚI HẠN HỮU HẠN
  ĐINH LÝ 1:
  Các ví dụ:
  Ví dụ 3:
  Tìm
  Lgi?i: Chia cả tử và mẫu cho n2 thì:


  Làm thế nào để tìm được
  giới hạn này ?

  Em hãy cho biết
  kết quả tìm được của mình?
  Các ví dụ:
  Ví dụ 4:
  Tìm
  Có thể tìm được giới hạn mà không phải dùng phép chia hay không? Nếu được,
  Hãy trình bày lời giải ?
  Bài tập vận dụng
  Bài tập 1: Biết dãy số (un) thoả mãn:
  Chứng minh rằng : lim un = 1
  Lời giải:  Do đó |Wn| có thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý kể từ một số hạng nào đó trở đi. (1)
  Mặt khác theo giả thiết
  Từ (1) và (2) suy ra lim an = 0. Vậy lim un = 1 (đpcm)
  Bài tập 2: Tìm
  Hướng dẫn học ở nhà:
  1/ Cần nắm vững 2 định nghĩa 1 và định nghĩa 2 về giới hạn 0 và giới hạn hữu hạn
  2/ Nhớ 3 giới hạn đặc biệt và thuộc các công thức của định lý về giới hạn hữu hạn
  3/ Làm bài tập 1; bài 3 ( Các câu a, b, d ) trang 121.
  III/ Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
  1) Khái niệm:
  */ Dãy số là một cấp số nhân. Vì sao?
  */ Công bội là q = 1/ 2, q < 1
  */ Dãy số là cấp số nhân vô hạn.
  Cấp số nhân lùi vô hạn là cấp số nhân vô hạn
  có công bội q với / q / < 1
  III/ Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
  Dãy số sau đây có phải là cấp số nhân lùi vô hạn không?
  Nếu phải hãy chỉ ra công bội của cấp số đó?
  Hãy nêu công thức tính tổng Sn của cấp số nhân
  lùi vô hạn biết u1 và Công bội q, với /q/ < 1.
  Tìm giới hạn của tổng Sn khi n —> +∞ ?
  Lời giải:
  Các ví dụ:
  Ví dụ 5: Tính tổng của các cấp số nhân lùi vô hạn (un), sau:


  Đáp số: S = 1/ 2
  Đáp số: S = 2/ 3
  IV/ Giới hạn vô cực
  1) Định nghĩa
  Câu hỏi 3: Cho dãy số tự nhiên un= n
  1/ Hãy kể một vài số hạng u2008 ?
  2/ Cho un là một số tự nhiên bất kỳ, có thể chỉ ra được những số lớn hơn un không?
  3/ Hãy nêu nhận xét về dãy số vừa xét? Khoảng cách giữa 0 và un như thế nào khi n -> +? ?
  Định nghĩa về giới hạn vô cực: ( SGK )
  Kí hiệu: limun= +? hay un->+? khi n->+?
  Limun =-? hay un->-? khi n->+?
  Nhận xét: limun=+? <=> lim(-un) = -?
  2/ Mét vµi giíi h¹n ®Æc biÖt:
  2.1) Lim nk = +? với k nguyên dương
  2.2) Lim qn = +? nếu q>1


  Ví dụ 7:


  Ví dụ 8:
  Các định lý về giới hạn hữu hạn có còn đúng khi áp dụng
  vào giới hạn vô cực không? Ta xét các ví dụ sau.
  3/ Định lý:
  Định lý 2:
  Hướng dẫn học ở nhà:
  1/ Cần nắm vững 2 định nghĩa 1 và định nghĩa 2 về giới hạn 0 và giới hạn hữu hạn, và định nghĩa về giới hạn vô cực
  2/ Nhớ 5 giới hạn đặc biệt và thuộc các công thức của định lý về giới hạn hữu hạn, giới hạn vô cực.
  3/ Làm bài tập 5,6,7,8 trang 122.
  4/ Làm bài tập trong sách bài tập gồm bài 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.
  No_avatar

  thay giao moi cua em day kho hieu wua

   thay nguoi thanh hoa em nguoi hn nen lam luc em ko hieu thay loi j

   

   
  Gửi ý kiến