Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tuần 26. Hồi trống cổ Thành

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương
Ngày gửi: 16h:54' 16-05-2008
Dung lượng: 12.4 MB
Số lượt tải: 1768
Số lượt thích: 0 người
Quý thầy cô và các bạn đến dự giờ, thăm lớp
Tiết 77: Đọc Văn
Hồi Trống Cổ Thành
Trích hồi 28 - Tam Quốc Diễn Nghĩa
- La Quán trung -
I. Đọc hiểu chung
1. Tác giả
La Quaựn Trung (1330-1400), teõn laứ La Baỷn, hieọu laứ Ho Haỷi Taỷn Nhaõn.
Queõ quaựn: ngửụứi vuứng Thaựi Nguyeõn, Sụn Taõy cuừ.
Đặc điểm: thớch ngao du ủaõy ủoự moọt mỡnh, có tài văn chương, giỏi từ khúc, có khả năng sáng tác kịch, chuyeõn sửu tam vaứ bieõn soaùn daừ sửỷ
Em h·y giíi thiÖu vµi nÐt
vÒ t¸c gi¶ La Qu¸n trung
2. Tác phẩm
a. Giới thiệu chung
Ra ủụứi vaứo ủau thụứi Minh.
Theồ loaùi:tieồu thuyeỏt lũch sửỷ chửụng hoi (120 hoi).
b. Toựm taột taực phaồm

Nhà Hán (Hán Linh Đế )
Khởi nghĩa nông dân khăn vàng
Quân Quan Đông
(Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo)
Nguỵ
(Tào tháo)
Thục
(Lưu Bị)
Ngô
(Tôn Quyền)
Nhà Tấn
(Tư Mã Viêm)
184-190
190
208
280
3. Đoạn trích "Hồi trống cổ thành"
Xuất xứ: Hồi thứ 28 - Tam quốc diễn nghĩa
"Chém Sái Dương anh em đoàn tụ
Hồi Cổ thành tôi chúa đoàn viên"
b. Tóm tắt:
- Nhân vật: 8 người
Quan công
Trương Phi
Châu Thương
Tôn Càn
Mi phu nhân
Cam phu nhân
Sái Dương
Tên lính
- Diễn biến: 5 phần
+ Trình bày: "Châu Thương theo Quan Công..tạm lấy chốn nương thân": Giới thiệu nhân vật, sự kiện, hoàn cảnh
+ Mở mối: "Hôm ấy, Tôn Càn theo lệnh Quan Công..cũng phải theo ra thành": Mâu thuẫn giữa Quan Công và Trương Phi bắt đầu
+ Phát triển: "Quan Công trông thấy Trương Phi...Không phải quân mã kia là gì?": Các biến cố tiếp diễn
+ Đỉnh điểm: "Quan Công nghoảnh lại...đến bắt mày": Sự xuất hiện của Sái Dương
+ Mở nút: Đoạn còn lại: Việc Quan Công chém rơi đầu Sái Dương, anh em đoàn tụ
II. Đọc hiểu văn bản đoạn trích "Hồi trống cổ thành"
1. Nhân vật Trương Phi
a. Giới thiệu chung về Trương Phi
Lai lịch: Trương Phi họ Trương, tên Phi, tự là Dực Đức, người huyện Trác, vốn là một anh hàng thịt, là em út trong bộ ba kết nghĩa.
Ngoại hình: Mình cao tám thước, đầu như đầu báo, sắc mặt đen xì, hai mắt tròn xoe, râu hùm hàm én, sức vóc hơn người, tiếng nói như sấm sét, vũ khí thường dùng là 1 cây xà mâu
Tính cách: nóng nảy, cương trực , trung nghĩa
b. Trương Phi trong đoạn trích "Hồi trống cổ thành"
Theo dõi phần 1 trong SGK, hãy cho biết Quan Công gặp Trương Phi ở đâu, vì sao Trương Phi lại ở đó?
* Hoàn cảnh gặp gỡ:
- Địa điểm: Cổ Thành- một toà thành trên đỉnh núi trên đường đi Nhã Nam
Lí do Trương Phi ở Cổ thành: đến vay lương thực, quan huyện không cho, tức giận đuổi quan huyện đi, cướp lấy ấn thụ, chiếm lấy thành.
Lực lượng: Có đến ba nghìn quân mã
* Cuộc gặp gỡ giữa Trương Phi và Quan Công
Theo dõi phần 2: Khi Tôn Càn vào báo với Trương Phi, Trương Phi phản ứng như thế nào?
- Ban đầu: Khi Tôn Càn vào báo tin
+ Chẳng nói chẳng rằng
+ Lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn theo một nghìn quân, đi tắt ra cửa Bắc
Trương Phi rất tức giận và chuẩn bị giao chiến
Tình huống tạo sự hồi hộp, tò mò cho người đọc
- Tiếp theo: Khi gặp Quan Công
Theo dõi phần 3: Khi gặp Quan Công, Trương Phi đã có những lời nói và hành động gì?
Hành động
Lời nói
- Mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công.

- Mày đã bội nghĩa.
- Mày bỏ anh, hàng Tào.
- Để tôi giết thằng phụ nghĩa này.
- Trung thần thà chết không chịu nhục
- Có lẽ đâu đại trượng phu lại thờ hai chủ
- Nó đến đây tất là để bắt ta
Ai giải thích cũng không chấp nhận: Cam phu nhân, Mi phu nhân, tôn Càn


Qua những lời nói của Trương Phi, hãy cho biết vì sao Trương Phi nhất định đòi giết Quan Công và không tin lời thanh minh của mọi người
- Lí do khiến Trương Phi đòi giết Quan Công:
+ Quan Công đã hàng Tào, được phong hầu tứ tước
§i ng­îc l¹i víi lêi thÒ kÕt nghÜa v­ên ®µo còng nh­ quan niÖm vÒ ®¹o trung cña ng­êi qu©n tö
- Lí do khiến Trương Phi không nghe mọi người thanh minh: Cho rằng Quan Công đến lừa bắt mình
Sự nghi ngờ của Trương Phi với quan Công rất lớn, không thể giải toả bằng vài lời nói thanh minh.
* Trương Phi là người trọng nghĩa, một lòng theo Lưu Bị, tính tình rất ngay thẳng lại nóng nảy nhưng trong tình huống này cũng rất cẩn trọng.
Lời thề kết nghĩa vườn đào
Dẫu rằng khác họ, song đã kết làm anh em thì cùng lòng hợp sức, cứu khổ phò nguy, trên báo đền nợ nước, dưới yên định nạn dân.
Nếu ai bội nghĩa quên ơn thì trời người cùng giết
- Khi Sái Dương xuất hiện:
Hành động
Lời nói
Nổi giận, mắng Quan Công
Múa bát xà mâu, hăm hở chạy lại đâm Quan Công
Thách thức Quan Công chém Sái Dương
Bây giờ mày còn chối nữa thôi
Nếu mày quả có lòng thực.

Mối nghi ngờ của Trương Phi càng có cơ sở, vì thế Trương Phi càng quyết tâm và dứt khoát muốn giết Quan Công.
Theo dõi đoạn 4: Khi Sái Dương xuất hiện, phản ứng của Trương Phi như thế nào, ý nghĩa của sự xuất hiện nhân vật Sái Dương.
- Khi Quan Công chém Sái Dương
+ Thẳng tay đánh trống
+ Bắt một tên lính cầm cờ hiệu hỏi đầu đuôi
+ Rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Vân trường
Trương Phi là người ngay thẳng đến mức nóng nảy nhưng đầy nghĩa tình. Sự ân hận khi biết mình hiểu lầm anh càng chứng tỏ tấm lòng ngay thẳng của Trương Phi: Ghét cái xấu, không chấp nhận điều bất nghĩa và khi sai thì sẵn sàng nhận lỗi.
2. Hình ảnh Quan Công
Khi bị Trương Phi tấn công, Quan Công chỉ tránh và đỡ chứ không tấn công
Khi bị Trương Phi nghi ngờ: Giải thích, minh oan bằng mọi lẽ
Khi Trương phi ra điều kiện, lập tức thực hiện để chứng minh lòng trung nghĩa của mình.
Chưa dứt một hồi trống đã chém dứt đầu của Sái Dương


Quan c«ng lµ ng­êi tuyÖt nghÜa, cuéc gÆp gì víi Tr­¬ng Phi lµ mét hoµn c¶nh thö th¸ch lßng trung nghÜa, sù dòng c¶m cña Quan C«ng.
3. ý nghĩa nhan đề "Hồi trống cổ thành"
Hồi trống gợi không khí chiến trận, tạo đỉnh điểm cho xung đột đầy kịch tính của đoạn trích.
Hồi trống thách thức khí phách của các bậc đại trượng phu: Trương Phi nóng nảy, quyết liệt làm rõ trắng đen; Quan Công lập tức hành động để tỏ lòng trung, tự minh oan
Hồi trống đoàn tụ anh em: Quan Công , Trương Phi đã vượt qua hồi trống thử thách để đoàn tụ trong tình anh em thắm thiết.
III.TỔNG KẾT
Nghệ thuật
Tính cách nhân vật được khắc họa rõ nét.
Đoạn văn giàu kịch tính, mang đậm không khí chiến trận.
Ngôn ngữ truyện sinh động, sôi nổi.
Lối kể chuyện giản dị, hấp dẫn.
Nội dung
Đoạn trích đã làm sống lại không khí thế trận của "Tam quốc" và để lại một bài học sâu sắc: kết nghĩa anh em, bạn bè. phải nhằm mục đích trong sáng, cao cả thì mới vững bền.

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe
Chân thành cảm ơn Các bạn
Hẹn Gặp lại
Avatar

đúng rùi, cái tên bài nghe ngồ ngộ.

Avatar

bài này theo mình đâu có chuẩn và hay đâu. các bạn nói quá đó thôi

 

No_avatar

toi muon xem chuyen de ve ngu van cua cac thanh vien

 

No_avatar

cô ơi em cảm thấy bài giảng của cô hok dc hay dâu ạ

 

No_avatar

dọc cảm thấy chán lém cô ơi

 

No_avatar
em thay' cu' la`m sao ay' co^ a
No_avatar

em cung theCau mày

No_avatar

dung' 0y` d0' pạ` n0' cu' lam` se0 y'

cha~ hay tj' na0` ma` cung~ dua len

da~ zj laj k0n` pạ` thj` d0c hem r0~ nua~ c0 0i

hjx

doc chan' ngan'

hjnh` nhu hem phạ~ c0 gia0' dau

No_avatar

tui thay' bt ak`

doc ko ro~ thi` xem o? duoi' ay

 

Avatar
CO HAY DAU MA KHEN DU VZ THUA....
 
Gửi ý kiến