Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 3. At home

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngoc Hoa
  Ngày gửi: 09h:40' 03-04-2008
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 910
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  I. The verb (to be) in the present
  I am = I`m
  You are = You`re
  He is = He`s
  She is = She`s
  It is = It`s
  You are = You`re
  We are = We`re
  They are = They`re
  Eg:
  I’m a student.
  They are students.
  She/
  a nurse
  We/
  students
  They/ teachers
  They/
  sisters
  You/
  a doctor
  Mai/
  a student
  Tim
  13
  I
  fine
  Mary
  20
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  o
  o
  o
  O1
  X1
  X
  X
  X
  O2
  X2
  O3
  X3
  O
  O
  O
  X
  X
  X
  O4
  X4
  O5
  X5
  X6
  O6
  O
  O
  O
  X
  X
  X
  O7
  X7
  O8
  X8
  O9
  X9
  Noughts and crosses
  I. The verb (to be) in the present
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  I. The verb (to be) in the present
  Exercises: Complete the sentences:
  1/40:
  I .... Nga. I ... a student. My mother and father ... teachers. My brother ... a student. There.... four people in my family.
  2/40:
  I .... Ba. This .... Nga. She .... my friend. We
  ..... in the yard. My mother and father .....
  in the house.
  3/40:
  How old .... you ? I .... twelve.
  b) .... he eleven ? No, he ......
  c) ...... they twelve ? No, they ......
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  II. Imperative (Commands):
  Verb + Noun
  Eg: Come in, please.
  Exercise 4/40:
  Fill in the blanks with the correct words
  a) Sit .........
  b) Open ........ book
  c) stand ......
  d) Close ........ book
  down
  your
  up
  your
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  III. Question words:
  what
  who
  how
  how many
  where
  Make the questions for the underlined words
  Song`s a student and he`s 12. There are 4 people in Song`s family: his father, his mother, his sister and him. His father`s name is Kien. He`s 42 and he`s a doctor. His mother`s name is Oanh. She`s 39 years old and she`s a nurse. His sister`s name is Lan. She`s 15 and she`s a student.
  1. How old is Song?
  2. How many people are
  there in his family?
  3. What`s his father`s name?
  4. What does his father do?
  5. What`s his mother`s name?
  6. How old is she?
  7. What does she do?
  8. What`s his sister`s name?
  9. What does his sister do?
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  III. Question words:
  Exercises:
  5/41: Answer the questions
  a) How many desks are there ?
  b) How many books are there ?
  c) How many students are there ?
  d) How many teachers are there ?
  6/41: Complete the sentences:
  a) ......... is your name ? My name .... Nam.
  b) .......... do you live ? I ...... in Ha Noi
  c) ....... is that ? That ... my brother.
  d) ......... does he do ? He .... a student.
  What
  is
  Where
  live
  Who
  is
  What
  is
  1
  3
  2
  1
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  IV. Numbers:
  Exercise 7/42: Write the words for the numbers:
  1
  one
  5
  8
  10
  20
  30
  50
  70
  five
  ten
  eight
  twenty
  100
  Exercise 8/42: Write the numbers for the words:
  Four
  4
  seven
  eleven
  fifteen
  sixty-one
  twenty-five
  eighty- three
  eighty
  7
  11
  15
  25
  83
  80
  61
  thirty
  fifty
  seventy
  one hundred
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  V. Furniture:
  .

  Eg: S1: Is it a TV?
  S2: No, it isn`t
  S3: Is it a table?
  S2: Yes, it is.
  VI. This and that:
  - What is this?
  - It`s a table
  - What is that?
  - it`s a desk?
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  Homework:
  - Revision from Unit 1 to Unit 3.
  - Do Ex: Test yourself P. 32-34.
   
  Gửi ý kiến