Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

16 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Ngọc Bưởi
 • Tìm kiếm

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 3. At home

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngoc Hoa
  Ngày gửi: 09h:40' 03-04-2008
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 896
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  I. The verb (to be) in the present
  I am = I`m
  You are = You`re
  He is = He`s
  She is = She`s
  It is = It`s
  You are = You`re
  We are = We`re
  They are = They`re
  Eg:
  I’m a student.
  They are students.
  She/
  a nurse
  We/
  students
  They/ teachers
  They/
  sisters
  You/
  a doctor
  Mai/
  a student
  Tim
  13
  I
  fine
  Mary
  20
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  o
  o
  o
  O1
  X1
  X
  X
  X
  O2
  X2
  O3
  X3
  O
  O
  O
  X
  X
  X
  O4
  X4
  O5
  X5
  X6
  O6
  O
  O
  O
  X
  X
  X
  O7
  X7
  O8
  X8
  O9
  X9
  Noughts and crosses
  I. The verb (to be) in the present
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  I. The verb (to be) in the present
  Exercises: Complete the sentences:
  1/40:
  I .... Nga. I ... a student. My mother and father ... teachers. My brother ... a student. There.... four people in my family.
  2/40:
  I .... Ba. This .... Nga. She .... my friend. We
  ..... in the yard. My mother and father .....
  in the house.
  3/40:
  How old .... you ? I .... twelve.
  b) .... he eleven ? No, he ......
  c) ...... they twelve ? No, they ......
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  II. Imperative (Commands):
  Verb + Noun
  Eg: Come in, please.
  Exercise 4/40:
  Fill in the blanks with the correct words
  a) Sit .........
  b) Open ........ book
  c) stand ......
  d) Close ........ book
  down
  your
  up
  your
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  III. Question words:
  what
  who
  how
  how many
  where
  Make the questions for the underlined words
  Song`s a student and he`s 12. There are 4 people in Song`s family: his father, his mother, his sister and him. His father`s name is Kien. He`s 42 and he`s a doctor. His mother`s name is Oanh. She`s 39 years old and she`s a nurse. His sister`s name is Lan. She`s 15 and she`s a student.
  1. How old is Song?
  2. How many people are
  there in his family?
  3. What`s his father`s name?
  4. What does his father do?
  5. What`s his mother`s name?
  6. How old is she?
  7. What does she do?
  8. What`s his sister`s name?
  9. What does his sister do?
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  III. Question words:
  Exercises:
  5/41: Answer the questions
  a) How many desks are there ?
  b) How many books are there ?
  c) How many students are there ?
  d) How many teachers are there ?
  6/41: Complete the sentences:
  a) ......... is your name ? My name .... Nam.
  b) .......... do you live ? I ...... in Ha Noi
  c) ....... is that ? That ... my brother.
  d) ......... does he do ? He .... a student.
  What
  is
  Where
  live
  Who
  is
  What
  is
  1
  3
  2
  1
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  IV. Numbers:
  Exercise 7/42: Write the words for the numbers:
  1
  one
  5
  8
  10
  20
  30
  50
  70
  five
  ten
  eight
  twenty
  100
  Exercise 8/42: Write the numbers for the words:
  Four
  4
  seven
  eleven
  fifteen
  sixty-one
  twenty-five
  eighty- three
  eighty
  7
  11
  15
  25
  83
  80
  61
  thirty
  fifty
  seventy
  one hundred
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  V. Furniture:
  .

  Eg: S1: Is it a TV?
  S2: No, it isn`t
  S3: Is it a table?
  S2: Yes, it is.
  VI. This and that:
  - What is this?
  - It`s a table
  - What is that?
  - it`s a desk?
  Unit 3: Lesson 6: Grammar practice/p.40-43
  Homework:
  - Revision from Unit 1 to Unit 3.
  - Do Ex: Test yourself P. 32-34.
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng