Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo trình Pháp luật đại cương

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Cao Lan
  Ngày gửi: 18h:06' 10-03-2008
  Dung lượng: 737.5 KB
  Số lượt tải: 7942
  Số lượt thích: 1 người (lê thị huỳnh như)
  Chương 1-Lý luận chung về nhà nước
  Lý luận cơ bản
  Chương 1-Lý luận chung về nhà nước
  Chương 1-Lý luận chung về nhà nước
  Chương 1-Lý luận chung về nhà nước
  Nguồn gốc của nhà nước
  Định nghĩa nhà nước
  Các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước
  Bản chất của nhà nước
  Các kiểu và hình thức nhà nước

  Chế độ tư hữu về tài sản
  Sự phân hoá xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức không thể điều hoà được nữa
  Nguồn gốc của nhà nước
  Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị , một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội , thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị
  Khái niệm nhà nước
  Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt , có bộ máy chuyên thực hiện cưỡng chế và quản lý những công việc chung của xã hội
  Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ
  Nhà nước có chủ quyền quốc gia
  Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân
  Nhà nước quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc
  Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước
  Bản chất của nhà nước
  Nhà nước chủ nô
  Nhà nước phong kiến
  Nhà nước tư sản
  Nhà nước XHCN
  Hình thức chính thể
  Hình thức cấu trúc
  Chính thể quân chủ
  Chính thể cộng hoà
  Nhà nước đơn nhất
  Nhà nước liên bang
  HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC
  Là toàn bộ các phương pháp, cách thức, phương tiện mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước
  Chế độ chính trị
  Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam
  Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam
  Bộ máy của nhà nước CHXHCN Việt Nam
  Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước
  Là nhà nước của tất cả các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
  tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa nhà nước và công dân
  Dân chủ rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế xã hội
  Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác
  Bản chất bao trùm chi phối mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước hiện nay là
  Tính nhân dân
  Chức năng của nhà nước
  CHXHCN Việt Nam
  Chức năng kinh tế
  Chức năng xã hội
  Chức năng đảm bảo sự ổn định, an ninh chính trị
  Chức năng đối nội
  Chức năng đối ngoại
  Bảo vệ tổ quốc
  Thiết lập củng cố phát triển quan hệ đối ngoại
  Tham gia bảo vệ hoà bình và tiến bộ thế giới
  Bộ máy nhà nước CHXHCNVN
  chủ tịch nước
  Chính phủ
  TANDTC
  VKS NDTC
  Nhân dân
  Thông qua bầu cử
  UBND
  các cấp
  HĐND
  các cấp
  Toà án nhân dân địa phương
  Viện kiểm sát nhân dân địa phương
  Hệ thống chính trị
  Hệ thống chính trị
  Đảng cộng sản Việt Nam
  Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội
  Nhà nước Cộng hoà XHCNVN
  Hệ thống chính trị
  Là một hệ thống tổ chức chặt, khoa học trên cơ sở phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức

  Có sự thống nhất cao về lợi ích lâu dài cũng như mục tiêu hoạt động

  Chương 2 – Lý luận chung về pháp luật
  Nguồn gốc và bản chất của pháp luật
  Quy phạm pháp luật
  Quan hệ pháp luật
  Ý thức pháp luật
  Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
  Pháp chế XHCN
  Chế độ tư hữu về tài sản
  Sự phân hoá xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức không thể điều hoà được nữa
  Nguồn gốc của pháp luật
  Bản chất của pháp luật
  Các thuộc tính của pháp luật
  Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
  Tính được đảm bảo bằng nhà nước
  Bản chất của pháp luật Việt Nam
  Vai trò của pháp luật Việt Nam
  Pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng

  Pháp luật là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động

  Pháp luật là công cụ quản lý của Nhà nước
  Quy phạm pháp luật
  Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận.
  Đặc điểm của quy phạm pháp luật
  Thể hiện ý chí của nhà nước.
  Mang tính bắt buộc chung.
  Được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận.
  Được nhà nước bảo đảm thực hiện.
  Cơ cấu của Quy phạm pháp luật
  Giả định thường nói về địa điểm, thời gian, các chủ thể, các hoàn cảnh thực tế mà trong đó mệnh lệnh của quy phạm được thực hiện tức là xác định môi trường cho sự tác động của quy phạm pháp luật.
  Nêu quy tắc xử sự buộc mọi chủ thể phải xử sự theo khi ở vào hoàn cảnh đã nêu trong phần giả định của quy phạm.
  Nêu lên những biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong bộ phận quy định của quy phạm pháp luật.
  Quan hệ pháp luật
  là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội. Xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật đối với quan hệ xã hội tương ứng và các bên tham gia quan hệ pháp luật đó đều mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật quy định
  Đặc điểm của quan hệ pháp luật
  Mang tính ý chí.
  Là một loại quan hệ tư tưởng thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội.
  Xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật.
  Các bên tham gia ( chủ thể ) quan hệ pháp luật mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà quy phạm pháp luật dự kiến trước.
  Được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước.
  Mang tính xác định cụ thể
  Các yếu tố của quan hệ pháp luật
  Chủ thể của quan hệ pháp luật
  Chủ thể của quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan hệ pháp luật có năng lực chủ thể, bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
  Khách thể của quan hệ pháp luật
  Nội dung của quan hệ pháp luật
  Là những lợi ích vật chất, chính trị hoặc tinh thần mà các chủ thể mong muốn đạt được nhằm thỏa mãn những nhu cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật
  Bao gồm quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý
  Căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật
  Chủ thể
  Quy phạm pháp luật điều chỉnh
  Sự kiện
  pháp lý
  Ý thức pháp luật
  Là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, tình cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không công bằng, đúng đắn hay không đúng đắn của pháp luật, về tính hợp pháp hay không hợp pháp trong cách xử sự của con người, trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
  Cơ cấu của ý thức pháp luật
  Vi phạm pháp luật
  Là hành vi của con người
  Có tính chất trái pháp luật
  Có lỗi
  Cấu thành vi phạm pháp luật
  Mặt khách quan
  Mặt chủ quan
  Khách thể
  Chủ thể
  Mặt khách quan
  Là hành vi thể hiện bằng hành động hoặc không hành động.
  Tính chất trái pháp luật của hành vi
  Gây thiệt hại chung cho xã hội hoặc thiệt hại trực tiếp về vật chất hoặc tinh thần cho từng thành viên cụ thể của xã hội.
  Quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả,
  Thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm.
  Mặt Chủ quan
  Là hành vi có lỗi

  Động cơ

  Mục đích
  Là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
  Là các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ

  Các loại vi phạm pháp luật
  Trách nhiệm pháp lý
  Cơ sở thực tế là vi phạm pháp luật
  Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là quyết định do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành đã có hiệu lực pháp luật.
  Là một loại biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc thù
  Các loại trách nhiệm pháp lý

  Pháp chế XHCN
  Pháp chế là sự yêu cầu, đòi hỏi mọi chủ thể của pháp luật (các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân) phải thực hiện một cách bình đẳng, nghiêm minh và thống nhất pháp luật
  Đặc điểm của pháp chế
  Pháp chế là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

  Pháp chế là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể quần chúng.

  Pháp chế là nguyên tắc xử sự của công dân
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của các quyết định pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự và dưới hình thức nhất định, có chứa đựng các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh 1 loại quan hệ xã hội nhất định.

  Đặc điểm của văn bản
  quy phạm pháp luật
  Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

  Có chứa đựng các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc.

  Được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội

  Tên gọi, nội dung, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong luật
  Phân loại văn bản quy phạm pháp luật
  Các văn bản luật
  Do Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước ta ban hành. Các văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất, tất cả các văn bản khác khi ban hành phải căn cứ vào văn bản luật, không được trái, không được mâu thuẫn với các quy định trong các văn bản luật .

  Các văn bản dưới luật
  Là những văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được luật quy định và có hiệu lực pháp lý thấp hơn các văn bản luậ
  Thẩm quyền ban hành
  văn bản quy phạm pháp luật
  Thẩm quyền của Quốc hội và Ủy ban thường vụ quốc hội.
  Thẩm quyền của Chủ tịch nước
  Thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ
  Thẩm quyền của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
  Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
  Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
  Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian

  Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian 

  Hiệu lực của văn bản theo đối tượng tác động 

  Luật Hiến pháp Việt Nam
  Luật hiến pháp Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước.
  Đối tượng điều chỉnh

  - Nguồn gốc của quyền lực nhà nước, bản chất nhà nước.
  - Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, các tổ chức và cá nhân thực hiện quyền lực nhà nước.
  - Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.
  Phương pháp điều chỉnh
  Phương pháp định nghĩa
  Phương pháp bắt buộc
  Phương pháp quyền uy
  Chế độ chính trị
  Nêu bản chất của nhà nước
  Mục đích hoạt động của nhà nước
  Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng
  Chính sách dân tộc
  Phương thức sử dụng quyền lực nhà nước
  Quy định nguyên tắc bầu cử
  Cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
  Quy định đường lối đối ngoại
  Khẳng định quyền dân tộc cơ bản

  Chế độ kinh tế
  Hình thức sở hữu: Sở hữu tư nhân, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể
  Thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
  Khẳng định nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN
  Quy định quyền tự do kinh doanh của công dân
  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
  Trong lĩnh vực chính trị
  Trong lĩnh vực kinh tế
  Trong lĩnh vực văn hoá xã hội
  Trong lĩnh vực tự do cá nhân
  Quyền
  Nghĩa vụ
  Tôn trọng hiến pháp, pháp luật
  Bảo vệ tổ quốc
  Đóng thuế
  Luật hành chính Việt Nam
  Là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
  Đối tượng điều chỉnh
  Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

  Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước khác

  Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
  Phương pháp điều chỉnh
  Cơ quan hành chính nhà nước
  Tập hợp những con người có tính độc lập tương đối về cơ cấu-tổ chức.
  Chịu sự giám sát lãnh đạo của các cơ quan quyền lực tương ứng.
  Thực hiện các hoạt động mang tính dưới luật
  Thẩm quyền chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành và điều hành.
  Tất cả các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ có trung tâm chỉ đạo là Chính phủ.
  Hệ thống cơ quan nhà nước
  - Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  - Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác trực thuộc Chính phủ.
  - UBND các cấp, Chủ tịch UBND.
  - Các cơ quan chuyên môn của UBND (Sở,phòng…)
  - Ban lãnh đạo các xí nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của nhà nước
  Chế độ pháp lý về cán bộ công chức
  Công chức nhà nước là những người làm việc trong cơ quan nhà nước do tuyển dụng, bầu hoặc bổ nhiệm, giữ một nghĩa vụ nhất định hoặc tiến hành những hoạt động cụ thể nào đó để phục vụ việc thực hiện một chức vụ nhất đinj do Nhà nước trả lương theo chức vụ hoặc loại hoạt động đó.
  Công chức nhà nước bao giờ cũng là người thực hiện một công vụ nào đó của Nhà nước.

  Hoạt động thi hành công vụ của công chức không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. Nó là những hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nươc nói chung.

  Công chức được hưởng lương do ngân sách nhà nước trả.
  Đặc trưng của công chức nhà nước
  Các loại công chức nhà nước
  Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương ; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh.

  Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân

  Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;
  Nhũng người được tuyển dụng, bổ nhiệm, vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện

  Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;

  Thẩm phán toà án nhân dân, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân;

  Các loại công chức nhà nước
  Người được tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

  Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ; người đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);
  Các loại công chức nhà nước
  Nội dung chủ yếu của chế độ pháp lý về Cán bộ công chức

  Quyền lợi
  Nghĩa vụ
  Những việc cán bộ công chức không được làm
  Khen thưởng
  Kỷ luật
  Tuyển dụng
  Vi phạm hành chính
  Vi phạm hành chính
  là hành vi trái pháp luật hành chính
  Xâm hại tới những quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ
  là hành vi có lỗi
  Chủ thể thực hiện vi phạm hành chính có thể là cá nhân hoặc tổ chức .
  Đối tượng áp dụng xử phạt vi phạm hành chính
  Cá nhân từ 16 tuổi trở lên hoặc từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi với lỗi cố ý.

  Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế.

  Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong lãnh thổ Việt nam
  Các hình thức xử lý vi phạm hành chính
  Biện pháp xử phạt :

  - Biện pháp xử phạt chính
  - Biện pháp xử phạt bổ sung

  Biện pháp khôi phục pháp luật

  Cơ quan có thẩm quyền
  xử phạt vi phạm hành chính

  UBND các cấp.

  Cơ quan cảnh sát, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, thuế vụ, quản lý thị trường và những cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhà nước chuyên ngành.

  Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự.
  Trách nhiệm hành chính
  - Là một dạng của trách nhiệm pháp lý được áp dụng trong hoạt động quản lý – hoạt động hành chính nhà nước theo quy định của luật hành chính.
  - Đó là sự áp dụng những biện pháp cưỡng chế hành chính mang tính chất xử phạt hoặc khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại được quy định trong những chế tài của quy phạm pháp luật hành chính bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
  Đặc điểm của trách nhiệm hành chính
  Cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính

  Tính chất của trách nhiệm hành chính ít nghiêm khắc hơn trách nhiệm hình sự

  Trách nhiệm hành chính áp dụng đối với mọi công dân
  No_avatar
  nôi dung cơ bản của luật lao đông là gì?
  No_avatar
  sao không tải được các bạn
  No_avatar

  Mình đồng ý vơi ý kiến của mọi ngườiHôn

  No_avatar
  hãy cho biết sự khác nhau giữa nhà nước và các tổ chức xã hội?
  No_avatar

  sao không tải được vậy

   

  No_avatar

  hay cho biet cac kieu nha nuoc va nhan xet ve cac kieu nha nuoc do

   

  Avatar

  thanks rat nhiêu ve tap giao trinh tren nhe

   

  No_avatar

  nhn dinh ban chat cua nha nuoc mang tinh xa hoi vi nha nuoc chiu su qui dinh boi cac dieu kien khach quan cua xa hoi dung hay sai?giai thich

  No_avatar
  phap luat dai cuong sao ma kho the ban nao co de cuong on tap thi cho minh voi truong minh sap phai kiem tra hoc ki roiKhóc
  No_avatar
  co gang giup minh nhaNháy mắt
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓