Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Huyền My
  Ngày gửi: 23h:11' 06-11-2009
  Dung lượng: 18.6 MB
  Số lượt tải: 847
  Số lượt thích: 0 người
  Sở gd & Đt cao Bằng
  Trường thpt bế văn đàn
  welcome to class 10B2
  Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền My
  Warm up
  Listen to a piece of English song, then answer the questions.
  What is the name of the song?
  My heart will go on
  Which film is it played in?
  Titanic
  Unit : 13 films and cinema
  lesson : 3 c. listening
  You will hear a dialogue between two friends - Lan and Huong, talking about their plans for the next week and find out:
  1. What are they planning to do together? On what day?
  2. How are their plans next week?
  before you listen
  * How often do you do each of the following? Put a tick (v) in the right column. Then compare your answer with a partner`s.
  Titanic (n) : [tai`tổnik]
  cinema (n) : [`sinim?]
  instead (of) (pre) : [in`sted]
  suppose (v) : [s?`pouz]
  guess (v,n) : [ges]
  picnic (n) : [`piknik]
  while you listen
  * Task 1: Listen to the dialogue. What are Lan and Huong planning to do together?
  They are planning to go to the cinema together to see Titanic.
  Example:
  I am going to visit Ha Long Bay this summer holiday.
  She is going to see Titanic next Sunday.
  Lan and Huong are going to see Titanic next week.
  be going to do something
  * Task : 2 Listen again. Write their plans for the next week on the calendar.
  Lan and Huong`s calendar
  Lan
  Huong
  Mon
  Tue
  Wed
  Thu
  Fri
  Sat
  Sun
  see a play
  work and go to the singing club
  visit grandparents
  study Chinese/take Chinese classes
  busy/work
  go on a picnic
  with whom?
  Is Lan busy on Sunday?
  Where?
  With whom?
  * Task 3: Compare your answers with a partner`s. On what day can they meet?
  They can meet on
  Talk about Lan and Huong`s plans for the next week. Use the information you have written on the calendar.
  after you listen
  Lan
  Huong
  Mon
  Tue
  Wed
  Thu
  Fri
  Sat
  Sun
  work and go to the singing club
  - Huong is going to work and going to the singing club on Wednesday.
  see a play with Tuyet
  visit grandparents
  study Chinese/take Chinese classes
  busy/work
  go on a picnic to Hoa Lu with some friends
  go to the cinema to see Titanic
  go to the cinema to see Titanic
  Example :
  I am going to play tennis next Sunday afternoon.
  Talk about your plans for the next week
  lesson:3 C.listening
  Task 1 : Huong and Lan are planning to go to the cinema together to see Titanic.
  Task 2: Huong and Lan`s plans for the next week
  Task 3: They are going to see Titanic on Tuesday.
  Grammar : be going to do something
  homework
  Prepare for the next lesson : D. Writing
  Make 10 sentences about your plans like that :
  I am going to write a letter for you this weekend.
  thanks for attending
  good bye
  Avatar
  Thanks for sharing!
   
  Gửi ý kiến