Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Kim Lan
  Ngày gửi: 19h:24' 03-04-2008
  Dung lượng: 9.1 MB
  Số lượt tải: 1123
  Số lượt thích: 4 người (Lê Kim Ngân, Đinh Nam Bách, Nguyễn Thị Chuyên, ...)

  12 / 12 / 07
  ?
  12 / 12 / 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề:Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  1, Quan sát
  a, Số câu , số tiếng
  ?
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu
  Chạy mỏi chân thì hãy ở tù,
  Đã khách không nhà trong bốn biển,
  Lại người có tội giữa năm châu.
  Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế ,
  Mở miệng cười tan cuộc oán thù
  Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp.
  Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
  Muốn làm thằng Cuội
  Muốn làm thằng Cuội
  Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
  Trần thế em nay chán nữa rồi,
  Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
  Cành đa xin chị nhấc lên chơi.
  Có bầu có bạn can chi tủi,
  Cùng gió, cùng mây thế mới vui
  Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
  Tựa nhau trông xuống thế gian cười.
  12 / 12 / 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề:Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  1, Quan sát
  a, Số câu, số tiếng
  - Mỗi bài có 8 câu , mỗi câu 7 tiếng.
  b, Quan hệ bằng trắc
  ?
  Nhóm thanh bằng, trắc
  Tiếng Việt có 6 thanh : sắc, nặng, hỏi, ngã, huyền v thanh ngang
  + Ti?ng cĩ thanh huy?n v
  thanh ngang g?i l ti?ng
  "b?ng" ? ( B )
  + Ti?ng cĩ Thanh sắc, nặng, h?i, ng g?i l ti?ng
  "tr?c" ? ( T )
  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  1, Hãy ghi kí hiệu (B) , ( T ) vào 2 bài thơ :
  “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” và
  “ Muốn làm thằng Cuội”
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  T
  T
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  T
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  B
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  B
  T
  B
  B
  B
  T
  Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
  Trần thế em nay chán nữa rồi,
  Cành đa xin chị nhấc lên chơi.
  Có bầu có bạn can chi tủi,
  Cùng gió, cùng mây thế mới vui
  Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.
  Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
  Tựa nhau trông xuống thế gian cười
  Muốn làm thằng Cuội
  Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
  B
  T
  T
  B
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  T
  B
  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  2, Hãy quan sát các kí hiệu “bằng”, “trắc” của
  từng cặp câu và rút ra kết luận về mối quan hệ
  “Bằng” “ trắc”trong thể thơ thất ngôn bát cú?
  Lưu ý : Chỉ xét ở những tiếng chẵn: 2,4,6
  Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu,
  Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
  Đã khách không nhà trong bốn biển,
  Lại người có tội giữa năm châu.
  Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
  Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
  Thân ấy vẫn còn , còn sự nghiệp,
  Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  Đối
  T
  T
  B
  B
  T
  B
  B
  T
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  T
  T
  B
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
  Trần thế em nay chán nữa rồi,
  Có bầu có bạn can chi tủi,
  Cùng gió, cùng mây thế mới vui.
  Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.
  Tựa nhau trông xuống thế gian cười.
  Muốn làm thằng Cuội
  Đối
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  Cành đa xin chị nhấc lên chơi.
  12 / 12 / 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề:Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú.
  1, Quan sát
  a, Số câu, số tiếng
  - Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu 7 tiếng.
  b, Quan hệ bằng trắc
  - Các câu :1-2; 3-4; 5-6; 7-8  Khác nhau về “bằng” “trắc”  Đối
  ?
  Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu,
  Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
  Đã khách không nhà trong bốn biển,
  Lại người có tội giữa năm châu.
  Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
  Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
  Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
  Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  T
  T
  B
  B
  B
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  T
  B
  Niêm
  Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
  Trần thế em nay chán nữa rồi,
  Cành đa xin chị nhấc lên chơi.
  Có bầu có bạn can chi tủi,
  Cùng gió, cùng mây thế mới vui
  Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.
  Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
  Tựa nhau trông xuống thế gian cười
  Muốn làm thằng Cuội
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  Niêm
  12 / 12 / 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề:Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú.
  1, Quan sát
  a, Số câu, số tiếng
  - Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu 7 tiếng.
  b, Quan hệ bằng trắc
  - Các câu :1-2; 3-4; 5-6; 7-8  Khác nhau về “bằng” “trắc”  Đối
  - Các câu: 2-3; 4-5; 6-7; 1-8  giống nhau về “bằng” “trắc”  Niêm
  C, Luật bằng trắc
  ?
  Muốn làm thằng Cuội
  Đêm
  Trần thế em nay chán nữa rồi,
  Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
  Cành đa xin chị nhấc lên chơi.
  Có bầu có bạn can chi tủi,
  Cùng gió, cùng mây thế mới vui
  Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
  Tựa nhau trông xuống thế gian cười.
  buồn lắm chị Hằng ơi!
  thu
  2
  Bước
  Cỏ cây
  Lom khom du?i ni, ti?u vi ch,
  Lc dc bn sơng, ch? m?y nh.
  Nh? nu?c dau lịng, con qu?c qu?c,
  Thuong nh m?i mi?ng, ci gia gia.
  Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
  Một mảnh tình riêng, ta với ta.
  tới
  Đèo Ngang bóng xế tà
  chen đá, lá chen hoa.
  2
  QUA ĐÈO NGANG
  Í2 / 12 / 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề:Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  1, Quan sát
  a, Số câu, số tiếng
  - Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu 7 tiếng.
  b, Quan hệ bằng trắc
  - Các câu :1-2; 3-4; 5-6; 7-8  Khác nhau về “bằng” “trắc”  Đối
  - Các câu: 2-3; 4-5; 6-7; 1-8  giống nhau về “bằng” “trắc”  Niêm
  c, Luật bằng trắc
  -Tiếng thứ 2 trong câu 1  là tiếng trắc T
   Bài thơ được viết theo luật “ Trắc”
   là tiếng bằng B
   Bài thơ được viết theo luật “ Bằng”
  d, Vần
  ?
  Bài thơ:
  Bước tới Đèo Ngang bóng xế
  Cỏ cây chen đá, lá chen
  Lom khom du?i ni, ti?u vi ch,
  Lc dc bn sơng, ch? m?y
  Nh? nu?c dau lịng, con qu?c qu?c,
  Thuong nh m?i mi?ng, ci gia
  Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
  Một mảnh tình riêng, ta với
  QUA ĐÈO NGANG
  tà,

  hoa.

  nhà.

  gia.

  ta.

  ( “Bà Huyện Thanh Quan” trong hợp tuyển thơ văn Việt Nam ,
  tập III, NXB Văn hoá Hà Nội 1963)
  Í2 / 12 / 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề:Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  1, Quan sát
  a, Số câu, số tiếng
  - Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu 7 tiếng.
  b, Quan hệ bằng trắc
  - Các câu :1-2; 3-4; 5-6; 7-8  Khác nhau về “bằng” “trắc”  Đối
  - Các câu: 2-3; 4-5; 6-7; 1-8  giống nhau về “bằng” “trắc”  Niêm
  c, Luật bằng trắc
   Bài thơ được viết theo luật “ Trắc”
   Bài thơ được viết theo luật “ Bằng”
  d, Vần
  ?
  - Gieo vần ở tiếng thứ 7 của các câu: 1,2,4,6,8. thường là vần “bằng”
  e, Nhịp
   là tiếng bằng B
  -Tiếng thứ 2 trong câu 1 là tiếng trắc T
  Bài thơ:
  Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
  Lom khom du?i ni, ti?u vi ch,
  Lc dc bn sơng, ch? m?y nh.
  Nh? nu?c dau lịng, con qu?c qu?c,
  Thuong nh m?i mi?ng, ci gia gia.
  Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
  Một mảnh tình riêng, ta với ta.

  QUA ĐÈO NGANG
  ( “Bà Huyện Thanh Quan” trong hợp tuyển thơ văn Việt Nam ,
  tập III, NXB Văn hoá Hà Nội 1963)
  12 / 12/ 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  1, Quan sát
  a, Số câu, số tiếng
  - Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu 7 tiếng.
  b, Quan hệ bằng trắc
  - Các câu :1-2; 3-4; 5-6; 7-8  Khác nhau về “bằng” “trắc”  Đối
  - Các câu: 2-3; 4-5; 6-7; 1-8  giống nhau về “bằng” “trắc”  Niêm
  c, Luật bằng trắc
   Bài thơ được viết theo luật “ Trắc”
   Bài thơ được viết theo luật “ Bằng”
  d, Vần
  - Gieo vần ở tiếng thứ 7 của các câu: 1,2,4,6,8 ; thường là vần “bằng”
  e, Nhịp
  - Nhịp : 4/3 ; 3/4 ; 2/2/3 …
  g, Bố cục
  ?
  -Tiếng thứ 2 trong câu 1 là tiếng trắc T
   là tiếng bằng B
  Bài thơ:
  Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
  Lom khom du?i ni, ti?u vi ch,
  Lc dc bn sơng, ch? m?y nh.
  Nh? nu?c dau lịng, con qu?c qu?c,
  Thuong nh m?i mi?ng, ci gia gia.
  Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
  Một mảnh tình riêng, ta với ta.

  QUA ĐÈO NGANG
  Đề
  Luận
  Thực
  Kết
  ( “Bà Huyện Thanh Quan” trong hợp tuyển thơ văn Việt Nam ,
  tập III, NXB Văn hoá Hà Nội 1963)
  12 / 12/ 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  1, Quan sát
  a, Số câu, số tiếng
  - Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu 7 tiếng.
  b, Quan hệ bằng trắc
  - Các câu :1-2; 3-4; 5-6; 7-8  Khác nhau về “bằng” “trắc”  Đối
  - Các câu: 2-3; 4-5; 6-7; 1-8  giống nhau về “bằng” “trắc”  Niêm
  c, Luật bằng trắc
   Bài thơ được viết theo luật “ Trắc”
   Bài thơ được viết theo luật “ Bằng”
  d, Vần
  - Gieo vần ở tiếng thứ 7 của các câu: 1,2,4,6,8. thường là vần “bằng”
  e, Nhịp
  - Nhịp : 4/3 ; 3/4 ; 2/2/3 …
  g, Bố cục
  ?
  4 phần  Đề: câu 1-2 ; Thực: câu 3-4 ; luận: câu 5-6 ;
  Kết: câu 7-8
  h, Nghệ thuật
  -Tiếng thứ 2 trong câu 1 là tiếng trắc T
   là tiếng bằng B
  Bài thơ:
  Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
  , chợ mấy nhà.
  , cái gia gia.
  Dừng chân đứng lại ,trời, non, nước,
  Một mảnh tình riêng, ta với ta.

  QUA ĐÈO NGANG
  ĐỐI
  ĐỐI
  ( “Bà Huyện Thanh Quan” trong hợp tuyển thơ văn Việt Nam ,
  tập III, NXB Văn hoá Hà Nội 1963)
  Lom khom,
  Lác đác,
  dưới núi
  bên sông,
  tiều vài chú,
  Nhớ nước,
  đau lòng
  , con quốc quốc
  Thương nhà,
  mỏi miệng
  B
  B
  B
  T
  T
  T
  T
  B
  12 / 12/ 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  1, Quan sát
  a, Số câu, số tiếng
  - Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu 7 tiếng.
  b, Quan hệ bằng trắc
  - Các câu :1-2; 3-4; 5-6; 7-8  Khác nhau về “bằng” “trắc”  Đối
  - Các câu: 2-3; 4-5; 6-7; 1-8  giống nhau về “bằng” “trắc”  Niêm
  c, Luật bằng trắc
   Bài thơ được viết theo luật “ Trắc”
   Bài thơ được viết theo luật “ Bằng”
  d, Vần
  - Gieo vần ở tiếng thứ 7 của các câu: 1,2,4,6,8. thường là vần “bằng”
  e, Nhịp
  - Nhịp : 4/3 ; 3/4 ; 2/2/3 …
  g, Bố cục
  ?
  4 phần  Đề: câu 1-2 ; Thực: câu 3-4 ; luận: câu 5-6 ;
  Kết: câu 7-8
  h, Nghệ thuật
  Đối : Câu 3/4 ;câu: 5/6 . (Đối vế, Đối ý, đối thanh,)
  -Tiếng thứ 2 trong câu 1 là tiếng trắc T
   là tiếng bằng B
  CÂU HỎI THẢO LUẬN
  Lập dàn ý
  Đề:Thuyết minh đặc điểm thể thơ
  thất ngôn bát cú .

  12 / 12 / 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  2, Lập dàn bài
  a, Mở bài
  b, Thân bài
  - Số câu. số tiếng
  - Quan hệ bằng trắc
  - Luật bằng trắc
  - Vần, nhịp, bố cục, nghệ thuật
  c, Kết bài
  Nêu cảm nhận hoặc vị trí của thể thơ này.
  - Nêu định nghĩa chung về thể thơ “ Thất ngôn bát cú Đường luật”
  * Ghi nhớ
  ?
  Đề: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  * Muốn thuyết minh đặc điểm một thể loại
  văn học ( thể thơ hay văn bản cụ thể),
  trước hết phải quan sát, nhận xét, sau đó,
  khái quát thành những đặc điểm.

  * Khi nêu các đặc điểm,cần lựa chọn những
  đặc điểm tiêu biểu, quanh trọng và cần có
  những ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các
  đặc điểm ấy.

  12 / 12 / 07
  I.Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  2, Lập dàn bài
  a, Mở bài
  b, Thân bài
  - Số câu, số tiếng
  - Quan hệ bằng trắc
  - Luật bằng trắc
  - Vần, nhịp, bố cục, nghệ thuật
  c, Kết bài
  Nêu cảm nhận hoặc vị trí của thể thơ này.
  - Nêu định nghĩa chung về thể thơ “ Thất ngôn bát cú Đường luật”
  * Ghi nhớ
  ?
  SGK/154
  Đề: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú
  II. LUYỆN TẬP
  Hãy thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn trên cơ sở
  các truyện ngắn đã học: Tôi đi học, Lão Hạc. Chiếc lá cuối cùng.?
  Tôi đi
  học

  Lão
  Hạc

  Chiếc
  lá cuốí
  cùng
  Tự sự
  loại
  nhỏ
  Tự sự
  loại
  nhỏ
  Tự sự
  loại
  nhỏ
  - “Tôi”
  - Ông
  hiệu
  trưởng

  -Lão Hạc
  -Ông giáo,
  và vợ,
  -Binh Tư
  Giôn-xi ,
  Xiu và Cụ
  Bơ-men
  -Nhà ông
  Giáo nhà
  Lão Hạc
  - mấy ngày

  - Buổi học
  đầu tiên
  -Trên đường
  đến trường
  Xung quanh
  việc bán chó
  và cái chết
  của lão Hạc
  Tâm trạng n/v “tôi” khi nhớ về ngày khai
  trường

  Căn gác
  của
  Giôn-xi
  So sánh ,
  đối chiếu
  Miêu tả
  Tâm lí
  nhân vật.

  Đảo ngược
  tình
  huống
  hai lần
  Giôn-xi tuyệt vong
  và cụ Bơ-men vẽ
  chiếc lá cứu sống
  Giôn-xi
  12 / 12 / 07
  ?
  Đề: Thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn.
  + Nội dung: Đề cập đến một vấn đề lớn trong cuộc sống.
  + Tự sự loại nhỏ
  + Ít nhân vật , sự kiện
  + Không gian, thời gian hạn chế
  + Nghệ thuật : đối lập, tương phản, đối chiếu
  II. LUYỆN TẬP
  a, Mở bài
  b, Thân bài
  c, Kết bài
  Nêu định nghĩa chung về loại truyện ngắn:
  + Truyện ngắn là hình thức tự sự loại nhỏ
  -Nêu cảm nhận hoặc giá trị về thể loại truyện này
  - Học ghi nhớ
  - Chuẩn bị :
  + Muốn làm thằng Cuội (đọc thêm)
  - Tập thuyết minh về thể thơ lục bát
  + Ôn tập tiếng Việt

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng