Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 13. Films and cinema

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:47' 29-03-2008
Dung lượng: 275.5 KB
Số lượt tải: 424
Số lượt thích: 0 người
GOOD AFTERNOON CLASS!
WARM UP!
1
4
2
3
Unit 13.
Films and Cinema
Lesson D. Writing
Vocabulary
1. sinking [`siηkiη] (n) sự chìm
2. luxury [`lʌk∫əri] (n) sự xa xỉ
3. voyage [`vɔiidʒ] (n) chuyến đi bằng đường biển
4. disaster [di`zɑ:stə] (n) thảm họa
5. adventurer [əd`vent∫ərə] (n) người thích phiêu lưu
6. be engaged [in`geidʒd] (a) đính hôn
7. iceberg [`aisbə:g] (n) tảng băng trôi
Task 1
1. What is the name of the film?


-It is Titanic
2. What kind of film is Titanic?
-It is a tragic love story film
3. What is it about?
-It is about the sinking of a luxury liner (ship).

4. Where is it made?
-It is made in America
5. What is it based on?
-It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912.

6. Who is/are the main character(s)?


-Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater.
7. What do you know about the character(s)?


-Jack Dawson is a young and generous adventurer. He saved Rose from killing herself and although she is already engaged, the two fall in love.


8. Does the film have a happy or a sad ending?
-It has a very sad ending.
The ship hits an iceberg and sinks rapidly.
Task 2
Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the suggestions following.
Writing about a film:
Name of the film
Type of the film
The plot
Main character(s)
Its ending
Tense used: Present


Kinds of film


Produced in
Sample of writing:
Of all the films I have seen, I like the film “Life made simple” best. It is a love story film. It is about the life of a man with the mind of a child. The film is made in Singapore. The main character is Dinh Thuong Vuong. I find the film very funny, moving and espescially it is full of meaningfulness .
Imagine you were an editor. Write a short paragraph about one of your films.
 
Gửi ý kiến