Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 42. Nồng độ dung dịch

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tu soan
  Người gửi: Nguyễn Mạnh Đạt
  Ngày gửi: 13h:19' 23-03-2008
  Dung lượng: 468.5 KB
  Số lượt tải: 805
  Số lượt thích: 0 người
  Chọn đáp án đúng
  1- Hoà tan 10 gam muối vào 40 gam nước .nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là :
  A- 25% B.20% C.2,5% D.2%
  2- Hoà tan 30 gam muối ăn vào 90 gam nước Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là ?
  A.15% B.20% C.25% D.30%
  3- Hoà tan 25 g đường vào nước được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là :
  A.90g B.95g C.110g D.100g

  Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)
  II- Nồng độ mol của dung dịch
  1- Định nghĩa ( SGK)
  2- Công thức
  CM : Nồng độ mol
  n : Mol chất tan
  V :Thể tích dung dịch ( lít)
  Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ?
  Ví dụ 1:
  Các bước giải :
  Đổi thể tích ra lít
  Tính số mol chất tan
  áp dụng biểu thức tính CM
  Đổi 200 ml = 0,2l
  Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2007
  Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)
  II- Nồng độ mol của dung dịch
  1- Định nghĩa ( SGK)
  2- Công thức
  CM : Nồng độ mol
  n : Mol chất tan
  V :Thể tích dung dịch ( lít)
  Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ?
  Ví dụ 2: Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M.
  Ví dụ 2:
  Các bước giải :
  Tính số mol H2SO4 có trong dd
  H2SO4 2M
  Tính
  m H2SO4
  Số mol H2SO4 có trong 50ml dung
  dịch H2SO4 2M là:
  nH2SO4 = CM.V = 2.0,05 = 0,1 (mol)
  m H2SO4= 0,1.98 =9,8 (g)
  Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2007
  Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)
  II- Nồng độ mol của dung dịch
  1- Định nghĩa ( SGK)
  2- Công thức
  CM : Nồng độ mol
  n : Mol chất tan
  V :Thể tích dung dịch ( lít)
  Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ?
  Ví dụ 2: Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M.
  Ví dụ 3: Trộn hai lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dich đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn.
  Ví dụ 3: Các bước giải :
  Tính số mol có trong dung dịch 1
  Tính số mol có trong dung dịch 2
  Tính thể tích của dung dịch sau khi trộn
  Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn.
  Số mol đường có trong dung dịch 1 :
  n1= CM1.V1= 0,5.2= 1 (mol)
  Số mol đường có trong dung dịch 2 :
  n2= CM2.V2= 1.3= 3 (mol)
  Thể tích của dung dịch sau khi trộn
  Vdd=2 + 3 = 5 (lít)
  Số mol có trong dung dịch sau khi trộn
  n = 1 + 3 = 4 (mol)
  * Nồng độ mol của dd sau khi trộn

  Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2007
  Chọn đáp án đúng
  1 - Hoà tan 8 g NaOH vào nước để được 50 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là :
  A.1,6M B. 4M C. 0,4M D. 6,26M
  2- Trong 200ml dd có chứa 28 g KOH nồng độ mol/ l dung dịch là :
  A. 2M B. 1,5M C. 1,75M D. 2,5 M
  3- Một lít dung dịch NaCl 0,5M có số mol là :
  A. 0,5 mol B. 0,1 mol C. 0,7 mol D. 0,9 mol
  4- Để pha chế 50 g dung dịch MgCl2 4% cần số gam chất tan là :
  A. 1 gam B. 1,5 gam C. 2 gam D. 3 gam

  Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp)
  I- Nồng độ phần trăm của dung dịch


  II- Nồng độ mol của dung dịch
  1- Định nghĩa ( SGK)
  2- Công thức
  CM : Nồng độ mol
  n : Mol chất tan
  V :Thể tích dung dịch ( lít)
  Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ?
  Ví dụ 2: Tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M.
  Ví dụ 3: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dich đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn.
  Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2007
  Bi t?p
  Ho tan 6,5 g Kẽm cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M
  a, Viết phương trình phản ứng
  b, Tính thể tích dung dịch HCl
  c, Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng
  Xác định dạng của bài tập ?
  Các bước của bài tập tính theo phương trình ?
  Bài tập về nhà
  Bài tập 2, 3, 4, 6 ( a, c) SGK/146
  Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các thây cô
  No_avatar
  hok co" ik j het T_T
  No_avatar

  tam dk

   

  No_avatar

  chua dc chuan lam

  No_avatar

  wa ao

  No_avatar

  bài như cái đệt, khen làm đéo gì, phí nước bọt

   
  Gửi ý kiến