Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ôn tập Chương I. Vectơ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hông Vân (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:10' 07-04-2008
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 895
  Số lượt thích: 0 người
  Thực hiện:Nguyễn Hồng Vân.
  Tháng 10 năm 2007
  Sở giáo dục - đào tạo hải phòng
  Trường THPT TT trần hưng đạo

  kính chào quý thầy cô
  về dự giờ thăm lớp 10C1
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  1. Véc tơ
  Véc tơ là gì?
  A?
  ?B
  H1
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  1. Véc tơ
  A?
  ?B
  H2
  Véc tơ khác đoạn thẳng ở những điểm nào?
  M
  N
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  1. Véc tơ
  A?
  ?B
  H2
  Véc tơ khác đoạn thẳng ở những điểm nào?
  M
  N
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  1. Véc tơ
  H4
  M .
  . N
  Nêu khái niệm véc tơ - không.
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  1. Véc tơ
  H5
  Nêu khái niệm hai véc tơ cùng phương?
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
  H1
  A ?
  B
  ?
  ? C
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
  H2
  A ?
  B
  ?
  ? C
  C `
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
  H3
  O ?
  A
  ?
  ? B
  Với O là một điểm bất kì
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
  H4
  Cho hình bình hành ABCD.
  A
  B
  C
  D
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  3.Tích của một véc tơ với một số
  H1
  Cho
  a) So sánh độ dài của

  b) Khi nào hai véc tơ
  Cùng hướng?

  k > 0
  Ngược hướng?
  k < 0
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  3.Tích của một véc tơ với một số
  Hãy nêu các tính chất của phép nhân véc tơ với một số
  H2
  Treo bảng học sinh đã chuẩn bị sẵn
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  3.Tích của một véc tơ với một số
  H3
  Cho I là trung điểm AB.
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
  A ?
  ? B
  I
  ?
  O
  ?
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  3.Tích của một véc tơ với một số
  H4
  Cho G là trọng tâm tam giác ABC
  Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống
  B ?
  ? C
  ?
  M
  A
  ?
  ? N
  ? G
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  4.Tọa độ của véc tơ và của điểm.
  H1
  Đối với hệ trục
  hay Oxy thì:
  a b
  x y
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  4.Tọa độ của véc tơ và của điểm.
  H2
  Đối với hệ trục
  hay Oxy
  Hãy điền vào chỗ trống
  Nếu
  thì
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  4.Tọa độ của véc tơ và của điểm.
  Hãy điền vào chỗ trống
  H3
  Nếu

  thì
  x
  y
  k
  y
  ôn tập chương I
  Hoạt động 1 : Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
  1. Véc tơ
  Véc tơ là gì?
  Khái niệm véc tơ - không?
  Khái niệm hai véc tơ cùng phương?
  2. Tổng và hiệu của hai véc tơ
  3.Tích của một véc tơ với một số
  4.Tọa độ của véc tơ và của điểm.
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 1.
  Véc tơ khác đoạn thẳng ở những điểm nào?
  *) Véc tơ :
  *) Đoạn thẳng
  Có hướng
  Không có hướng
  Vai trò hai đầu mút như nhau
  Vai trò hai đầu mút khác nhau
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 2.
  Nếu hai véc tơ

  *)Bằng nhau và
  *Có giá không trùng nhau
  Thì bốn điểm A,B,C,D:
  có là bốn đỉnh của một hình bình hành hay không ?
  Đáp án : Có
  A
  B
  C
  D
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 3.
  Nếu có nhiều véc tơ thì xác định tổng của chúng thế nào
  Trả lời:
  *1) Cộng hai véc tơ đầu tiên
  *2) Cộng lần lượt các véc tơ tiếp theo
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 4.
  Hiệu hai véc tơ được định nghĩa qua khái niệm tổng hai
  véc tơ được định nghĩa qua khái niệm tổng hai véc tơ
  như thế nào?
  Đáp án:
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 5.
  Cho hai điểm A và B phân biệt. Với mỗi điểm O bất kì,
  mỗi đẳng thức sau đây đúng hay sai?
  a)
  b)
  c)
  d)
  Đáp án:
  a)
  Sai
  b)
  Đúng
  c)
  Sai
  d)
  Đúng
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 6.
  Có thể dùng phép nhân véc tơ với một số để định nghĩa
  véc tơ đối của một vec tơ hay không ?
  Đáp án:
  Có.
  Khi ta nhân một véc tơ với -1 ta được véc tơ đối của nó.
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 7.
  Cho hai véc tơ

  không cùng phương.
  Trong các véc tơ
  sau đây , hãy chỉ ra các véc
  tơ cùng hướng và các véc tơ ngược hướng.
  Hai véc tơ
  có cùng phương hay không ?
  Tại sao?
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 8.
  Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G.
  Mỗi khẳng định sau đây, đúng hay sai?
  a)
  b)
  d)
  c)
  e)
  Thảo luận
  Đúng
  Sai
  Đúng
  Sai
  ôn tập chương I
  Sai
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 9.
  Cho biết tọa độ hai điểm A và B.
  Làm thế nào để :
  a)Tìm được tọa độ véc tơ
  ?
  b)Tìm được tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB?
  Thảo luận
  Đáp án
  và I là trung điểm AB.
  a)
  b)
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  Câu 10.
  Cho biết tọa độ ba đỉnh của một tam giác.
  Làm thế nào để tìm được tọa độ trọng tâm của tam giác đó?
  Thảo luận
  Đáp án
  Giả sử tam giác ABC có ba đỉnh là
  thì
  ôn tập chương I
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  ôn tập chương I
  HS: Ôn lại phần : quy tắc tam giác, quy tăc hình bình hành
  véc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơ
  Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
  A
  B
  C
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  ôn tập chương I
  HS: Ôn lại phần : quy tắc tam giác, quy tăc hình bình hành
  véc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơ
  Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
  A
  B
  C
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  ôn tập chương I
  HS: Ôn lại phần : quy tắc tam giác, quy tăc hình bình hành
  véc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơ
  Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
  A
  B
  C
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  ôn tập chương I
  Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
  A
  B
  C
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  ôn tập chương I
  Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
  A
  B
  C
  D
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  ôn tập chương I
  Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
  A
  B
  C
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  ôn tập chương I
  Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
  A
  B
  C
  Hoạt động 2 : Câu hỏi tự kiểm tra
  ôn tập chương I
  Bài 1: Cho tam giác ABC. Hãy xác định các véc tơ
  A
  B
  C
  E
  E là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCE
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  HS: Ôn lại phần : quy tắc tam giác, quy tăc hình bình hành
  véc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơ
  Bài 2: Cho ba điểm O,A,B không thẳng hàng. Tìm
  điều kiện cần và đủ để véc tơ
  Có giá là đường phân giác của góc
  O .
  A
  B
  C
  1
  2
  OACB là hình bình hành
  Ta có
  =
  OC thỏa đề ? OACB là hình thoi ? OA = OB
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 3:
  Cho O là tâm của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng:
  Với điểm M bất kì, ta có
  Bài giải ( Gợi ý)
  *) Phân tích
  qua
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 4: Cho tam giác ABC
  a) Tìm các điểm M và N sao cho

  Bài giải:
  ?
  Vậy M là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCM
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 4: Cho tam giác ABC
  a) Tìm các điểm M và N sao cho

  Bài giải:
  N
  .
  . D
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 4: Cho tam giác ABC
  b) Với M.N tìm được ở câu a), tìm các số p và q sao cho:
  Gợi ý:
  N
  .
  . D
  ôn tập chương I
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 5: Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho
  a) Tìm số k sao cho
  Bài giải:
  ôn tập chương I
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 5: Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho
  b) Chứng minh rằng với mọi điểm M, ta có
  Bài giải:
  Biểu diễn
  theo
  rồi rút ra đẳng thức cần chứng minh.
  ôn tập chương I
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 6:
  HS: Ôn lại phần : Hệ trục tọa độ, tọa độ trọng tâm.
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A ( -1;3 ) , B( 4;2),
  C(3;5).
  a) Chứng minh rằng ba điểm A,B,C không thẳng hàng
  Gợi ý:
  Chứng minh cho
  không cùng phương
  ôn tập chương I
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 6:
  HS: Ôn lại phần : Hệ trục tọa độ, tọa độ trọng tâm.
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A ( -1;3 ) , B( 4;2),
  C(3;5).
  b) Tìm tọa độ điểm đ sao cho
  Gợi ý: Gọi D (x;y)
  => áp dụng tính chất hai véc tơ bằng nhau=> Lập hệ 2
  phương trình chứa x và y => tìm được x và y
  ôn tập chương I
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn câu hỏi và bài tập SGK
  Bài 6:
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A ( -1;3 ) , B( 4;2),
  C(3;5).
  c) Tìm tọa độ điểm E sao cho O là trọng tâm tam giác ABE
  Gợi ý: Gọi E (x;y) => áp dụng công thức:
  =>Tam giác ABE có ba đỉnh là A ( -1;3 ) , B( 4;2) , E(x;y)
  Khi O là trọng tâm tam giác ABE =>
  Mặt khác O(0;0)
  => E(-3;-5)
  ôn tập chương I
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  Câu hỏi 1
  Đáp án chọn c)
  cùng hướng với
  ôn tập chương I
  Câu hỏi 2
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn b)
  cùng hướng
  Câu hỏi 4:
  A
  B
  C
  H
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn c)
  Câu hỏi 5:
  A
  .
  B
  .
  C
  .
  Đáp án chọn a)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Câu hỏi 6:
  Đáp án chọn c)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Ta có
  Câu hỏi 7:
  Đáp án chọn a)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Câu hỏi 8:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn a)
  Câu hỏi 9:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  D `
  Đáp án chọn b)
  Câu hỏi 10:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn a)
  Câu hỏi 11:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn c)
  Câu hỏi 12:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Học sinh làm bài để so sánh kết quả
  Đáp án chọn d)
  Câu hỏi 13:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn d)
  Câu hỏi 14:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn a)
  Câu hỏi 15:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn c)
  Câu hỏi 16:
  D
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn b)
  Câu hỏi 17:
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Loại trừ a), b), c) và dễ nhận thấy kết quả.
  Đáp án chọn d)
  Câu hỏi 18:
  Đáp án chọn b)
  A( -1 ; 4 ) và B( 3;-5)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Câu hỏi 19:
  A( 0 ; 5 ) và B( 2;-7)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn d)
  Câu hỏi 20:
  M( 8 ;-1 ) và N(3;2)
  M`(-2; 5)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn a)
  Câu hỏi 21:
  A(5 ;-2 ) và B(0;3) , C(-5;-1)
  G(0;0)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn b)
  Câu hỏi 22:
  A(-1 ;4 ) và B(2;5) , G(0;7)
  =>C(-1;12)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  Đáp án chọn b)
  Câu hỏi 23:
  A(3 ;1 ) và B(2;2) , C(1;6),D(1;-6) , G( 2;-1)
  Đáp án chọn b)
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn câu hỏi trắc nghiệm SGK
  ôn tập chương I
  XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
  Xin chân thành cảm ơn các thầy (cô) và các em học sinh
  Xin chào và hẹn gặp lại !
   
  Gửi ý kiến