Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 8. Ca dao yêu thương, tình nghĩa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bách Sa
Ngày gửi: 23h:32' 03-03-2008
Dung lượng: Bytes
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
I. Tìm hiểu chung về ca dao dân ca
1. Khái niệm về ca dao dân ca
2. Nội dung ca dao dân ca
3. Nghệ thuật ca dao dân ca
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THƯỜNG GẶP TRONG CA DAO VIỆT NAM
QUÊ HƯƠNG LÀNG CẢNH VIỆT NAM -
CÁI NÔI NUÔI DƯỠNG ĐỜI SỐNG VÀ TÂM HỒN CỦA NGƯỜI BÌNH DÂN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THƯỜNG GẶP TRONG CA DAO VIỆT NAM
QUÊ HƯƠNG LÀNG CẢNH VIỆT NAM -
CÁI NÔI NUÔI DƯỠNG ĐỜI SỐNG VÀ TÂM HỒN CỦA NGƯỜI BÌNH DÂN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG TRONG CA DAO VIỆT NAM

CÂY ĐA - BẾN NƯỚC - CON ĐÒ,
THUYỀN - BẾN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG TRONG CA DAO VIỆT NAM

HOA-BƯỚM, TRẦU-CAU

DÒNG SÔNG - CHIẾC CẦU
MÁI ĐÌNH - CỔNG LÀNG - CÂY ĐA
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG TRONG CA DAO VIỆT NAM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG TRONG CA DAO VIỆT NAM

CON CÒ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BIỂU TƯỢNG TRONG CA DAO VIỆT NAM

TRĂNG – ĐÈN
1. Cô kia đứng ở bên sông
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang.
2. Ước gì sông rộng một gang
Bắt cầu dải yếm cho chàng sang chơi.
3. Ước gì anh hoá ra gương,
Để cho em cứ ngày thường em soi.
Ước gì anh hoá ra cơi,
Để cho em đựng cau tươi trầu vàng.

Văn bản
4. Khăn thương nhớ ai,
Khăn rơi xuống đất;
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai;
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Đèn thương nhớ ai,
Mà đèn không tắt.
Mắt thương nhớ ai,
Mắt ngủ không yên.
Đêm qua em những lo phiền,
Lo vì một nỗi không yên một bề.

5. Cây đa cũ, bến đò xưa,
Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.
6. Trăm năm đành lỗi hẹn hò,
Cây đa bến cũ, con đò khác đưa.
Các nhóm bài ca dao yêu thương, tình nghĩa
Bài 1, 2, 3: Ước muốn gặp gỡ, thương yêu
Bài 4: Nỗi nhớ thương người yêu của cô gái
Bài 5, 6: Nghĩa tình của người đi - kẻ ở
→ Sự phân chia các nhóm bài dựa vào sự tương đồng về nội dung và hình thức nghệ thuật.
Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Nhận xét nào nói đúng nhất về ca dao?
A. Ca dao là tiếng nói của những triết lí nhân sinh.
B. Ca dao là tiếng nói của những kinh nghiệm đời sống.
C. Ca dao là tiếng nói của những tình cảm thiết tha.
D. Ca dao là tiếng nói của những nguồn gốc thế giới, con người.
Câu 2: T¹i sao ca dao th­êng ng¾n gän, hµm sóc?
A. V× ca dao sö dông thÓ th¬ lôc b¸t d©n téc.
B. V× ca dao th­êng sö dông h×nh ¶nh so s¸nh, Èn dô, t­îng tr­ng.
C. V× ca dao lµ tiÕng nãi t×nh c¶m cña nh©n d©n.
D. V× ca dao thÓ hiÖn b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc.
Bài tập trắc nghiệm
Câu 3: §Æc tr­ng nghÖ thuËt tiªu biÓu cña ca dao lµ:
A. sù gieo vÇn
B. nhÞp ch½n
C. sù lÆp l¹i
D. sù ®èi nhau
Bài tập trắc nghiệm
Bài tập trắc nghiệm
Câu 4: Ca dao th­êng sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo?
A. So s¸nh, chơi chữ, nh©n hãa.
B. Nh©n hãa, Èn dô, phãng ®¹i.
C. Èn dô, nh©n hãa, ch¬i ch÷.
D. Èn dô, nh©n hãa, so s¸nh.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Hãy thử nhiều lựa chọn khác