Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:47' 29-03-2008
  Dung lượng: 275.5 KB
  Số lượt tải: 457
  Số lượt thích: 0 người
  GOOD AFTERNOON CLASS!
  WARM UP!
  1
  4
  2
  3
  Unit 13.
  Films and Cinema
  Lesson D. Writing
  Vocabulary
  1. sinking [`siηkiη] (n) sự chìm
  2. luxury [`lʌk∫əri] (n) sự xa xỉ
  3. voyage [`vɔiidʒ] (n) chuyến đi bằng đường biển
  4. disaster [di`zɑ:stə] (n) thảm họa
  5. adventurer [əd`vent∫ərə] (n) người thích phiêu lưu
  6. be engaged [in`geidʒd] (a) đính hôn
  7. iceberg [`aisbə:g] (n) tảng băng trôi
  Task 1
  1. What is the name of the film?


  -It is Titanic
  2. What kind of film is Titanic?
  -It is a tragic love story film
  3. What is it about?
  -It is about the sinking of a luxury liner (ship).

  4. Where is it made?
  -It is made in America
  5. What is it based on?
  -It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912.

  6. Who is/are the main character(s)?


  -Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater.
  7. What do you know about the character(s)?


  -Jack Dawson is a young and generous adventurer. He saved Rose from killing herself and although she is already engaged, the two fall in love.


  8. Does the film have a happy or a sad ending?
  -It has a very sad ending.
  The ship hits an iceberg and sinks rapidly.
  Task 2
  Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the suggestions following.
  Writing about a film:
  Name of the film
  Type of the film
  The plot
  Main character(s)
  Its ending
  Tense used: Present


  Kinds of film


  Produced in
  Sample of writing:
  Of all the films I have seen, I like the film “Life made simple” best. It is a love story film. It is about the life of a man with the mind of a child. The film is made in Singapore. The main character is Dinh Thuong Vuong. I find the film very funny, moving and espescially it is full of meaningfulness .
  Imagine you were an editor. Write a short paragraph about one of your films.
   
  Gửi ý kiến