Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương 3: Quá trình quản lý tài chính

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trần Thị Nga (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:04' 13-05-2008
  Dung lượng: 826.0 KB
  Số lượt tải: 43
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Chương III: Quá trình quản lý tài chính Giáo dục
  TS. Phạm Quang Sáng
  GĐ Trung tâm Thống kê & Dự báo GD
  CQ: 04 9424980; DD: 0913507867
  Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục
  2
  Mục tiêu của chương III
  Tìm hiểu và phân tích:
  Lập kế hoạch tài chính GD
  Cách thức cung cấp tài chính cho GD
  Phân cấp trong QLTC của GD
  Hệ thống thông tin tài chính GD
  3
  Chương III: Quá trình quản lý tài chính Giáo dục
  Các nội dung chính
  Mục tiêu và những chức năng cơ bản của QLTC GD
  Dự toán NS và kế hoạch tài chính GD
  Phân bổ và cấp phát ngân sách cho GD
  Phân cấp về tài chính nhằm tăng quyền tự chủ và trách nhiệm
  Phát triển thông tin về tài chính và giám sát
  4
  I. Mục tiêu và những chức năng cơ bản của QLTC GD
  Mục tiêu cơ bản của quản lý tài chính GD:
  Mở rộng các nguồn tài chính để đảm bảo các chi phí về đầu vào cần thiết
  Sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả
  Thúc đẩy tính công bằng trong GD
  Quản lý tài chính - một bộ phận cấu thành của quản lý GD. Các cơ sở GD/ các cấp quản lý GD nếu không được hoặc thiếu kinh nghiệm hay quản lý tài chính tồi dễ dẫn đến việc không hoàn thành các mục tiêu của giáo dục.
  5
  Những chức năng cơ bản của QLTC GD
  ứng dụng cách tiếp cận tác nghiệp để phân tích QLTC GD
  Xem xét quản lý như là một quá trình hay sử dụng các chức năng của người quản lý giúp cho việc tổ chức kiến thức quản lý hữu ích hơn.
  Các chức năng cơ bản của người quản lý: Lập kế hoạch; xây dựng tổ chức; xác định biên chế; lãnh đạo; kiểm tra; (Harold Koontz)
  6
  Những chức năng cơ bản của QLTC GD (tiếp)
  Các chức năng này liên quan qua lại với nhau và phối hợp thực chất của quản lý (Paul Hersey)

  7
  II. Dự toán NS và kế hoạch tài chính GD
  Quan niệm và các dạng dự toán NS
  Quan niệm: Ngân sách/ ngân quỹ là cách phát biểu các kế hoạch đã định theo các quan hệ bằng con số. Các NS là các điều khoản về các kết quả định trước theo quan hệ tài chính.
  Bản chất của việc lập NS: Một công cụ, một phương tiện sử dụng rộng rãi cho kiểm tra
  8
  Quan niệm và các dạng dự toán NS (tiếp)
  Các dạng dự toán ngân sách:
  Ngân sách thu và chi chi thường xuyên
  Ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản
  Ngân sách xây dựng nhỏ và sửa chữa lớn TSCĐ
  Ngân sách chương trình mục tiêu
  Ngân quỹ biến đổi (tính tới lạm phát, sự tăng của tiền lương: nâng bậc và điều chỉnh lương tối thiểu và bậc của bảng lương)
  ...
  9
  Những điểm nguy hiểm trong việc lập dự toán ngân sách
  Quá chi tiết trở nên cồng kềnh, kém ý nghĩa và kém hiệu quả (vì tước đi quyền chủ động của các bộ phận)
  Đừng biến mục tiêu của NS quan trọng hơn các mục tiêu của GD;
  Đôi khi lập NS che dấu những yếu tố phi hiệu quả
  Sự lạc hậu của ngân sách (thực tế có thể sử dụng các loại lao động, nguyên vật liệu khác nhau, .)
  10
  Cách dự toán NS
  Có một số cách tiếp cận khác nhau trong dự toán NS. Cách tỏ ra đáng tin cậy, đơn giản hơn, được minh hoạ:
  Bước 1: Xác định các chi phí chính trong năm gốc, bằng cách sử dụng đơn giá chi phí chuẩn thường do Bộ Tài chính/ các Bộ khác ban hành. Sử dụng chi phí tiêu chuẩn cho phép ước tính chi phí thống nhất, dễ tính toán, so sánh được, dễ kiểm tra thẩm định.
  Bước 2: Dự đoán về diễn biến của từng cấu phần có chi phí trong kế hoạch. Những cấu phần chính gồm: số HS, lớp, GV, CSVC, tài liệu dạy học,...Từng cấu phần có thể chia nhỏ thành từng tiểu cấu phần và thường được ước toán chi phí riêng.
  11
  Cách dự toán ngân sách (tiếp)
  Bước 3: Đánh giá tác động về nguồn lực của từng cấu phần đã được dự đoán. (Ví dụ: tỷ lệ nhập học được ước tính tăng có nghĩa là phải tăng số lượng GV, và điều này lại có nghĩa là phải có thêm nguồn lực cho việc tăng chi phí tiền lương. Hoặc khi áp dụng chương trình mới, cần có các hoạt động tập huấn cho giáo viên, in sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn giáo viên, ... điều này lại đòi hỏi phải có ngân quỹ riêng cho nó.)
  Bước 4: ước toán khả năng sẵn có của các nguồn tài chính. (Phải xét tới: i) tỷ lệ NSNN có thể được phân bổ cho ngành GD, ii) khả năng phân bổ NSNN trong nội bộ ngành GD, và iii) đánh giá mức độ nguồn tài chính ngoài NSNN có thể huy động được).
  12
  Cách dự toán ngân sách (tiếp)
  Bước 5: so sánh nguồn lực cần có (bước 3) với nguồn lực sẵn có. Thông thường thiếu hụt, cân nhắc 3 biện pháp:
  Các cấu phần chi phí (bước 2, 3) phải được xem xét lại nhằm giảm bớt chi phí hay bằng cách nâng cao hiệu quả chi phí của việc sử dụng nguồn lực, bao gồm cả việc thay đổi chỉ tiêu, ví dụ tỷ lệ nhập học và thay đổi hệ số kỹ thuật của ngành: tỷ lệ HS/ GV.
  Cần phải thăm dò các khả năng tăng nguồn tài chính. Điều này bao gồm tăng học phí, giảm trợ cấp trong việc cung cấp tài liệu học tập, ... và khuyến khích thành lập các cơ sở GD ngoài công lập
  Phải vận động thuyết phục và thương lượng với các cấp chính quyền để có được tỷ lệ lớn hơn trong NSNN dành cho GD.
  13
  Kế hoạch tài chính
  KH GD sẽ không mang tính thuyết phục nếu không trình bày cách thức cung ứng tài chính. Kinh nghiệm tốt nhất làm điều này là phải trình bày phác thảo các KH tài chính cho các chương trình trong KH. Một bảng mẫu tiêu biểu tóm tắt có thể có dạng sau.
  14
  Kế hoạch tài chính (tiếp)
  Nguồn lực tài chính của ngành GD phải được thể hiện trong tương quan với các ngành khác trong KH phát triển quốc gia. Bởi vậy thông thường khi lập KH GD:
  Đề xuất các chương trình GD với giới hạn nguồn lực vừa phải thì mới có thể thực hiện
  Cần cung cấp cho nhóm lập KH GD ngay từ khâu đầu về các thông tin: tỷ lệ NSNN cho GD, các hạng mục chi phí chính như lương, tài liệu, ...
  Ngành GD thường khó có thể kiếm ngay được hay có sẵn ngay từ đầu khi lập KH về mức độ nguồn lực
  15
  Các vấn đề tồn tại của dự toán NS và kế hoạch tài chính ở VN
  Thiếu sự gắn kết giữa KH phát triển GD với dự toán NS và KH tài chính
  Dự toán diễn biến của từng cấu phần (bước 2) và đánh giá tác động về nguồn lực của từng cấu phần (bước 3) làm sơ sài
  Dự toán/ KH tài chính chỉ thể hiện nhu cầu về NSNN. Các khoản thu và chi ngoài NSNN cấp không được phản ánh đầy đủ.
  Các cơ quan quản lý GD các cấp làm thay các trường, các trường thiếu chủ động về nguồn lực (nhất là tiểu học & THCS)
  Thiếu kỹ năng lập KH phát triển GD, dự toán NS và KH tài chính
  16
  III. Phân bổ và cấp phát ngân sách cho GD
  Các cấp tham gia phân bổ NSGD
  Tuỳ thuộc vào các việc tổ chức các cấp NS và việc phân cấp trong thu và chi của mỗi cấp NS.
  Ngay cả các nước có quy định NSGD thuộc về NS của bang, song đã xuất hiện xu hướng NS liên bang dành một tỷ lệ nhất định cho GD (Mỹ).
  Hầu hết các nước việc xác định tỷ lệ NSNN cho GD là phức tạp và được giao cho Bộ TC và Bộ KH chịu trách nhiệm chính. Việc phân bổ trong nội bộ ngành là công việc của Bộ GD.
  Đối với các cấp/ bậc GD cao thường có phân bổ NS trong nội bộ trường (các bộ phận trong trường).
  17
  Một số đặc điểm cơ bản chung về cơ chế phân bổ NS cho GD
  Hệ thống GD có các mức độ đáng kể khác biệt về sở hữu và kiểm soát của NN tuỳ thuộc phụ thuộc nhiều hay ít vào NSNN.
  Các cơ sở GD ngày càng nhận được vốn nhiều hơn từ hàng loạt nguồn. Các cơ chế phân bổ vốn truyền thống thường tỏ ra kém hiệu quả trong một môi trường cấp vốn đa nguồn.
  Hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho GD phụ thuộc đáng kể bởi cơ chế phân bổ NS.
  Phương thức xác định được dùng để phân bổ NS: a) định mức; b) hoàn trả
  18
  Đặc điểm cơ bản chung của cơ chế phân bổ (tiếp)
  Việc phân bổ NS cho GD thường được xây dựng theo công thức rõ ràng và trong sáng với các căn cứ chủ yếu: a) số lượng đầu vào/ đầu ra của GD; b) chi phí đào tạo một HS/SV theo từng cấp GD và theo mức độ của phẩm chất (Phẩm chất: "lý tưởng", "mục tiêu hiện nay", "tối thiểu chấp nhận được") ; c) hệ số theo vùng; d) các hệ số khuyến khích (nếu có)
  Có 3 cách phân phối NS có thể đảm bảo cho các cơ sở GD nâng cao hiệu quả:
  Theo đầu vào
  Theo đầu ra
  Cấp NS thông qua HS/SV
  19
  Đặc điểm cơ bản chung của cơ chế phân bổ (tiếp)
  Tính có điều kiện
  Các yêu cầu của cơ chế phân bổ NS mới:
  Sự phân hoá và gia tăng các trường có chất lượng
  Một môi trường GD và chương trình GD năng động hơn
  Các ưu tiên cho phục vụ kinh tế xã hội
  Nhận xét: có 2 vấn đề trọng tâm đối với thiết kế và thực thi cải cách hiện nay:
  Cấu hình phân bổ NS theo đầu vào đối lại với theo đầu ra; theo định mức >< hoàn trả;
  Sự tương tác giữa các nguồn cung cấp vốn và giữa các cơ quan tài trợ
  20
  Cấp phát ngân sách cho các cơ sở GD
  Thường cấp qua hệ thống kho bạc, thủ tục hành chính gọn nhẹ, đơn giản và nhanh đến trường.
  Nhiều nước cấp phát trọn gói để tạo quyền tự chủ cho trường.
  Nhiều nước cho phép NS không sử dụng hết trong năm tài chính được mang sang năm sau.
  Tóm lại: Cấp NS hiện hành cũng có vấn đề đối lại: cấp trọn gói >< các khoản mục; phải sử dụng hết trong năm >< số dư mang sang năm sau.
  21
  Các tồn tại chủ yếu về phân bổ và cấp phát ngân sách cho GD ở VN
  Thiếu một công thức phân bổ rõ ràng và chuẩn mực tại các địa phương;
  Chưa thực hiện được sự công bằng trong phân bổ ngân sách chi thường xuyên
  Tỷ lệ chi cho học tập và gỉang dạy là quá thấp, thậm chí có nơi (đối với GDPT) tỷ lệ này hầu như bằng không
  22
  Thiếu một công thức phân bổ ngân sách rõ ràng và chuẩn mực tại các địa phương
  Thiếu thống nhất giưã phân bổ NS cho GD ĐH&CN (SV/HS) với GDPT (DS/ DS độ tuổi)
  Các cách thực hiện phân bổ là khác nhau ở mỗi địa phương
  Các định mức kinh tế - kỹ thuật bị lạc hậu tương đối so với chương trình giáo dục cơ bản đã thay đổi nhiều
  Công thức phân bổ không công khai rộng rãi/ chỉ cơ quan trực tiếp phân bổ biết, cấp trường hầu như không biết được một cách tường minh
  23
  Chưa thực hiện được công bằng trong phân bổ ngân sách
  Tỷ lệ chi ngoài nhân lực (ngoài chi cho con người) khác biệt lớn giưã các địa phương, các vùng
  Các vùng khó khan chưa được ưu tiên về tỷ lệ chi ngoài nhân lực trong chi thường xuyên của giáo dục
  24
  Các vùng khó khan hơn chưa được ưu tiên về ngân sách cho chi ngoài nhân lực
  25
  Tỷ lệ chi cho học tập gỉang dạy trong chi thường xuyên phân theo vùng (Dự án SMOET; %)
  26
  có thể có Các thay đổi về chính sách phân bổ nguồn lực TC
  Chuyển từ hệ thống phân bổ ngân sách đơn giản can cứ theo đầu dân sang dần hệ thống v?i công thức phân bổ phức tạp hơn
  Tỷ lệ chi ngoài nhân lực trong chi thường xuyên sẽ đồng đều hơn gi?a các địa phương, các vùng (nhờ áp dụng các hệ số trong phân bổ)
  Nhà nước ưu tiên nguồn NS tang thêm do tang trưởng kinh tế cho việc củng cố phổ cập tiểu học và thực hiện phổ cập THCS
  Hệ thống định mức của giáo dục sẽ được thay đổi ít nhất về 2 loại: a) định mức cho phân bổ; b) định mức cụ thể xác định các chuẩn (HS/ lớp, GV/ lớp, giờ giảng của GV/ tuần, bộ đồ dùng dạy học/ lớp, ...)
  27
  IV. Phân cấp về tài chính nhằm tăng quyền tự chủ và trách nhiệm
  Quan niệm chung về phân quyền
  Quyền lực chẳng qua là mức độ độc lập trong hoạt động dành cho mọi người trong tổ chức để tạo ra khả năng sử dụng những quyết đoán của họ thông qua việc trao cho họ quyền ra các quyết định hay các chỉ thị.
  Phân quyền là xu hướng phân tán các quyền ra quyết định theo cấp bậc của hệ thống tổ chức.
  Tập quyền được sử dụng để mô tả các xu thế không có sự phân chia quyền lực
  Đã tồn tại một cơ cấu tổ chức, đều có một sự phân quyền nào đó của các cơ quan quản lý nhà nước cho các cơ sở GD, nếu không thì cơ cấu đó không tồn tại.
  Mặc dù có liên quan chặt chẽ với việc giao phó quyền hạn, nhưng sự phân cấp còn phản ánh rất rõ một đường lối về tổ chức và quản lý
  28
  Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ phân quyền về tài chính
  Mức độ phân quyền trong quản lý tài chính của GD càng lớn có thể đo bằng các thông số:
  Mật độ các quyết định về tài chính được đề ra ở cấp tổ chức thấp
  Mức độ quan trọng của các quyết định được đề ra ở cấp thấp
  Các chức năng chịu sự tác động bởi các quyết định được đề ra ở cấp thấp
  Cơ quan quản lý cấp trên càng ít phải kiểm tra các quyết định của cấp dưới
  29
  Phân cấp về tài chính nhằm tăng quyền tự chủ và trách nhiệm
  Mục đích chủ yếu của việc giao quyền là làm cho hệ thống GD có thể hoạt động một cách có hiệu quả đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của xã hội.
  Các dấu hiệu chứng tỏ các cơ sở GD có quyền tự chủ cao về tài chính:
  Được khích lệ đa dạng hóa và tăng các nguồn thu.
  Được tự quyết định các khoản chi tiêu.
  Năng lực và mức độ kiểm tra các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí của chính bản thân cơ sở GD.
  Khả năng phân bổ lại các nguồn TC trong nội bộ
  30
  Phân cấp về tài chính nhằm tăng quyền tự chủ và trách nhiệm (tiếp)
  Tăng tính trách nhiệm có ba khía cạnh:
  Thứ nhất: Trong điều kiện ngặt nghèo về nguồn lực, cần xác định các yếu tố đầu vào tối thiểu cần thiết để đầu tư và sử dụng NS được hiệu quả.
  Thứ hai: Các cơ sở GD có trách nhiệm sử dụng các nguồn NSNN cấp
  Thứ ba: Cùng với việc đa dạng hóa các nguồn tài chính, buộc các cơ sở GD phải có trách nhiệm đầy đủ về tính thích hợp của các chương trình đào tạo, đây cũng là khía cạnh quan trọng.
  31
  Những hạn chế trong phân cấp về tài chính GD
  Tính liên ngành và khá phức tạp, có phần cứng nhắc và tập trung mang tính hình thức. Các cơ chế tài chính (TW -ĐP; trách nhiệm và quyền hạn) thiếu tính chuẩn mực và thống nhất giữa các địa phương;
  Chưa có khuôn khổ thể chế để theo dõi và kiểm soát việc thực hiện ngân sách của GD trên địa phương và toàn quốc;
  Các cơ sở GD được tự chủ về các nguồn thu ngoài NSNN cấp; song chính sách học phí đang cần phảI liên kết với các yếu tố: hương thức phân bổ NSNN cho GD; HS/SV thuộc các gia đình có thu nhập thấp; việc sử dụng các nguồn thu ngoài NSNN cấp;
  Phân cấp trong nội bộ trường: thiếu việc "định nghĩa" rõ ràng về quyền và chức năng của phòng tài vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trưởng các đơn vị/ bộ phận được phân cấp;
  Các nhà quản lý và các cán bộ chuyên môn chưa được đào tạo để có các kỹ năng cần thiết; chưa được trang bị các phần mềm trong xử lý thông tin một cách thích hợp và nối mạng;
  32
  Xu hướng thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực
  Tang quyền chủ động cho các nhà quản lý giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện và các hiệu trưởng về phân bổ và sử dụng nguồn lực
  Các cơ quan quản lý giáo dục sẽ dùng các định mức đầu vào mới được xây dựng như HS/ lớp, GV/ lớp hoặc HS/GV, ... để giám sát các trường trong việc sử dụng nguồn lực

  33
  Giao quyền tự chủ về tài chính cho các trường
  Nghị định số 10/2002/ NĐ -CP đã qui định:
  Cấp NS chi thường xuyên ổn định theo định kỳ trong 3 nam và hàng nam có tang thêm
  Cấp trọn gói vào Mục 134 "Chi khác" của mục lục NSNN
  Trường được điều chỉnh dự toán thu, chi phù hợp với thực tế
  Trường được quyết định mức chi qủan lý, chi cho học tập gỉang dạy cao hơn mức chi do Nhà nước quy định
  Số dư ngân sách chi thường xuyên được chuyển sang nam sau
  34
  V. Phát triển thông tin về tài chính và giám sát
  Phát triển thông tin về tài chính
  Các thông tin về tài chính (báo cáo quyết toán quý hoặc năm, các số liệu thu - chi của các cuộc điều tra chuyên môn, NSNN, ...) phải được kết nối với các số liệu khác, xử lý & phân tích nhằm cung cấp cho các nhà quản lý GD khi ra quyết định và xã hội.
  Yêu cầu về đầu vào của thông tin: Các số liệu đồng nhất và so sánh được của tất cả các trường về:
  Số nhập học (số HS/SV) theo các chương trình đào tạo khác nhau
  Số cán bộ giáo viên, trình độ và tuổi
  Loại chương trình và số giờ tiếp xúc trung bình
  35
  Yêu cầu về đầu vào của thông tin (tiếp)
  Số văn bằng tốt nghiệp đã trao
  Thu nhập theo nguồn
  Chi tiêu theo loại chi phí
  Thông tin về học phí, lệ phí; học bổng; chi phí và thu nhập của hộ gia đình/ SV.
  Thông tin về cơ sở vật chất: trang bị và sử dụng
  36
  Phát triển thông tin về tài chính (tiếp)
  Yêu cầu về đầu ra của thông tin:
  Các chỉ số thực hiện về đào tạo và tài chính cho từng trường và cả hệ thống, theo các biến: ngành đào tạo, vùng, trình độ đào tạo, nhóm trường,...
  Phân tích các hoạt động tài chính của các trường và hệ thống, so sánh với các số liệu của các năm để xác định khuôn dạng và xu thế.
  Phân tích chính sách định giá (học phí trong mối liên hệ với học bổng, cho vay; chi phí đơn vị)
  Phân tích tình trạng và hiệu suất sử dụng CSVC
  ...

  37
  Giám sát tài chính (tiếp)
  Để tăng cường hiệu lực quản lý của nhà trường/ nhà nước về tài chính của GD cần có các hoạt động:
  Kiểm tra
  Kiểm toán Nhà nước (thực hiện chức năng kiểm tra, xác định tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN cấp)
  Kiểm toán độc lập (là loại kiểm toán do các kiểm toán viên độc lập thuộc các tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp tiến hành. Thực chất kiểm toán độc lập là loại dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính được pháp luật thừa nhận và bảo hộ).
  Một trong những nguyên tắc thường áp dụng khi phân bổ, cấp phát NSNN cho các cơ sở GD đòi hỏi các cơ sở phải chứng minh được đơn vị mình đã được kiểm toán
  38
  Những nguyên tắc chính trong giám sát
  Phát hiện những sai lệch với mục tiêu đặt ra
  Việc giám sát có hiệu quả: dành sự chú ý trước hết vào những điểm trọng yếu
  Mở rộng các kênh thông tin, trừ phi các thông tin là bí mật.
  Giám sát phải đảm bảo tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm của các cơ sở GD
  39
  Ví dụ: Thiết kế về tính tự chủ và mức độ giám sát theo các loại chi tiêu thường xuyên của GD
  40
  Các chỉ số có thể sử dụng để giám sát


  41
  Các chỉ số có thể sử dụng để giám sát
  (tiếp)
  42
  Những hạn chế cơ bản về thông tin và giám sát tài chính GD VN
  Về thông tin tài chính GD
  Thiếu tính chuẩn xác, nhất quán có thể so sánh được.
  Cung cấp thông tin thô, chưa có hệ thống chỉ số thực hiện một cách ổn định
  Thông tin khép kín, phân tán. Chưa phổ biến thông tin rộng rãi cho các tổ chức và mọi người cùng sử dụng.
  Chưa có hệ thống máy tính và phần mềm thích hợp, thiếu hệ thống nối mạng nhằm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kịp thời.
  Đội ngũ làm công tác thông tin yếu cả về kiến thức và kỹ năng
  43
  Những hạn chế cơ bản về thông tin và giám sát tài chính GD VN (tiếp)
  Về giám sát tài chính GD
  Thiếu hụt một hệ thống chỉ số cấp quốc gia về các tiêu chuẩn tối thiểu: tài chính - đào tạo - giáo viên - cơ sở vật chất
  Thiếu các chuẩn mực để giám sát
  Không có cơ quan nào giám sát được toàn bộ NS cho GD một cách thường xuyên, nặng về kiểm tra thanh tra theo các vụ việc.
  Kiểm tra nội bộ yếu kém.
   
  Gửi ý kiến