Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 42. Nồng độ dung dịch

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Phước Hoà (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:47' 25-04-2008
  Dung lượng: 548.5 KB
  Số lượt tải: 609
  Số lượt thích: 0 người
  Bài cũ:
  Định nghĩa độ tan? những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan?
  Nồng độ %
  I- Nồng độ phần tram (C%)
  1- Dịnh nghĩa
  Nồng độ % của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

  2- Công thức
  C% : Nồng độ phần tram
  mdd : khối lượng dung dịch
  mct :Khối lượng chât tan

  Nồng độ %
  Ví dụ1: Hoà tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Tính Nồng độ % của dung dịch thu được ?
  Ví dụ 1

  Các bước giải :
  Tính khối lượng của dung dịch
  áp dụng công thức C%
  mdd =mdm + mct =10 + 40 =50 g
  Nồng độ %
  Ví dụ 1
  Ví dụ 2
  Ví dụ2: Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dd NaOH 15%
  Ví dụ 3: Hoà tan 20 gam muối vào nước được dung dịch có nồng độ là 10%.
  -Tính khối lượng dung dịch nước muối thu được .
  -Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế.
  Nồng độ %
  Ví dụ 1
  Ví dụ 2
  Ví dụ 3
  * Khối lượng dung dịch nước muối là
  * Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế là:
  200 - 20 = 180 (gam)

  Nồng độ %
  Ví dụ 1
  Ví dụ 2
  Bài Tập 1
  Bài tập 1:
  Trộn 50 gam dung dịch muối an có nồng độ 20% với 50 gam dung dịch muối an 5%. Tính nồng độ phần tram của dung dịch thu được.
  Các bước giải :
  Tính KL muối an trong dung dịch 1
  Tính KL muối an trong dung dịch 2
  Tính KL dd mới thu được (dd 3)
  Tính nồng độ % của dung dịch 3
  Nồng độ %
  Ví dụ 1
  Ví dụ 2
  Giải
  Nồng độ % của dung dịch mới thu được là 12,5%
  Ta có
  Nồng độ %
  Ví dụ 1
  Ví dụ 2
  Bài Tập 2
  Bài tập 2:
  D? hoà tan m gam kẽm cần vừa đủ 50 gam dd HCl 7,3%.
  Viết Phương trỡnh phản ứng.
  Tính m
  Tính thể tích khí thu được (ở đktc)
  Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng
  Bài tập 2 thuộc loại bài tập nào?
  Các bước của bài tập tính theo phương trình ?
  Các bước giải:
  Tính khối lượng của HCl trong 50g dung dịch 7,3%
  Dổi số liệu để có số mol của HCl theo biểu thức:
  D?a vo phương trỡnh phản ứng d? tính toán theo yờu c?u c?a d? bi.
  Chọn đáp án đúng
  1- Hoà tan 10 gam muối an vào 40 gam nước. nồng độ phần tram của dung dịch thu được là :
  A- 25% B.20% C.2,5% D.2%
  2- Hoà tan 30 gam muối an vào 90 gam nước Nồng độ phần tram của dung dịch thu được là ?
  A.15% B.20% C.25% D.30%
  3- Hoà tan 25 g đường vào nước được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là :
  A.90g B.95g C.110g D.100g
  Nồng độ %
  Ví dụ 1
  Ví dụ 2
  Củng cố
  Dặn dò
  Bài tập về nhà
  Bài tập 1, 5, 7 SGK/146
  Nồng độ %
  Ví dụ 1
  Ví dụ 2
  Củng cố
  No_avatar

  cũng tạm được đấy !!!!!!!!!!!!!!!

   

  No_avatar
  dc tot
  No_avatar

  l;ag qua

   

   

   

  No_avatar

  cho 6.03 hon hop NaX va NaY (trong do x,y la nguyen tố nhóm VIIA co trong tu nhiên ).cho hh phan ưng vơi AgNO3 thu được 8.61 gam kêt tủa.

  tinh nong do cac muoi ban dau(NaX, NaY)?
  ai giup gium em
  No_avatar

  hòa tan hoàn toàn 3,9gam kali vao 36,2gam nước thu được dung dịch có nồng độ?

  Avatar

  Bạn Huỳnh Văn Minh  vào đây nhé

  Avatar

  Bạn Thanh Phuong vào đây nhé

   

   
  Gửi ý kiến