Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bài 16. Hô hấp Té Bào

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thạch Thị Si Viêl (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:18' 18-11-2009
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 248
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Trường THPT DTNT Huỳnh Cương
  2
  Là sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường, hấp thụ O2 và thải ra khí CO2 từ cơ thể ra môi trường bên ngoài.
  Hô hấp ngoài là gì?
  3
  BÀI 16. HÔ HẤP TẾ BÀO
  4
  Khái niệm hô hấp tế bào

  Phương trình tổng quát:
  C6H12O6 + 6O2 →6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)
  Khái niệm hô hấp tế bào:
  Là quá trình chuyển đổi năng lượng quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó, các phân tử cacbohyđrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và chuyển thành dạng năng lượng dễ sử dụng chứa trong các phân tử ATP.
  Bản chất
  - Hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử.
  - Phân tử glucôzơ được phân giải dần dần, năng lượng được giải phóng từng phần
  -Tốc độ của quá trình Hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển thông qua hoạt động của hệ enzim hô hấp.
  5
  Quan sát hình và cho biết mối quan hệ giữa hô hấp ngoài và hô hấp tế bào.
  6
  H 16.1.Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp tế bào
  7
  1.Tại sao, tế bào không sử dụng luôn năng lượng của
  các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động
  sản xuất ATP của ti thể?
  ATP là một dạng năng lượng đơn giản dễ sử dụng.
  8
  9
  ADP
  ATP
  ATP
  ADP
  NAD+
  NADH
  NAD+
  NADH
  2ATP
  2ATP
  Axit piruvic (3 cacbon)
  Axit piruvic (3 cacbon)
  H 16.2. sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân
  Glucôzơ (6 cacbon)
  -Nơi xảy ra:
  -Nguuyên liệu:
  -Sản phẩm:
  -Tổng quát thành sơ đồ:
  10
  1. Đường phân
  -Nguyên liệu: Glucôzơ
  -Nơi xảy ra: bào tương
  -Sản phẩm: 2 phân tử piruvic,2 ATP, 2NADH2
  -Diễn biến: Glucôzơ bị biến đổi( các liên kết bị phá vỡ)
  -Sơ đồ: C6H12O62axit piruvic(3C)+2ATP+2NADH
  11
  2 phân tử Axit piruvic
  12

  -Nơi xảy ra: chất nền ti thể
  -Nguyên liệu: phân tử axit piruvic
  -Sản phẩm: CO2, 2ATP,8NADH, 2FADH2
  -Sơ đồ: 2axit piruvic  2axêtyl-CoA+ 2CO2 + 2NADH
  2axêtyl-CoA 4CO2 + 2ATP+ 6NADH + 2FADH
  2. Chu trình crep
  13
  Trong hô hấp tế bào nếu chỉ dừng lại ở chu trình crep (không cung cấp oxi) thì sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?Theo các em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử Glucôzơ ban đầu không? Nếu không phần năng lượng còn lại nằm ở đâu?
  14
  -Nơi xảy ra: màng trong ti thể
  -Nguyên liệu: NADH, FADH2
  - Sản phẩm: H2O và ATP
  3.Chuỗi chuyền electron hô hấp
  15
  PHIẾU HỌC TẬP
  Hãy điền đầy đủ thông tin vào ô trống
  16
  17
  Chúc các em học tốt
  No_avatar

  Sao Ko Tra~ loj` dum` em may" cau hoi~ phu.

  Trong hô hấp tế bào nếu chỉ dừng lại ở chu trình crep (không cung cấp oxi) thì sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?Theo các em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử Glucôzơ ban đầu không? Nếu không phần năng lượng còn lại nằm ở đâu?

  tra loi cau hoi nay dum` em luon nha

   

  No_avatar

  se tao ra 4 ATP. so nay ko mang toan bo nang luong ma chi 1 phan nho. phan con lai chua dc giai phong ma van nam trong sp cua chu trinh crep

   

  No_avatar
  Phâà lớn năng lượng giải phóng ở dạng nhiệt, Năng lượng tích lũy trong ATP không phải là tất cả năng lượng trobng pt glucozơ
   
  Gửi ý kiến