Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Chương II. §2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thanh Tân
  Ngày gửi: 08h:50' 16-11-2009
  Dung lượng: 241.5 KB
  Số lượt tải: 462
  Số lượt thích: 0 người


  Chào mừng các thầy cô giáo


  về dự giờ  Lớp:7b

  .Nªu ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn?
  kiểm tra bài cũ
  1.Bài toán 1:
  Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3 Hỏi mỗi thanh nặng bao nhêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g?

  Tiết 24
  Một số bài toán về
  đại lượng tỉ lệ thuận
  Bài giải
  Gọi khối lượng mỗi thanh chì lần lượt là: m1 và m2 gam
  Vì khối lượng và thể tích của một chất là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên:
  áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có
  Suy ra ta có: m1 = 11,3 . 12 = 135,56
  m2 = 11,3 . 17 = 192,1
  Vậy : Khối lượng hai thanh chì lần lượt là 135,6 g và 192,1g
  hay
  1.Bài toán 1:

  Tiết 24
  Một số bài toán về
  đại lượng tỉ lệ thuận

  ?1:Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g


  1.Bài toán 1:
  Tiết 24
  Một số bài toán về
  đại lượng tỉ lệ thuận
  Bài giải
  Gọi khối lượng mỗi thanh kim loại đồng chất lần lượt là: m1 và m2 gam
  Vì khối lượng và thể tích của một chất là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên:

  áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có
  hay
  và m1 + m2 = 222,5g
  Tiết 24
  Một số bài toán về
  đại lượng tỉ lệ thuận
  1.Bài toán1
  ?1
  Suy ra: m1 = 8,9 . 10 = 89g
  m2 = 8,9 . 15 = 133,5 g
  Vậy khối lượng mỗi thanh kim loại đồng chất lần lượt là 89g và 133,5g
  Kiến thức cần nhớ:
  1. Khối lượng (m) và thể tích (v) là hai đại lượng tỉ lệ thuận
  2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  *Chú ý: Bài toán ?1 còn được phát biểudưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15
  ?1
  1.Bài toán 1:
  Tiết 24
  Một số bài toán về
  đại lượng tỉ lệ thuận
  Để giải bài toán này ta cần nắm những kiến thức nào?

  2.Bài toán 2
  Tam giác ABC có số đo các góc là
  1.Bài toán 1:
  Tiết 24
  Một số bài toán về
  đại lượng tỉ lệ thuận
  Lần lượt tỉ lệ với 1 ; 2 ; 3
  Tính số đo các góc của tam giác ABC.
  ?2 Bài giải
  Theo đầu bài ta có
  áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  Vậy
  Để giải bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận ta cẩn phải làm gì? áp dụng những kiến thức nào?

  + Chỉ ra được các đại lượng tỉ lệ thuận trong bài toán.
  + Lập được dãy các tỉ số bằng nhau
  + áp dụng tính chât của dãy tỉ số bằng nhau

  Em hãy nêu vài đại lượng tỉ lệ thuận đã học
  III. Bài tập
  Bài tập 6 - Sgk
  -Bài toán có những đại lượng nào tỉ lệ thuận với nhau?


  -Công thức liên hệ của hai đại lượng đó? Vì sao?
  - Biết cuộn dây nặng 4,5 kg tức là đã biết đại lượng nào? Cách tìm đại lượng còn lại
  Cân nặng ( y) và chiêu dài
  ( x) của cuộn dây là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên
  y = k.x
  Vì x =1m,y =25g
  Hay y = 25.x
  Ta có y = 4,5kg = 4500g
  Hay 4500 = 25.x
  k =25
  Bài giải.
  Vì khối lượng ( y) và cân nặng ( x) của cuộn dây thép là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Nên ta có
  y = k.x
  Theo đầu bài, mỗi m dây nặng 25g hay khi x = 1 thì y = 25
  Thay vào công thức ta có: 25 = k.1 k = 25
  Ta có công thức y = 25.x
  Khi y = 4,5kg = 4500g ta có:
  4500 = 25.x
  x = 4500 : 25
  x = 180
  Vậy cuộn dây nặng 4,5kg có chiều dài là 180m
  Bài tập về nhà: 5; 7 Sgk
  Hướng dẫn về nhà:
  - Xem lại các bài toán đã làm.
  Học thuộc định nghĩa, t/c của hai đại lượng tỉ lệ thuận
  - BT 5: Dựa vào t/c của đại lượng tỉ lệ thuận:
  x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nếu:


  BT 7: Khối lượng đậu ( 2,5 kg) tỉ lệ thuận với khối lượng đường ( x kg) và tỉ lệ với 2; 3
  Nên
  No_avatar

  bai 6 sai roi

  \

   

  Sáng mắt vì $

   
  Gửi ý kiến