Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Chương II. §6. Tia phân giác của góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thu Vân
Ngày gửi: 11h:41' 16-03-2008
Dung lượng: 346.0 KB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho:
?xOy = 1000; ?xOz = 500.
Xác định vị trí tia Oz so với 2 tia Ox, Oy.
Tính ?zOy?
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox
?xOy=1000; ?xOz = 500
?xOz < ?xOy ( 500 < 1000)
Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy
?xOz + ?zOy = ?xOy
?zOy = ?xOy - ?xOz
?zOy = 1000 - 500
?zOy = 500
O
x
y
z
Kiểm tra bài cũ
O
x
y
z
Nhận xét:
Tia Oz ..... hai tia Ox, Oy
?xOz....?zOy
nằm giữa
=
I) Tia phân giác của một góc là gì?
I) Tia phân giác của một góc là gì?
Tia Oz là tia phân giác của góc xOy
Tia Oz nằm giữa 2 tia Oy,Ox
?xOz = ?zOy
O
y
z
x
Ví dụ 1: Cho = 1000
Biết Oz là phân giác của .
Tính và ?
Giải: Oz là tia phân giác của ?xOy
tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy và ?xOz = ?yOz
Mà ?xOz + ?yOz = ?xOy
?xOz + ?yOz = ?xOz + ?xOz = 2. ?xOz = ?xOy
?xOz = ?yOz ?xOy : 2 = 1000 : 2 = 500
I) Tia phân giác của một góc là gì?
Ví dụ 2: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có tia phân giác? Hãy chỉ ra tia phân giác đó.
z
H 1
H 4
II) Cách vẽ tia phân giác của một góc
Ví dụ:
Cho ?AOB = 600.
Vẽ tia phân giác Ot của ?AOB
O
B
A
t
Ot là tia phân giác của ?AOt
=> tia Ot nằm giữa 2 tia OA và OB
?BOt = ?AOt = 600 : 2 = 300
1. Cách 1: Dùng thước đo góc
II) Cách vẽ tia phân giác của một góc
2. Cách 2: Gấp giấy
? Cho ?xOy là góc bẹt.
Vẽ tia phân giác Oz của ?xOy
O
y
x
z
z`
II) Cách vẽ tia phân giác của một góc
II) Cách vẽ tia phân giác của một góc
* Nhận xét:
- Góc bẹt có hai tia phân giác.
- Góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.
* Chú ý: Đường phân giác của góc
Đường phân giác của góc là đường thẳng chứa tia phân giác của góc đó.
tt` là đường phân giác của góc AOB.
zz` là đường phân giác của góc xOy
Ví dụ:
Bài 32 ( SGK - 87)
III) Luyện tập
Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi:
?xOt = ?yOt
?xOt + ?tOy = ?xOy
?xOt + ?tOy = ?xOy và ?xOt = ?yOt
?xOt = ?yOt =
S
S
Đ
Đ
2) Bài tập:
Cho ?xOy và ?yOx` là hai góc kề bù. Vẽ tia phân giác của ?xOy và đường phân giác của ?yOx`
O
x`
x
y
III) Luyện tập
t
z
z`
Bài tập: 30, 31 ( SGK- 87); 34 ( BST)
Đọc và xem trước các bài tập: 33 ->37 (SGK)
 
Gửi ý kiến