Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 4. Learning a foreign language

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Co Truong Khanh
  Ngày gửi: 09h:41' 10-11-2009
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 1457
  Số lượt thích: 0 người
  TRU?NG PTDT Nội trú MCC
  TIẾNG ANH 9
  UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  LESSON 4: WRITE
  TEACHER: Cố Trường Khánh
  JUMBLED WORDS
  versetimadnet
  swne
  restetni
  atmorfioinn
  eef
  sasecenry
  psulpy
  advertisement
  news
  interest
  information
  fee
  necessary
  supply
  UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  LESSON 4 : WRITE
  * New words:
  - (to) request = ask for :
  đòi hỏi
  - detail (n) :
  chi tiết
  - (to) look forward to :
  trông mong, trông chờ
  - (to) express :
  bày tỏ, biểu lộ
  - exactly ( adv)
  : một cách chính xác
  edition (n)
  : xuÊt b¶n, ph¸t hµnh
  - ( to) supply (v)
  : cung cấp
  - fee (n)
  : học phí
  Slap the board
  request
  look forward to
  express
  detail
  edition
  a) Read this letter:
  25 Le Duan St, District 1 Ho Chi Minh City, Viet Nam
  April 17th , 2003 Dear sir,
  I saw your school advertisement in today’s edition of the Viet Nam News.
  I am interested in learning Vietnamese and I would like some information about your school.
  I speak a little Vietnamese, but I want to learn to read and write it. Could you please send details of the courses and fees? I can complete a spoken Vietnamese test if necessary.
  I look forward to hearing from you. Yours faithfully, John Robinson
  UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  LESSON 4 : WRITE
  25 Le Duan St, District 1
  Ho Chi Minh City, Viet Nam
  April 17th , 2003 Dear sir,
  I saw your school advertisement in today’s edition of the Viet Nam News.
  I am interested in learning Vietnamese and I would like some information about your school.
  I speak a little Vietnamese, but I want to learn to read and write it. Could you please send details of the courses and fees? I can complete a spoken Vietnamese test if necessary.
  I look forward to hearing from you. Yours faithfully, John Robinson
  a) Read this letter:
  1. Where did Robinson see the school’s advertisement?
  2. What language does he want to learn?
  3. What aspect of Vietnamese does he want to improve?
  4. What does Robinson want to know?
  He saw the school’s advertisement in today’s edition of Vietnamese News.
  He wants to learn Vietnamese.
  He wants to learn to read and write Vietnamese.
  He wants to know some details of the courses and fees.
  +Answer the questions:
  UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  LESSON 4 : WRITE
  25 Le Duan St, District 1
  Ho Chi Minh City, Viet Nam
  April 17th , 2003 Dear sir,
  I saw your school advertisement in today’s edition of the Viet Nam News.
  I am interested in learning Vietnamese and I would like some information about your school.
  I speak a little Vietnamese, but I want to learn to read and write it. Could you please send details of the courses and fees? I can complete a spoken Vietnamese test if necessary.
  I look forward to hearing from you. Yours faithfully, John Robinson
  *. Matching:
  Introduction
  Request
  Further information
  Conclusion
  How many parts are there in a request letter?
  There are four
  What are they?
  They are
  UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  LESSON 4: WRITE
  b) Writing:
  Read the advertisements in 5.READ again. Choose one of the schools you want to attend to improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting for more information about the courses and fees. Follow the outline below.
  Outline
  Introduction: Say how you come to know about the Institution
  (advertisement on newspaper/ watch on TV)
  express your interest ( want to know more information)
  Request: State how good your English is ; exactly what kind of
  information you want.
  Further information: Say you are ready to supply more information about
  your English/ study ( record of study) if necessary.
  Conclusion: End with a polite closing.

  Advertisements
  Language schools
  FOREIGN LANGUAGE COUNCIL
  ACADEMY OF LANGUAGE
  NEW ENGLISH INSTITUTE
  UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  LESSON 4 : WRITE
  *. Correction:
  Suggested letter
  45 Thanh Nien St, Yen Bai city, Viet Nam
  November 02nd , 2009
  To: Manager of Institute.
  108 Trang Thi Street.
  Dear sir,
  I saw your Institute’s advertisement in today’s edition of the Viet Nam News.
  I am interested in learning English and I would like some more information about your Institute.
  I can speak a little English, but I read it very slowly and my writing is bad. So I want to improve my reading and writing. Could you please send details of the courses and fees for beginner? I can supply my record of English study if necessary.
  I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully, Hoµng Th¬
  UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
  LESSON 4 : WRITE
  V. Homework:
  Write the letter into your notebook.
  Do the exercise in the workbook.
  Be ready for language focus.

  *******************************
  GOODBYE
  SEE YOU AGAIN
  No_avatar

  do mag lag hay sao mak chay cham wa lam bai giang of thay mat hay

  No_avatar

  Mỉm cườiCười nhăn răng

   
  Gửi ý kiến