Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 45. Axit axetic

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thúy Ngọc
  Ngày gửi: 23h:27' 12-04-2008
  Dung lượng: 576.5 KB
  Số lượt tải: 66
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 1.
  a, Nêu định nghĩa anđehit no đơn chức? Viết công thức chung của anđehit no đơn chức.
  b, Nêu cách gọi tên của anđehit no đơn chức?
  Gọi các tên có thể có của các anđehit sau:
  CH3CH=O; CH3-CH2-CH=O; CH3-CH-CH=O
  CH3
  Câu 2.
  a, Nêu tính chất hóa học của anđehit no đơn chức.
  b, Viết các phương trình phản ứng của CH3CH=O với
  - H2 (Ni,t0)
  - Ag2O/ddNH3
  Phương án trả lời
  Phương án trả lời
  Câu 1.
  a, Anđehit no đơn chức là hợp chất hữu cơ trong phân tử có 1 nhóm chức - CH=O liên kết trực tiếp với gốc HĐCB no hoặc -H.

  Công thức chung: CnH2n+1CH=O (n nguyên ?0)

  b, CH3-CH=O có tên gọi: Axetandehit; Anđehit axetic; etanal;

  CH3-CH2-CH=O có tên gọi: andehit propionic; propanal.

  CH3-CH-CH=O có tên gọi: andehit iso-butiric; 2-metyl propanal.
  CH3
  Câu 2.
  a, Tính chất hóa học:
  - Phản ứng cộng Hiđro (phản ứng khử anđehit)
  Anđehit cộng H2 cho sản phẩm là rượu bậc I.
  - Phản ứng oxi hóa anđehit:
  + Phản ứng tráng gương: Tác dụng với Ag2O/ddNH3
  + Phản ứng với Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch Cu2O.

  b, CH3-CH=O + H2 ? CH3-CH2-OH

  CH3-CH=O + Ag2O ? CH3-COOH + 2Ag?

  Ni, t0
  dd NH3
  §3. d·y ®ång ®¼ng cña axit axetic
  I. Đồng đẳng và danh pháp
  1. Đồng đẳng.
  Câu hỏi: Hãy xây dựng công thức các chất trong dãy đồng đẳng của axit axetic?
  Các chất H-COOH;
  CH3-COOH;
  họp thành dãy đồng đẳng của axit axetic hay dãy đồng đẳng của axit cacboxilic no, đơn chức.
  C2H5COOH;
  C3H7-COOH .
  Công thức chung:
  Câu hỏi: Hãy nêu công thức chung của dãy đồng đẳng?
  CnH2n+1COOH (n ? 0)
  Định nghĩa:
  Câu hỏi: Hãy nêu định nghĩa của axit cacboxilic no, đơn chức?
  Axit cacboxilic no, đơn chức là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa một nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết với gốc HĐCB no hoặc -H.
  Quan sát mô hình phân tử của axit axetic
  2, Danh pháp.
  Bảng 3. Tên gọi một số axit cacboxilic no đơn chức
  Công thức
  Tên thông thường
  Tên quốc tế
  H-COOH
  CH3-COOH
  CH3-CH2-COOH
  CH3-CH2-CH2-COOH
  CH3-CH-COOH
  CH3
  - Tên thông thường: Là tên thường có liên quan đến nguồn gốc tìm ra axit.
  - Tên quốc tế: "axit"++ "oic"
  Axit fomic
  Axit axetic
  Axit propionic
  Axit n-butiric
  Axit iso-butiric
  Axit metanoic
  Axit etanoic
  Axit propanoic
  Axit butanoic
  Axit 2-metyl
  propanoic
  Câu hỏi: Hãy gọi tên quốc tế các axit trong bảng?
  Câu hỏi: Hãy gọi tên quốc tế của hợp chất sau:
  7 6 5 4 3 2 1
  (Axit 4-etyl-5-metyl heptanoic)
  II. Tính chất vật lý.
  - Các axit trong dãy đồng đẳng của axit axetic đều là những chất lỏng hoặc rắn.
  - Nhiệt độ sôi của axit cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của rượu có cùng số nguyên tử cacbon do:
  + Khối lượng phân tử axit lớn hơn
  + Liên kết hiđro giữa các axit bền hơn do liên kết O-H trong axit phân cực mạnh hơn.
  + Giữa 2 phân tử axit hình thành liên kết hiđro kép.
  Thí dụ: t0s(CH3COOH) = 1180C, t0s(C2H5OH)=78,30C
  - Ba axit đầu dãy tan vô hạn trong nước.
  IIi. Tính chất hóa học.
  - Xét cấu tạo.
  1. Tính axit.
  Các axit cacboxilic là các axit yếu
  Câu hỏi: Nêu tính chất hóa học của axit yếu.
  a, Sự điện ly.
  CH3 - COOH
  CH3 - COO- + H+
  Dung dịch có dư H+ nên dd có tính axit, làm quì tím hóa đỏ.
  b, Phản ứng với kim loại đứng trước Hiđro .
  VD: 2CH3 - COOH + Mg
  (CH3 - COO)2Mg + H2?
  Xem TN
  Xem TN
  c, Phản ứng với bazơ và oxit bazơ .
  Ví dụ: CH3COOH + NaOH ? CH3COONa + H2O
  Xem TN
  2CH3COOH + CuO ? (CH3COO)2Cu + H2O
  Xem TN
  d, Phản ứng với muối của axit yếu hơn .
  VD: 2CH3COOH + Na2CO3 ? 2CH3COONa + CO2? + H2O
  Xem TN
  2, Phản ứng với rượu (phản ứng este hóa) .
  Xem TN
  H2SO4 đ, t0
  Ví dụ:
  IV. điều chế axit axetic.
  Câu hỏi: Để có giấm ăn thì trong gia đình ta thường làm như thế nào?
  1. Lên men giấm
  Oxi hóa rượu etylic bằng oxi của không khí, có mặt men giấm thành axit axetic.
  C2H5OH + O2 ? CH3COOH + H2O
  Men giấm
  Điều kiện:
  - Độ rượu không quá 100
  - t0 : 25 - 300C
  - Bề mặt tiếp xúc với không khí rộng.
  Các phương pháp:
  - Phương pháp dân gian
  - Phương pháp Pastơ
  - Phương pháp Sutxenbac
  2. Chưng gỗ
  Gỗ
  Khí cháy
  Hh lỏng: H2O, axit axetic,rượu metylic axeton
  Hắc ín
  450-5000C
  Câu hỏi: Để tách lấy axit axetic ra khỏi hỗn hợp lỏng ta làm như thế nào?
  Hh lỏng
  + Ca(OH)2
  Chưng cất
  (CH3COO)2Ca
  + H2SO4đ
  Chưng cất
  CH3COOH
  3. Tổng hợp từ axetilen
  CH ?? CH + H2O ? CH3CHO
  HgSO4, 800C
  2CH3CHO + O2 ? 2CH3COOH
  (CH3COO)2Mn
  IV. ứng dụng
  1. Axit axetic: (SGK)
  2. Axit panmitic và stearic
  Axit panmitic: C15H31COOH
  Axit stearic: C17H35COOH
  Muối Na, K của các axit trên được sử dụng làm xà phòng
  Câu hỏi và bài tập.
  Câu 1: Viết các phương trình phản ứng của axit fomic với: a, rượu n-propylic; b, CaO; c, Cu(OH)2;
  d, Ag2O/ddNH3 ; e, Al

  Câu 2: Tính khối lượng axit axetic chứa trong giấm ăn thu được khi cho lên men 80. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/cm3, hiệu suất phản ứng đạt 100%.

  Đáp án
  Đáp án
  Đáp án câu 1.
  a, HCOOH + CH3CH2CH2OH ? HCOOCH2CH2CH3 + H2O
  H2SO4đ, t0
  b, 2HCOOH + CaO ? (HCOO)2Ca + H2O
  c, HCOOH + Ag2O ? CO2 + H2O + 2Ag
  Do có cấu tạo:
  Có nhóm chức -CH=O
  Nên axit fomic có tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH)2 cho Cu2O
  dd NH3
  d, 2HCOOH + Cu(OH)2 ? (HCOO)2Cu + 2H2O
  nếu đun nóng: HCOOH + 2Cu(OH)2 ? CO2 + 3H2O + Cu2O? đỏ gạch
  e, 6HCOOH + 2Al ? 2(HCOO)3Al + 3H2?
  Đáp án câu 2.
  a, V(C2H5OH) =
  => m(C2H5OH)
  1000.8
  100
  = 80 cm3
  = 80.0,8 = 64 g
  => n(C2H5OH) =
  64
  46
  = 1,39 mol
  PTPƯ: C2H5OH + O2 ? CH3COOH + H2O
  Men giấm
  n(CH3COOH) =
  n(C2H5OH) = 1,39 mol
  => m(CH3COOH) = 1,39.60 = 83,4g

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng