Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Tường
  Ngày gửi: 21h:13' 10-05-2008
  Dung lượng: 214.0 KB
  Số lượt tải: 333
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ ngày - 11 - 07
  Sĩ số: Vắng:
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
  Nhóm 6
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Bàn GV
  Hãy cho biết tên hoá học của các phân bón sau và sắp xếp chúng thành hai nhóm phân bón đơn và phân bón kép.
  KCl Ca3(PO4)2
  NH4NO3 Ca(H2PO4)2
  NH4Cl (NH4)2HPO4
  (NH4)2SO4 KNO3
  Kiểm tra bài cũ
  Đáp án:

  KCl kali clorua
  NH4NO3 amoni nitrat
  NH4CL amoniclorua
  (NH4)2SO4 amoni sunfat


  Nhóm phân bón đơn gồm:
  KCl; NH4NO3; NH4CL; (NH)2SO4; Ca3(PO4)2 ; Ca(H2PO4)2

  Ca3(PO4)2 canxi photphat
  Ca(H2PO4)2 canxiđihiđrophotphat
  (NH4)2HPO4 amoni hiđrophotphat
  KNO3 kali nitrat  Nhóm phân bón kép gồm: (NH4)2HPO4 ; KNO3

  Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Giữa các loại hợp chất oxit, axit, bazo, muối có sự chuyển đổi hoá học qua lại với nhau như thế nào, điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì?
  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Hãy chọn các chất thích hợp điền vào sơ đồ sau:

  Muối

  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Sơ đồ đầy đủ:
  Muối
  Oxit bazo
  Oxit axit
  Bazo

  Axit
  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Viết các phương trình phản ứng minh hoạ cho sơ đồ:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  4
  3
  1
  2
  5
  6
  7
  8
  9
  Oxit bazo
  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

  PTHH minh hoạ cho sơ đồ ( có thể viết như sau )
  1. MgO + H2SO4? MgSO4 + H2O
  2. CO2 + 2NaOH ? Na2CO3 + H2O
  3. K2O + H2O ? 2KOH
  4. Cu(OH)2-t-> CuO + H2O
  5. SO2 + H2O ? H2SO3
  6. Cu(OH)2+ H2SO4? CuSO4 +2H2O
  7. CuSO4 + 2NaOH ? Cu(OH)2+Na2SO4
  8. AgNO3+ HCL ? AgCL+HNO3
  9. H2SO4+ZnO ? ZnSO4+ H2O

  4
  3
  1
  2
  5
  6
  7
  8
  9
  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  II. Bài luyện tập:
  Bài tập 1: Viết phương trình phản ứng cho những biến đổi hoá học sau:
  a) Na2O? NaOH? Na2SO4? NaCl? NaNO3

  b) Fe(OH)3? Fe2O3? FeCl3? Fe(NO3)3? Fe(OH)3?Fe2(SO4)3
  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Giải bài tập 1:
  Na2O? NaOH? Na2SO4? NaCl? NaNO3
  Na2O + H2O ? 2 NaOH
  2NaOH + H2SO4? Na2SO4 + 2H2O
  Na2SO4 + BaCl2 ? BaSO4 + 2 NaCl
  NaCl + AgNO3 ? NaNO3 + AgCl
  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  b) Fe(OH)3? Fe2O3? FeCl3? Fe(NO3)3? Fe(OH)3?Fe2(SO4)3
  2Fe(OH)3-t-> Fe2O3 + 3H2O
  Fe2O3 + 6HCl ? 2FeCl3 + 3H2O
  FeCl3 + 3AgNO3 ? Fe(NO3)3 + 3AgCl
  Fe(NO3)3 + 3KOH ? Fe(OH)3 + 3KNO3
  5. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 ? Fe2(SO4)3 + 6 H2O


  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Bài luyện tập 2
  Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch Na2SO4 và dung dịch Na2CO3
  a; Dung dịch BaCl2
  b; Dung dịch HCl
  c; Dung dịch Pb(NO3)2
  Giải thích và viết các PTHH.
  Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
  Bài giải:

  Dùng thuốc thử b. HCl. Vì nếu dùng BaCl2 sẽ tạo ra BaSO4và BaCO3 không tan. Hoặc nếu dùng Pb(NO3)2 sẽ tạo ra PbSO4 và PbCO3 cũng không tan nên khó phân biệt.

  PTHH : HCl +Na2CO3 ? NaCl +H2O +CO2

   
  Gửi ý kiến