Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bài 29. Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Diễm
    Ngày gửi: 13h:44' 19-11-2009
    Dung lượng: 1.1 MB
    Số lượt tải: 199
    Số lượt thích: 0 người
    Kính chào quí thầy cô đến dự giờ
    Trường THPT Trần Văn Hoài
    lớp 10A1
    KIỂM TRA BÀI CŨ :
    Muốn tìm hợp lực của hai lực có giá đồng quy ta trượt hai lực trên giá của chúng tới điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

    Câu 1 : Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực đồng quy?
    Câu 2: Nêu điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của 3 lực không song song?
    + Ba lực phải đồng phẳng, giá của chúng đồng quy
    + Hợp của hai lực cân bằng với lực thứ ba .
    Quy tắc đòn bẫy
    Ác-si-mét
    Người Hy Lạp
    Hãy cho tôi một điểm tựa,
    tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên!
    BÀI 18
    CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
    TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
    MOMEN LỰC
    vd 1 : Tác dụng lực có giá đi qua trục quay.
    Đĩa không quay
    vd 2 : Tác dụng lực có giá không qua trục quay
    vd 2 : Tác dụng lực có giá không qua trục quay
    Đĩa quay
    Nhận xét tác dụng của lực lên vật có trục quay cố định

    Các lực có giá đi qua trục quay thì không có tác dụng làm quay vật.

    Các lực có giá không đi qua trục quay thì có tác dụng làm quay vật.
    CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
    TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
    MOMEN LỰC
    BÀI 18
    I. CÂN BẰNG…
    MOMEN LỰC
    II. QUI TẮC
    MOMEN LỰC
    CỦNG CỐ
    Cân bằng của một vật có trục quay cố
    định. Momen lực.
    1. Thí nghiệm
    CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
    TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
    MOMEN LỰC
    BÀI 18
    I. CÂN BẰNG…
    MOMEN LỰC
    II. QUI TẮC
    MOMEN LỰC
    CỦNG CỐ
    Cân bằng của một vật có trục quay cố
    định. Momen lực.
    2. Momen lực
    Momen lực đối với một trục quay là đại
    lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của
    lực và được đo bằng tích của lực với cánh
    tay đòn của nó.
    Biểu thức :
    F: độ lớn của lực ( N )
    d: cánh tay đòn (m)
    M: mômen lực
    (N.m)
    CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
    TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
    MOMEN LỰC
    BÀI 18
    I. CÂN BẰNG…
    MOMEN LỰC
    II. QUI TẮC
    MOMEN LỰC
    CỦNG CỐ
    II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục
    quay cố định ( hay qui tắc momen lực)
    1. Qui tắc
    Muốn cho một vật có trục quay cố định ở
    trạng thái cân bằng, thì tổng các momen
    lực có xu hướng làm vật quay theo chiều
    kim đồng hồ phải bằng tổng các momen
    lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều
    kim đồng hồ.
    CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
    TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
    MOMEN LỰC
    BÀI 18
    I. CÂN BẰNG…
    MOMEN LỰC
    II. QUI TẮC
    MOMEN LỰC
    CỦNG CỐ
    II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục
    quay cố định ( hay qui tắc momen lực)
    2. Chú ý
    Qui tắc momen còn được áp dụng cho cả
    trường hợp 1 vật không có trục quay cố định
    Ví dụ như: đòn bẩy, cuốc chim
    d1

    d2
    d1

    d2
    F1d1=F2d2
    CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ
    TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH
    MOMEN LỰC
    BÀI 18
    I. CÂN BẰNG…
    MOMEN LỰC
    II. QUI TẮC
    MOMEN LỰC
    CỦNG CỐ
    Củng cố
    1/ Khi nào một lực tác dụng vào vật có trục quay cố định sẽ :
    * làm vật quay
    * không làm vật quay
    2/Định nghĩa và biểu thức momen lực?
    3/Điều kiện cân bằng của một vật
    có trục quay cố định là gì ?
    Bài tập vận dụng :
    Một thanh AB = 60cm đồng chất quay được quay O.Tác dụng vào đầu A một lực F1= 12N.
    a.Tính momen của lực F1?
    Chọn chiều quay kim đồng hồ là chiều dương
    a) M1 = F1(-d1) = F1.(-AO)= 12.(-0,2)= - 2,4 Nm
    Giải :
    b.Khối lượng thanh AB là m=200g.Tính momen của trọng lực tác dụng lên vật?
    b) MP = Pd2 = P.OG = mg OG= 0,2.10.0,2= 0,4Nm
    d1
    d2
    G
    BÀI TẬP VỀ NHÀ
    Làm các bài tập: 3, 4, 5 SGK trang 103
    Xem và trả lời câu hỏi bài 19: Qui tắc hợp lực song song cùng chiều
    Trục quay
    d
     
    Gửi ý kiến
    Nhấn ESC để đóng