Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: N-T-THU HẰNG- ĐẠ TÔNG
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:01' 23-10-2009
  Dung lượng: 6.3 MB
  Số lượt tải: 299
  Số lượt thích: 0 người
  TIẾT 38
  ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM
  1
  4
  2
  3
  Tôi đi học
  Trong lòng mẹ
  Lão hạc
  Tức nước vỡ bờ
  I. Bảng thống kê những văn bản truyện kí đã học
  II. §iÓm gièng vµ kh¸C NHAU GI÷A BA V¡N B¶N:
  Trong lßng mÑ, tøc n­íc vì bê, l·o h¹c.
  1.Gièng nhau
  ThÓ lo¹i: §Òu lµ tù sù, ®­îc s¸ng t¸c thêi 30-45.
  §Ò tµi: §Òu lÊy ®Ò tµi vÒ con ng­êi vµ cuéc sèng x· héi ®­¬ng thêi( ®i s©u miªu t¶ sè phËn cùc khæ cña nh÷ng con ng­êi bÞ bÇn cïng ho¸).
  Néi dung t­ t­ëng : §Òu chøa chan tinh thÇn nh©n ®¹o, yªu th­¬ng tr©n träng nh÷ng phÈm chÊt ®Ñp ®Ï cña con ng­êi, tè c¸o nh÷ng g× tµn ¸c xÊu xa.
  NghÖ thuËt: §Òu cã lèi viÕt ch©n thùc,gÇn víi ®êi sèng.  2. Khác nhau:
  Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về một nhân vật em thích.
  Trong ba văn bản vừa học , em thích nhất nhân vật , đoạn văn nào ? Vì sao?
  III. Luyện tập : Làm theo nhóm
  - Nhóm 1: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Bé Hồng trong đoạn trích " Trong lòng mẹ" của Nguyên Hồng.
  - Nhóm 2: Nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu ( hoặc nhân vật Cai lệ ) trong đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố.
  - Nhóm 3: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Lão Hạc trong truyện cùng tên của Nam Cao.
  Hướng dẫn làm bài:
  - Giới thiệu em đã được học văn bản .... Của tác giả .....?
  - Nhân vật đó đã để lại cho em ấn tượng tốt đẹp ( sự xúc động, cảm phục...) sâu sắc.
  - Nêu rõ việc làm, hành động, lời nói, cử chỉ của nhân vật khiến em cảm phục, để lại tình cảm tốt đẹp cho em.
  - Cảm nghĩ chung của em về nhân vật đó: Yêu quý, cảm phục, kính trọng...
  Hướng dẫn về nhà
  - Hoàn thành bài tập viết đoạn .
  - Ôn tập để kiểm tra 1 tiết .
  - Soạn bài "Thông tin về ngày Trái ủất naờm 2000".
  Avatar

  Dán miệngha ha

  Thè lưỡihe he

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng