Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Minh Thơ
  Ngày gửi: 21h:42' 26-03-2008
  Dung lượng: 6.6 MB
  Số lượt tải: 1267
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Long Giang
  SINH HỌC 9
  Trường THCS Long Giang
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  A. KTBC:
  B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
  C. NỘI DUNG BÀI HỌC:
  D. BÀI TẬP CỦNG CỐ:
  E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  -Học sinh chỉ ra được các hoạt động của con người làm thay đổi thiên nhiên. Từ đó ý thức được trách nhiệm của bản thân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường cho hiện tại và tương lai.
  -Rèn kỹ năng thu thập thông tin từ sách, báo, kỹ năng hoạt động nhóm, khả năng khái quát hoá kiến thức.
  B. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
  -Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TỚI MÔI TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
  Hôm nay, chúng ta cùng nhau nghiên cứu các vấn đề sau:
  II. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀM SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN RA SAO?
  III. VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG ?
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  Thời kỳ nguyên thuỷ:
  Nghiên cứu các thông
  tin SGK, quan sát hình
  53.1 trả lời câu hỏi:
  - Trong thời kỳ nguyên
  thuỷ con người tác
  động vào thiên nhiên
  như thế nào?
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  ? Đốt rừng, đào hố
  săn bắt thú dữ làm
  giảm diện tích rừng
  - Trong thời kỳ nguyên thuỷ con người có tác động vào thiên nhiên như thế nào?
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  Xã hội nông nghiệp:
  Nghiên cứu các thông tin SGK, quan sát hình 53.2 trả lời câu hỏi:
  -Trong xã hội nông ngiệp, con người đã tác động vào thiên nhên như thế nào?
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  -Trong xã hội nông nhiệp, con người đã tác động vào thiên nhên như thế nào?
  ? Trồng trọt, chăn nuôi, phá rừng làm khu dân cư, khu sản xuất làm thay đổi đất và tầng nước mặt
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  Xã hội công nghiệp:
  Nghiên cứu các thông tin SGK,
  quan sát hình 53.3 trả lời câu hỏi:
  - Trong xã hội công nghiệp
  con người có tác động vào thiên
  nhiên như thế nào?
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  - Trong xã hội công nghiệp
  con người tác động vào thiên
  nhiên như thế nào?
  Khai thác tài nguyên bừa bãi,
  xây dựng nhiều khu công
  nghiệp làm đất càng thu hẹp,
  rác thải rất lớn
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  II. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên:
  - Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến hoàn thành bảng 53.1 SGK (3`)
  1. a
  2. a, h
  3. Tất cả
  4. a, b, c, d, g, h
  5. a, b, c, d, g, h
  6. a, b, c, d, g, h
  7. Tất cả
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  II. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên:
  - Những hoạt động nào của con người phá huỷ môi trường tự nhiên?
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  II. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên:
  - Ngoài những hoạt động của con người trong bảng 53.1, qua thực tế em hãy cho biết còn hoạt động nào của con người làm suy thoái môi trường?
  - Hậu quả từ những hoạt động của con người là gì?
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  II. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên:
  ? Nhiều hoạt động của con người đã gây hậu quả rất xấu:
  - Mất cân bằng sinh thái
  - Xói mòn đất gây lũ lụt, hạn hán, ảnh hưởng đến mạch nước ngầm
  - Nhiều sinh vật bị mất, đặc biệt nhiều động vật quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  II. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên:
  - Việc chặt phá rừng và đốt rừng trong những năm gần đây gây hậu quả như thế nào?
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  II. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên:
  - Con người đã làm gì để bảo vệ và cải tạo môi trường?
  III. Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường:
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  II. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên:
  III. Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường:
  ? Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên
  ? Pháp lệnh bảo vệ các sinh vật
  ? Phục hồi trồng rừng
  ? Xử lý rác thải
  ? Lai tạo giống có năng suất và phẩm chất tốt
  ? Hạn chế sự gia tăng dân số
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI
  ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
  Bài 53:
  I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội:
  II. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên:
  III. Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường:
  - Những thành tựu mà con người đã đạt được trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường hiện nay là: phủ xanh đồi trọc, xây dựng khu bảo tồn để bảo vệ các loài thú quí hiếm.
  D. CỦNG CỐ KIẾN THỨC:
  ?
  E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
  ? Bài tập -Chuẩn bị bài sau:
  - Học bài, trả lời câu hỏi SGK
  - Làm Bài tập 2 tr 160 SGK
  ? Chuẩn bị bài: " Ô nhiễm môi trường"
  - Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
  - Sưu tầm một số tranh ảnh về hiện tượng ô nhiễm môi trường
   
  Gửi ý kiến