Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hòa
  Ngày gửi: 22h:00' 28-10-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 999
  Số lượt thích: 0 người
  Trường tiểu học Tân Mộc
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hoà
  Chào mừng thầy cô đến dự giờ
  thăm lớp 5A
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  TẬP ĐỌC
  Em h·y nªu néi dung, ý nghÜa cña bµi ®äc?
  - Lªn ¸n chÕ ®é ph©n biÖt chñng téc a-p¸c-thai vµ ca ngîi cuéc ®Êu tranh cña nh÷ng ng­êi da ®en ë Nam Phi.
  Câu hỏi

  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  TC PH?M C?A SI-LE V TấN PHT XT
  Hoạt động 1: Luyện đọc.
  Các từ nước
  .
  Đoạn 1: Từ đầu... “Chào ngài”
  Đoạn 2: “tiếp theo... điềm đạm trả lời”
  Đoạn 3: Cßn l¹i
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  I/Luyện đọc:
  Hít-le
  Pa-ri
  Si-le
  Vin-hem Ten
  Mét-xi-na
  I-ta-li-a
  Oóc-lê-ăng
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  - Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  II/T×m hiểu bài:
  - C©u chuyÖn diÔn ra ë ®©u trong hoµn c¶nh nµo?
  + Trong thêi gian Ph¸p bÞ ph¸t xÝt §øc chiÕm ®ãng, trªn mét chuyÕn tµu ë Pa-ri.
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  II/T×m hiểu bài:
  - Tªn sÜ quan §øc ®· nãi ®iÒu g× khi lªn tµu?
  + H¾n gi¬ th¼ng tay vµ h« to: “HÝt-le mu«n n¨m!”.
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  - Sĩ quan: quân nhân có hàm thiếu uý trở lên
  Hit-le (1889 -1945) Quốc trưởng Đức từ 1934 - 1945 kẻ gây ra cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945)
  .
  II/T×m hiểu bài:
  - Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?
  + Cụ đáp lại lời hắn một cách lạnh lùng.Hắn càng bực mình khi nhận ra ông cụ biết tiếng Đức thành thạo đến mức đọc được truyện của nhà văn Đức nhưng không đáp lời hắn bằng tiếng Đức
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  II/Tìm hi?u bi:
  quyền bình đẳng.
  - Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp đánh giá như thế nào?
  + Si-le là một nhà văn quốc tế
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  II/T×m hiểu bài:
  - V× sao «ng cô l¹i nãi Si-le lµ nhµ v¨n quèc tÕ?
  + V× nhµ v¨n Si-le ®· viÕt rÊt nhiÒu t¸c phÈm dµnh cho nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh­ Thuþ SÜ, I-ta-li-a, Ph¸p…
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  Si-le( 1759- 1805) nhà văn Đức vĩ đại, các tác phẩm của ông phản ánh cuộc đấu tranh chống cái ác bảo vệ quyền con người
  .
  quyền bình đẳng.
  - Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào?
  + Ông cụ không ghét người Đức và tiếng Đức mà chỉ căm ghét những tên phát xít Đức xâm lược
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  II/Tìm hi?u bi:
  .
  - Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?
  + Si-le xem các người là kẻ cướp
  II/Tìm hi?u bi:
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  - Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh, biết phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức và dạy cho tên sĩ quan phát xít hống hách một bài học nhẹ nhàng mà sâu cay.
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  II/Tìm hi?u bi:
  I/Luyện đọc:
  Nội dung
  .
  - Hoạt động 3:
  Luyện đọc diễn cảm
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tên sĩ quan, ông già nói tiếp:
  -Ngài thử xem Si-le đã dành tác phẩm của mình cho ai nào? Nhà văn đã viết Vin-hem Ten cho người Thuỵ Sĩ, Nàng dâu ở Mét-xi-na cho người I-ta-li a, Cô gái Oóc-lê-ăng cho người Pháp...
  Càng nghe nói tên sĩ quan phát xít càng ngây mặt ra. Cuối cùng, hắn hỏi:
  Chẳng lẽ Si-le không viết gì cho chúng tôi hay sao?
  -Ông già mỉm cười trả lời:
  - Có chứ. Si-le đã dành cho các ngài vở Những tên cướp !
  /
  /
  .
  Thi đọc diễn cảm
  Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009
  Tập đọc:
  Tác phẩm của si-le và tên phát xít
  .
  Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tên sĩ quan, ông già nói tiếp:
  -Ngài thử xem Si-le đã dành tác phẩm của mình cho ai nào? Nhà văn đã viết Vin-hem Ten cho người Thuỵ Sĩ, Nàng dâu ở Mét-xi-na cho người I-ta-li a, Cô gái Oóc-lê-ăng cho người Pháp...
  Càng nghe nói tên sĩ quan phát xít càng ngây mặt ra. Cuối cùng, hắn hỏi:
  Chẳng lẽ / Si-le không viết gì cho chúng tôi hay sao?
  -Ông già mỉm cười trả lời:
  - Có chứ. Si-le đã dành cho các ngài vở / Những tên cướp !
  Qua bài học em có suy nghĩ gì về bọn phát xít Hít-le ?
  Liên hệ
  Tội ác của phát xít Đức
  .
  Tội ác của phát xít Đức
  Liên hệ
  Tình cảm của em đối với Si-le như thế nào ?
  Về nhà:
  Luyện đọc lại bài
  Chuẩn bị trước bài "Những người bạn tốt".
  Avatar

  Không biết ngượnghay lắm!Thank you

   

  No_avatar

  duoc do chu kha lam   loi hoi bi hon hao mot chut ma cung de hieuKhông biết ngượng

  No_avatar

  I AM VERY GOOD! TEACHERKhông biết ngượng

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓