Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thiện Hà Hoài Thanh
  Ngày gửi: 21h:53' 28-03-2008
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 819
  Số lượt thích: 0 người
  GV : ĐỖ KIM THẠCH
  Tiết 20 :
  Sự xác định đường tròn . Tính chất đối xứng của đường tròn
  1/ Nhắc lại về đường tròn :
  a.Định nghĩa : Đ ường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R .
  Kí hiệu : ( O ; R ) hoặc ( O )
  Quan sát hình vẽ, so sánh OM và R rồi
  điền vào chỗ trống (…..)
  Điểm M nằm………. đường tròn( O ; R )
   …….
  Điểm M nằm……….đường tròn ( O ; R )
   ……
  Điểm M nằm………. đường tròn( O ; R )
   ……
  trong
  trên
  OM = R
  OM = R
  ngoài
  OM > R
  b)Vị trí tương đối của điểm với đường tròn :

  ?1 vµ h×nh 53
  OH > R
  R > OK
  OH > OK
  ( hướng dẫn giải theo sơ đồ )
  Giải :
  Điểm H nằm bên ngoài đường tròn ( O )
  Suy ra OH > R
  Điểm K nằm bên trong đường tròn ( O )
  Suy ra OK < R
  Từ đó suy ra OH > OK
  Trong tam giác OKH có OH > OK
  Suy ra
  Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào ?
  Một đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính .
  Hoặc biết yếu tố nào khác mà vẫn xác định được đường tròn .
  Một đường thẳng xác định khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó .
  Ta sẽ xét xem , một đường tròn được xác định nếu biết bao nhiêu điểm của nó .
  ? 2
  Cho hai điểm A và B
  A) Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó .
  B ) Có bao nhiêu đường tròn như vậy ?
  a) Vẽ hình :
  b)Có vô số đường tròn đi qua A và B . Tâm của các đường tròn đó nằm trên đường trung trực của AB vì có OA = OB
  ? 3
  Cho ba ®iÓm A , B , C kh«ng th¼ng hµng . H·y vÏ ®­êng trßn ®I qua ba ®iÓm ®ã .
  VÏ ®­îc bao nhiªu ®­êng trßn ? V× sao ?
  VËy qua bao nhiªu ®iÓm x¸c ®Þnh mét ®­êng trßn duy nhÊt ?

  Vẽ đường tròn đi qua ba điểm A , B , C không thẳng hàng

  Chỉ vẽ được 1 đường tròn vì trong một tam giác , ba trung trực cùng đi qua một điểm .
  Qua ba điểm không thẳng hàng , ta vẽ được một và chỉ một đường tròn .
  2/ Cách xác định đường tròn :
  Một đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính .
  Một đường thẳng xác định khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó .
  Qua ba điểm không thẳng hàng xác định một đường tròn đi qua ba điểm đó . Tâm đường tròn là giao điểm của ba đương trung trực của tam giác . đường tròn gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác hay tam giác nội tiếp đường tròn .
  Cho 3 điểm A
  Avatar

  Hoài Thanh thân!

  Xin xem lại nguyên nhân (sâu xa, trực tiếp). Bài giảng của bạn phong phú về tư liệu, chắc chắn khi giảng sẽ sinh động. Cám ơn nhìu!

  No_avatar

  bai giang cua ban rat phong phu ve hinh anh, nhung nen bo sung them ve phan noi dung de bai giang co phan hoan chinh va sau sac hon, ban nhe!

  Avatar
  Đêm khuya rồi mời mọi người dùng tách trà nóng rồi đi ngủ cho ngon giấc nhé.

  tra

  Avatar
  ADMIN ƠI,XÓA GIÚP TÔI BÀI 47: HOA, TÔI GỬI NHẦM BẢN NHÁP RỒI, TÔI SẼ GỬI LẠI BÀI ĐÓ NGAY. CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU.
  No_avatar
  Ai chi giup minh voi cau nay dung hay sai "I like spring when it is warm. I often go fishing"
  No_avatar

  dfg

   

  No_avatar

  Ngạc&nbsp;nhiênai oi giup minh voi

  cau hoi :chứng minh nền chuyên chính gia-co-banh la đinh cao của cuôc cách mạng tư sản pháp

  No_avatar
  I. Nước pháp trước cách mạng.
  1. Tình hình kinh tế, xã hội
  a. Kinh tế:
  - Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp.
  + Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.
  + Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
  - Công thương nghiệp phát triển
  + Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)
  + Công nhân đông, sống tập trung
  + Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
  b.Xã hội:
  - Xã hội chia thành 3 đẳng cấp.
  + Tăng lữ: Nắm đặc quyền
  + Quý tộc: Kinh tế, chính trị, giáo hội.
  + Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, nông dân, bình dân. Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị.
  - Mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế, địa vị chính trị dẫn đến cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc. Nước Pháp đang ở đêm trước của cuộc CM.
  2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
  - Trào lưu Triết học ánh sáng: Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rut-xô.
  - Nội dung phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lí lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển, dọn đường cho CM bùng nổ. 
  II. Tiến trình của cách mạng
  1. Cách mạng bùng nổ, Nền Quân chủ lập hiến.
  - 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp 
  - Ngày 14/7/1789 quần chúng phá ngục Ba -xti, mở đầu CM Pháp.
  - Sau 1789 phái lập hiến thuộc tầng lớp đại TS lên cầm quyền. Những việc làm phái lập hiến:
  + 8.1789 thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
  + Ban hành chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển.
  +1791 thông qua Hiến pháp
  + Tịch thu ruộng đất bán giá cao.
  => QCND nổi dậy chống chính quyền.
  - Vua Pháp tìm cách chống đối cách mạng: xúi giục phản động trong nước liên kết với PK Áo-Phổi.
  - Tháng 4/1792 chiến tranh giữa Pháp với liên minh PK Áo-Phổ
  - Ngày 11/7/1792 quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước.
  2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập.
  - Ngày 10/8/1792 quần chúng Pa-ri khởi nghĩa, bắt vua và hoàng hậu, đưa phái Girôngđanh (TS công thương) lên nắm quyền.
  - Ngày 21/9/ 1792 Quốc hội tuyên bố thành lập nền cộng hoà thứ nhất.
  - 21/1/1793 xử tử nhà vua.
  - Đầu năm 1793 nước Pháp đứng trước khó khăn mới:
  + Trong nước: Bọn phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn.
  + Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu đe doạ cách mạng.
  - Ngày 31/5/1793 quần chúng Pa ri nổi dậy lật đổ phái Ghi - rông - đanh, giành chính quyền về tay phái Gia - cô - banh (ngày 2/6).
  3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng:
  - Những biện pháp của chính quyền Giacôbanh:
  + Ra sắc lệnh xoá bỏ hoàn toàn nghĩa vụ PK đối với nông dân
  + Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
  + Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.
  + Ban hành sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc".
  + Xoá nạn đầu cơ tích trữ…
  => Cách mạng đến đỉnh cao.
  - Trong lúc cách mạng đang lên mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phái Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc đảo chính ngày 27/7/1794 đã đưa chính quyền vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thoái trào.
  4. Thời kỳ thoái trào.
  - Sau đảo chính, uỷ ban Đốc chính ra đời, 
  đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.
  + Hiến pháp mới được ban hành bảo vệ lợi ích TS mới.
  + Xoá bỏ luật giá tối đa
  + Thủ tiêu các quyền tự do dân chủ.
  + Khủng bố những người CM.
  - Cuộc đảo chính (11/1799) lật đổ chế độ Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.
  - Sau nhiều năm chiến tranh, đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ ở Pháp được khôi phục.
  III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII.
  - Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình:
  + Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.
  + Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).
  + Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.
  - Mở ra thời thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
  No_avatar
  hoai thanh oi bai cua ban tu lieu nhieu lam day nhung nhieu tu lieu quan trong ban khong co chang han vi sao cach mang phap phat trien theo huong di len
   
  Gửi ý kiến