Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương IV. §2. Giới hạn của hàm số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tự làm
  Người gửi: Mai Phương Nam
  Ngày gửi: 22h:59' 11-03-2008
  Dung lượng: 907.5 KB
  Số lượt tải: 603
  Số lượt thích: 0 người
  B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

  ?

  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số

  B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  1. Giới hạn của hàm số tại một điểm

  Xét bài toán:
  Cho hàm số và một dãy bất kì những số thực khác 2 (tức là với sao cho
  Hãy xác định các giá trị tương ứng của hàm số và tính

  a. Giới hạn hữu hạn:
  ?
  Giải :TXĐ:

  Do đó:
  Ta có:

  1. Giới hạn của hàm số tại một điểm
  a. Giới hạn hữu hạn:
  với mọi n.
  nên
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Định nghĩa 1:
  Giả sử (a; b) là khoảng chứa điểm và f là một hàm
  số xác định trên . Ta nói rằng hàm số f có
  giới hạn là số thực L khi x dần tới (hay tại điểm )
  nếu với mọi dãy số trong tập hợp (tức là
  và với mọi n) mà ta đều có

  Khi đó ta viết: hoặc khi


  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Ví dụ 1: Tìm

  ?

  Giải
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Ví dụ 1: Tìm
  Giải: Xét hàm số
  TXĐ:
  Với mọi mà với mọi n và ta có
  . Vì và
  nên
  Do đó:

  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Ví dụ 2: Tìm
  ?

  Giải
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số
  Ví dụ 2: Tìm
  Giải: Xét hàm số
  TXĐ:
  Với mọi và
  Ta có:
  Do đó
  Vậy

  Nhận xét:
  Nếu với , trong đó c là hằng số thì với

  2. Nếu với , thì với


  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số

  1. Giới hạn của hàm số tại một điểm
  b. Giới hạn vô cực:
  * Định nghĩa 2: Cho (a; b) là một khoảng chứa điểm và f là
  một hàm số xác định trên


  mà thì

  mà thì

  ví dụ 3
  Tìm
  ?

  Giải
  Tìm
  Giải: Xét hàm số
  Với mọi dãy số mà với mọi n và
  Ta có:

  Vì và với mọi n

  nên

  Do đó  ví dụ 3
  ví dụ 4
  T×m
  ?

  Giải
  ví dụ 4
  Tìm
  Giải: Tương tự ví dụ 3 ta có:
  Bài 4: Định nghĩa và một số định lí về giới hạn hàm số

  2. Giới hạn của hàm số tại vô cực:
  Định nghĩa 3:
  Giả sử hàm số f xác định trên . Ta thấy rõ ràng hàm số f
  có giới hạn là số thực L khi x dẫn đến nếu với mọi dãy số
  trong khoảng (tức là ) mà ta đều có


  Các giới hạn
  ,

  được định nghĩa tương tự
  Khi đó ta viết:

  a.
  b.

  Nhận xét:
  a.
  b.

  c.
  d.
  nếu k lẻ
  nếu k chẵn
  ví dụ 5
  c.
  d.
  a.


  b.


  c.
  Luyện tập
  Tính các giới hạn sau:
   
  Gửi ý kiến