Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 16. Historical places

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Biền
  Ngày gửi: 07h:41' 21-04-2008
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 1718
  Số lượt thích: 2 người (Vương Minh Anh, Hoàng Thị Hải Huyến)
  Unit 16
  Historical places
  Lesson 1
  Reading

  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  Guessing game:
  What are the names of the following historical places?

  Hoa Binh electric dam
  Ben Thanh Market


  The Huc bridge
  One Pillar Pagoda
  The great walls
  Effente Tower
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  I. Before you read
  Work in pairs. Answer the following questions:
  1. Have you ever been to Hanoi?
  2. Have you ever visited Van Mieu-Quoc Tu Giam?
  3. Is Van Mieu-Quoc Tu Giam a historical place?
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  II. While you read
  * Read the passage and then do the task that follow.
  Van Mieu-Quoc Tu Giam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in Ly dynasty, Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam, the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, are still standing today and they attract great interest from visitors.
  After more than 900 years of existence, Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu-Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  II. While you read
  Task 1. Choose A, B, or C that best suits the meaning of the italicised word.
  1. Van Mieu was originally built in 1070 in Ly dynasty.
  A. beautifully B. initially C. finally
  2. It is representative of Confucian ways of thought and behaviour.
  A. typical B. fond C. traditional
  3. Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.
  A. ignore B. gather C. hornor
  4. The stone stelae were engraved with the names of the top students in royal examinations.
  A. printed B. carved C. washed
  5. The banyan trees in Van Mieu continue to flourish even now.
  A. slow down B. fall off C. grow well
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  II. While you read
  Task 2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).
  1. The construction of Van Mieu took place between 1076 and1779.
  2. Quoc Tu Giam is considered to be the first university of Vietnam.
  3. Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to the 19th century.
  4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.
  5. Festivals and examinations used to be held in Van Mieu- Quoc Tu Giam.
  6. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time.

  T F

  F
  T
  F
  F
  T
  T
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  II. After you read
  Work in groups to answer the following questions:
  1. Why is Van Mieu-Quoc Tu Giam a place of interest?
   Because it is a famous historical and cultural site in Hanoi.
  2. When and where were they built?
   They were built in Ha Noi by King Ly Thanh Tong in 1070 and in 1076.
  3. What were their functions?
   Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam was a place to produce the talented men for the nation. And 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students.
  4. What is special about the stetae there?
   On the stone stelea, standing on the backs of giant tortoises, were engraved the names, places of birth and achievements of top students in royal examinations.

  Homework

  Good bye students!
  Learn the new words by heart.
  Answer the questions again.
  Prepare for the next part.
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  Vocabulary
  - dynasty (n): triều đại
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  Vocabulary
  - representative (adj): tượng trưng, tiêu biểu
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  Confucian (adj): thuéc Khæng Gi¸o, Nho Gi¸o
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  educate (v); ®µo t¹o, gi¸o dôc

  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  memorialize (v); t«n vinh, t­ëng nhí
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  Vocabulary
  - well-preserved (adj): được bảo tồn, gìn giữ kĩ

  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  Vocabulary
  - royal examination (adj): kì thi đình

  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  engrave (v): kh¾c, tr¹m træ
  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  -feudal (adj): thuộc phong kiến

  Unit 16 Historical places
  Lesson 1 Reading

  Vocabulary
  - architecture (n): kiến trúc

  Sentence 1.F--Originally built in 1070 in Ly dynasty
  Sentence 2.T-- Six years later, Quoc Tu Giam, the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu.
  Sentence 3.F-- Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. (means from 11th to the 18th centuries)
  Sentence 4.F-- Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture.
  Sentence 5.T-- The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish.
  Sentence 6.T-- The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish.

  No_avatar
  sao giao vien khong cai chuong trinh nghe phan reading
  No_avatar

  um pai giang kha hay do.nhung hinh nhu giao vien viet sai chinh ta o phan after you read chu stelae (mean bia da) nho sua nhe

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng