Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Chương IV. §2. Giới hạn của hàm số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tự làm
  Người gửi: Mai Phương Nam
  Ngày gửi: 22h:59' 11-03-2008
  Dung lượng: 907.5 KB
  Số lượt tải: 602
  Số lượt thích: 0 người
  B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

  ?

  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số

  B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  1. Giới hạn của hàm số tại một điểm

  Xét bài toán:
  Cho hàm số và một dãy bất kì những số thực khác 2 (tức là với sao cho
  Hãy xác định các giá trị tương ứng của hàm số và tính

  a. Giới hạn hữu hạn:
  ?
  Giải :TXĐ:

  Do đó:
  Ta có:

  1. Giới hạn của hàm số tại một điểm
  a. Giới hạn hữu hạn:
  với mọi n.
  nên
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Định nghĩa 1:
  Giả sử (a; b) là khoảng chứa điểm và f là một hàm
  số xác định trên . Ta nói rằng hàm số f có
  giới hạn là số thực L khi x dần tới (hay tại điểm )
  nếu với mọi dãy số trong tập hợp (tức là
  và với mọi n) mà ta đều có

  Khi đó ta viết: hoặc khi


  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Ví dụ 1: Tìm

  ?

  Giải
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Ví dụ 1: Tìm
  Giải: Xét hàm số
  TXĐ:
  Với mọi mà với mọi n và ta có
  . Vì và
  nên
  Do đó:

  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Ví dụ 2: Tìm
  ?

  Giải
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Ví dụ 2: Tìm
  Giải: Xét hàm số
  TXĐ:
  Với mọi và
  Ta có:
  Do đó
  Vậy

  Nhận xét:
  Nếu với , trong đó c là hằng số thì với

  2. Nếu với , thì với


  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số

  1. Giới hạn của hàm số tại một điểm
  b. Giới hạn vô cực:
  * Định nghĩa 2: Cho (a; b) là một khoảng chứa điểm và f là
  một hàm số xác định trên


  mà thì

  mà thì

  ví dụ 3
  Tìm
  ?

  Giải
  Tìm
  Giải: Xét hàm số
  Với mọi dãy số mà với mọi n và
  Ta có:

  Vì và với mọi n

  nên

  Do đó  ví dụ 3
  ví dụ 4
  T×m
  ?

  Giải
  ví dụ 4
  Tìm
  Giải: Tương tự ví dụ 3 ta có:
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số

  2. Giới hạn của hàm số tại vô cực:
  Định nghĩa 3:
  Giả sử hàm số f xác định trên . Ta thấy rõ ràng hàm số f
  có giới hạn là số thực L khi x dẫn đến nếu với mọi dãy số
  trong khoảng (tức là ) mà ta đều có


  Các giới hạn
  ,

  được định nghĩa tương tự
  Khi đó ta viết:

  a.
  b.

  Nhận xét:
  a.
  b.

  c.
  d.
  nếu k lẻ
  nếu k chẵn
  ví dụ 5
  c.
  d.
  a.


  b.


  c.
  Luyện tập
  Tính các giới hạn sau:
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng