Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương I. §5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thế Vận
  Ngày gửi: 00h:21' 12-05-2008
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 983
  Số lượt thích: 0 người
  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
  GV: NGUYỄN THẾ VẬN
  MÔN: TOÁN
  ĐƠN VỊ: PHÒNG GIÁO DỤC BỈM SƠN – THANH HÓA
  HÌNH HỌC 9
  BÀI 2 :
  HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
  CHƯƠNG I :
  TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
  BÀI 2
  cạnh kề
  cạnh đối
  A
  B
  C
  I. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN
  a) Mở đầu : (SGK trang 71)
  Dựng một tam giác ABC vuông tại A có góc B = ? .
  ? AC là cạnh đối của góc B
  ? AB là cạnh kề của góc B
  Xét tam giác ABC vuông tại A có góc B = ? . Chứng minh rằng :
  45?
  ?1
  ? Bài giải :
  A
  B
  C
  Khi ? = 45? , ?ABC vuông cân tại A.
  ? AB = AC
  ? AC = AB
  ? ?ABC vuông cân tại A
  ? ? = 45?
  Xét tam giác ABC vuông tại A có góc B = ? . Chứng minh rằng :
  ?1
  ? Bài giải :
  ? Khi ? = 60? , lấy B` đối xứng với B qua AC,
  Trong ?ABC vuông, nếu gọi độ dài cạnh AB = a thì BC = BB` = 2AB = 2a.
  Do đó, nếu lấy B` đối xứng với B qua AC thì CB = CB` = BB`
  ? ?BB`C là tam giác đều
  ? góc B = 60?
  60?
  a
  A
  B
  C
  B`
  2a
  Áp dụng định lý Py-ta-go trong ?ABC vuông, ta có :
  ta có ?ABC là một nửa tam giác đều CBB`.
  ? BC = 2AB
  TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
  BÀI 2
  I. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN
  a) Mở đầu: (SGK trang 71)
  b) Định nghĩa: (SGK trang 71)
  b) Định nghĩa:
  ? Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc ? , ký hiệu là sin?.
  ? Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc ? , ký hiệu là cos?.
  ? Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc ? , ký hiệu là tg?.
  ? Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là côtang của góc ? , ký hiệu là cotg?.
  A
  P
  cạnh huyền
  cạnh kề
  cạnh đối
  x
  y
  Vẽ một góc nhọn xAy có số đo bằng ?, từ một điểm M trên cạnh Ax vẽ đường vuông góc với Ay tại P. Ta có ?MAP vuông tại P có một góc nhọn ?.
  Cách nhớ
  Tìm sin lấy đối chia huyền
  Cosin hai cạnh kề huyền chia nhau
  Nhớ rồi ta tính được mau
  Tìm tang hai cạnh chia nhau đối kề
  Sao đi học
  Cứ khóc hoài
  Thôi đừng khóc
  Có kẹo đây
  TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
  TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
  BÀI 2
  I. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN
  A
  P
  cạnh huyền
  cạnh kề
  cạnh đối
  a) Mở đầu: (SGK trang 71)
  b) Định nghĩa: (SGK trang 71)
  x
  y
  ?
  Nhận xét :
  Các tỉ số lượng giác của một góc nhọn (? < 90?) luôn luôn dương. Hơn nữa, ta có : sin? < 1
  cos? < 1
  Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C = ? . Hãy viết tỉ số lượng giác của góc ?.
  ?
  ?2
  ? Bài giải :
  A
  B
  C
  Khi góc C = ? thì :
  Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B trong hình 15.
  45?
  Ví dụ 1
  ? Bài giải :
  A
  B
  C
  = sinB
  = cosB
  = tgB
  Ta có :
  sin45?
  cos45?
  tg45?
  cotg45?
  = cotgB
  Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B trong hình 16.
  60?
  Ví dụ 2
  ? Bài giải :
  A
  B
  C
  = sinB
  = cosB
  = tgB
  Ta có :
  sin60?
  cos60?
  tg60?
  cotg60?
  = cotgB
  ? Bài giải :
  Dựng một tam giác MNP vuông tại M có góc P = 34? . Khi đó :
  Bài 10 : (SGK/ 76) Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn 34? rồi viết các tỉ số lượng giác của góc 34?.
  34?
  sin34?
  = sinP
  cos34?
  = cosP
  tg34?
  = tgP
  cotg34?
  = cotgP
  ? Câu 1 : Trong hình bên, cos? bằng :
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
  HÌNH HỌC 9
  ? Câu 2 : Trong hình bên, sinQ bằng :
  ?
  ?
  ? Câu 3 : Trong hình bên, cos30? bằng :
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
  TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
  HÌNH HỌC 9
  ? Câu 4 : Trong hình bên, biểu thức nào trong các biểu thức sau là sai ?
  ?
  ?
  _ Học thuộc các công thức tỉ số lượng giác của góc nhọn.
  _ Làm hoàn chỉnh bài tập từ bài 11 đến bài 13 trang 76, 77 SGK.
  _ Chuẩn bị phần 2) Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
   
  Gửi ý kiến