Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 12. Amino axit

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Xuân
  Ngày gửi: 23h:49' 11-10-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  Propylamin tan trong nước

  Anilin tác dụng với axit clohidric, axit nitrơ ở nhiệt độ thấp, nước brom

  Axit axetic tác dụng NaOH, với ancol etyic có xúc tác là axit vô cơ
  Em hãy nêu các tính chất hóa học của amin và hoàn thành các phương trình:
  Kiểm tra bài cũ
  TRẢ LỜI
  * Tính chất hóa học của amin: tính bazơ, phản ứng với axit nitrơ, phản ứng thế ở nhân thơm của anilin
  * Phản ứng: -Phản ứng của amin
  CH3CH2CH2NH2 + H2O CH3CH2CH2NH3++ OH-

  + HCl

  C6H5NH2 + HONO + HCl C6H5N2+Cl- +2H2O


  + Br2 + 3HBr  TRẢ LỜI
  -Phản ứng của axit:
  CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O

  CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

  H+
  Tiết 20:
  AMINO AXIT
  I. Định nghĩa, cấu tạo, danh pháp
  1.Đ ị nh nghĩa
  Amino axit là loại hợp chất hữu
  cơ tạp chức mà phân tử chøa đồng
  thời nhóm amino (NH2) và nhóm
  cacboxyl (COOH)

  Ví dụ:
  H2N – CH2 – COOH, R – CH – COOH
  NH2

  R – CH – CH2 – COOH,
  NH2

  Em hãy nhận xét điểm giống nhau của các amino axit bên ?
  I. Định nghĩa, cấu tạo, danh pháp
  2. Cấu tạo phân tử:


  (Dạng phân tử) (Dạng ion lưỡng cực)

  R – CH – COO-

  +NH3
  R – CH – COOH
  NH2
  3. Danh pháp
  Ví dụ:
  CH3-CH-COOH
  NH2
  Tên thay thế: Axit 2-aminopropanoic
  Tên bán hệ thống: Axit α-aminopropionic
  3. Danh pháp
  + Tên thay thế: Axit + vị trí nhóm NH2 – amino + tên thay thế của axit cacboxylic tương ứng
  + Tên bán hệ thống: Axit + vị trí nhóm NH2 bằng chữ cái Hi Lạp ( β, α, γ) – amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng
  Amino axit thiên nhiên: α-amino axit
  CH3-CH NH2-COOH hay CH3-CH-COO- NH3+

  II. Tính chất vật lí
  Chất rắn dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt
  Nhiệt độ nóng chảy cao
  Dể tan trong nước
  III. Tính chất hóa học
  Tính chất của axit cacboxylic
  (axit)
  Amino axit


  Tính chất của amin
  (bazơ)
  Dd Glyxin

  Dd Axit
  glutamic
  Dd lysin
  Em hãy mô tả hiện tượng khi cho quỳ tím vào 3 lọ
  dung dịch sau ? Giải thích ?
  III. Tính chất hóa học
  1. Tính axit, bazơ của dung dịch amino axit
  * Giả sử amino có dạng
  (H2N)n – R – (COOH)m
  Nếu n > m amino có tính bazơ
  Nếu n = m amino có tính trung tính
  - Nếu n < m amino có tính axit


  * Phản ứng với axit vô cơ mạnh
  H2NCH2COOH + HCl ClH3NCH2COOH
  Hoặc
  +H3NCH2COO- + HCl ClH3NCH2COOH
  * Phản ứng với kiềm mạnh
  H2NCH2COOH + NaOH H2NCH2COONa + H2O
  Hoặc
  +H3NCH2COO- + NaOH H2NCH2COONa + H2O
  III. Tính chất hóa học
  2. Phản ứng este hóa nhóm COOH
  H2NCH2COOH + C2H5OH H2NCH2COOC2H5 + H2O
  3. Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2
  H2NCH2COOH + HNO2 HOCH2COO + H2O + N2
  4. Phản ứng trùng ngưng
  …+H+- NH(CH2 )5-CO-OH + H+- NH(CH2 )5-CO-OH + +H+-
  NH(CH2 )5-CO-OH + …- NH(CH2 )5-CO-
  NH(CH2 )5-CO- NH(CH2 )5-CO-… + n H2O
  Tổng quát
  nHNH(CH2 )5-CO-OH ( NH(CH2 )5-CO ) n + n H2O

  Bài tập vận dụng
  Câu 1:Hợp chất nào sau đây không phải là hợp chất amino axit
  A. CH3CONH2
  B. CH3CH(NH2)COOH
  C. HOOCCH(NH2)CH2COOH
  D. CH3CH(NH2)CH2COOH
  Câu 2: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với
  A. Dung dịch HCl, dung dịch Na2SO4
  B. Dung dịch KOH và CuO
  C. Dung dịch KOH, dung dịch HCl
  D. Dung dịch NaOH dung dịch NH3
  Bài tập vận dụng
  Câu 3:Phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Phân tử các amino chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH
  B. Dung dịch của các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím
  C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím
  D. Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường
  Câu 4: pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và CH3CH2NH2 tăng theo trật tự nào sau đây
  A. CH3CH2NH2 < NH2CH2COOH < CH3CH2COOH
  B. CH3CH2COOH < NH2CH2COOH < CH3CH2NH2
  C. NH2CH2COOH, < CH3CH2COOH < CH3CH2NH2
  D. CH3CH2COOH < CH3CH2NH2 < NH2CH2COOH
  giờ học kết thúc
  Thân ái chào các em
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác