Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  cơ cấu xã hội

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: nguyễn văn tường
  Người gửi: Nguyễn Văn Tường
  Ngày gửi: 22h:14' 03-06-2008
  Dung lượng: 296.0 KB
  Số lượt tải: 618
  Số lượt thích: 0 người
  Học viện chính trị Khu vực I
  Khoa xã hội học - Tâm lý LĐQL
  Baì giảng
  Cơ cấu xã hội
  Chuyên đề 2
  Xã hội học về cơ cấu xã hội

  TS.Trần Thị Minh Ngọc
  Phó khoa XHH-TLLĐQL


  ? CCXH là một bài giảng then chốt của môn học - là nội dung trọng tâm của khoa học XHH.
  ? Mọi nội dung khác của XHH chỉ có thể được cắt nghĩa, kiến giải một cách có sức thuyết phục nếu người học nắm bắt được đầy đủ, cặn kẽ và khoa học khái niệm CCXH.
  ? CCXH không chỉ là đối tượng riêng của XHH mà còn được một số môn khoa học XH khác nghiên cứu. Tuy nhiên, tiếp cận của XHH về CCXH có những nét độc đáo riêng.
  I. Vị trí của bài giảng
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  ? Trình bày khái niệm CCXH, các thành tố cấu thành CCXH, đặc biệt là cấu trúc "dọc" của CCXH và những động thái, phương thức tạo ra sự biến đổi CCXH. Là cơ sở cho việc nghiên cứu các chuyên đề khác
  ? Học viên có khả năng vận dụng tri thức của XHH về CCXH vào việc phân tích và kiến giải những đặc trưng và xu hướng biến đổi của CCXH nước ta hiện nay.
  II. Mục đích, yêu cầu
  1. Mục đích
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  ? Người học hiểu được khái niệm CCXH, PTXH, một số thành tố cơ bản của CCXH
  ? Từng bước vận dụng lý thuyết XHH về CCXH và PTXH, PT hợp thức và PTXH không hợp thức vào việc phân tích và lý giải những vấn đề phân tầng, phân hoá xã hội, hoạch định chính sách, tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, cải cách và xây dựng mô hình cơ cấu xã hội tối ưu trong thời kỳ CNH, HĐH hiện nay ở nước ta.
  2. Yêu cầu
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  III. Nội dung bài giảng
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Tài liệu tham khảo
  Phát triển xã hội ở Việt nam, tổng quan XHH năm 2000, NXBKHKT, 2002. Chương I, II ( tr 19-55)
  Cơ cấu xã hội ở nước ta hiện nay, NXBCTQG, 2000
  KHáI NIệM CCXH
  PHầN I
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  (1) CCXH là kết cấu và hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống xã hội nhất định.
  (2) Là sự thống nhất của 2 mặt: Các thành phần xã hội và các quan hệ xã hội.
  I. Quan niệm của XHH về CCXH
  Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu một cách có phê phán các khái niệm đã có, cộng với sự phát triển, các nhà KH Việt Nam đưa ra khái niệm sau đây về CCXH:
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  (3) Là "bộ khung" của mọi xã hội.
  Những thành tố cơ bản của bộ khung đó là các nhóm xã hội, vị thế - vai trò xã hội, thiết chế xã hội và mạng lưới xã hội.
  Chính sự xem xét này đã mang lại cái nhìn mới mẻ đối với CCXH - nghiên cứu cơ cấu để hiểu được đặc trưng, đặc tính của xã hội.
  Việc xem xét CCXH như là sự thống nhất của 2 mặt: (1) Các TPXH và các QHXH đã phan ánh được đúng đắn và toàn vẹn sự hiện diện của CCXH; (2) khắc phục được nhưng sai sót trong lịch sử khi đã chỉ nhưn thấy mặt này mà đã không thấy được mặt kia của CCXH.
  II. một số đIểm đáng chú ý
  Đã sử dụng giác độ tiếp cận của KHTN vào việc xem xét CCXH, coi xã hội là một khách thể vật chất đặc thù có kết cấu, và hình thức tổ chức bên trong của nó.
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Một xã hội hiện thực luôn là một hệ thống xã hội đa cơ cấu, CCXH-GC, CCXH- NN; CCXH-LT, CCXH-DS, CCXH-DT, CCXH -TG, trong đó CCXH-GC là cốt lõi.
  Cơ cấu xã hội như bộ khung của xã hội
  Việc coi CCXH như là "bộ khung" của mọi xã hội với việc coi nhóm là những đơn vị phân tích cơ bản đầu tiên để hiểu được xã hội đã mang lại một giác độ tiếp cận mới mẻ về CCXH.
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Các thành tố cơ bản
  Nhóm: Là một tâp hợp người có liên hệ với nhau theo một kiểu nhất định

  Vị thế: Là một chỉ số tổng quát xác định vị trí của một cá nhân hay nhóm xã hội trong ệ thống các quan hệ xã hội

  Vai trò: Là tập hợp các chuẩn mực hành vi, nghĩa vụ và quyền lợi gắn với một vị thế nhất định
  Biết được vị thế, tức là chỗ đứng của từng cá nhân, từng nhóm xã hội trong xã hội, vai trò của các cá nhân, các nhóm xã hội, chức năng của thiết chế xã hội, các mạng lưới xã hội
  ý nghĩa trong quản lý xã hội. Quản lý XH suy cho cùng là quản lý nhóm. Quản lý nhóm ví mô
  Quản lý nhóm vi mô

  ý nghĩa
  Quan điểm toàn diện về CCXH. Khắc phục được cái nhìn đơn giản về CCXH
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  ý nghĩa
  CCXH với việc chỉ ra nhóm là đơn vị phân tích đầu tiên để hiểu XH đã mang lại cách tiếp cận đa chiều về một xã hội nhiều nhiều chiều cạnh đa hệ thống

  Nắm bắt được trạng thái toàn vẹn những yếu tố cơ bản của CCXH hiện thực làm cơ sở cho sự phân tích, cơ sở để hoạch định chính sách xã hội ( CC lợi ích của các giai tầng, các nhóm XH đặc thù.)


  Tóm lại: Tiếp cận XHH về CCXH là một cách giai thích khoa học, nghiêm túc đồng thời được coi như là một khái niệm công cụ quan trọng để khaosát và khám phá nhưng CCXH hiện thực, được nhiều nhà khoa học thừa nhận và sử dụng.

  PHÂN TầNG Xã HộI
  PHầN II
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Tiếp cận của XHH về CCXH đòi hỏi phải phân tích PTXH - tức là "bổ dọc" xã hội để xem xét cấu trúc bên trong của xã hội. Nhờ sự phân tích này, mà chúng ta hiểu được những khác biệt giữa các nhóm xã hội trong từng giai cấp, tầng lớp xã hội...
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Là tổng thể hay tập hợp của các cá nhân có cùng một hoàn cảnh xã hội được sắp xếp theo trật tự thang bậc nhất định trong hệ thống xã hội. Các thành viên của tầng xã hội ngang nhau về địa vị kinh tế (hay tài sản), địa vị, chính trị (hay quyền lực), địa vị xã hội (hay uy tín), khả năng thăng tiến cũng như những đặc quyền hay thứ bậc khác trong xã hội.
  I. Tầng xã hội
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Lưu ý: Tầng xã hội ở đây được xem xét khác với tầng lớp xã hội mà chúng ta vẫn nói tới.
  PTXH là sự phân chia và hình thành cấu trúc các tầng xã hội (gồm cả sự phân loại, xếp hạng).
  Ii. Phân Tầng xã hội
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Đó là sự phân chia hay sắp xếp các cá nhân vào những tầng xã hội khác nhau về địa vị kinh tế (hay tài sản), địa vị chính trị (hay quyền lực), địa vị xã hội (hay uy tín) cũng như một số khác biệt khác về trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiểu nhà ở, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, cách ứng xử, thị hiếu nghệ thuật...
  Các tiêu chí phân tầng
  Về kinh tế: thu nhập, chi tiêu, tài sản, sở hữu

  Về mặt xã hội: học vấn nghề nghiệp, uy tín.

  Về mặt quyền lực: sự tham gia vào hệ thống chính trị, tiếng nói, quyền quyết định.
  Thuyết chức năng: Phân tầng xã hội có tính qui luật khách quan. Là tích cực, cần thiết phải thiết chế hóa một xã hội bất bình đẳng.
  Iii. Một số cách kiến giải về phân tầng xã hội
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Thuyết xung đột: Phân tầng xã hội là liên quan đến bất bình đẳng. Là tiêu cực, cần phải xóa bỏ phân tầng xã hội.
  Thuyết dung hòa: Trả lời một cách chiết trung câu hỏi trên.
  Tuy mỗi cách kiến giải đều có những hạt nhân hợp lý nhất định ở bên trong, song cả 3 lý thuyết đó đều chưa mang lại cho chúng ta một sự giải thích mang tính thuyết phục
  Để giải quyết vấn đề bản chất của PTXH cần trả lời 3 câu hỏi sau đây:
  Iv. Cách kiến giải của các nhà khoa học Việt Nam về phân tầng xã hội
  Xã hội học về cơ cấu xã hội
  Vì sao lại có hiện trạng PTXH?
  PTXH để lại hậu quả gì cho con người?
  Thái độ của chúng ta đối với PTXH?
  Vì sao lại có hiện trạng PTXH
  Do có sự tồn tại của hiện tượng bất bình đẳng, hiểu theo nghĩa là sự không ngang bằng nhau giữa các thành viên trong xã hội về 3 khía cạnh chính sau: Năng lực thể chất, trí tuệ; điều kiện; cơ may.
  Do có sự phân công lao động trong xã hội biểu hiện ở 2 khía cạnh chính:
  Sự phân công về mặt vị thế xã hội chiếm ưu thế,
  Sự phân công về lao động nghề nghiệp (trong mỗi xã hội luôn chỉ có số vị thế xã hội có ưu thế, không nhiều nghề nghiệp mang lại uy tín, thu nhập cao...).
  ? Kết luận: PTXH là một hiện tượng khách quan, phổ biến, tự nhiên và sẽ còn tồn tại lâu dài với thời gian.
  PTXH hợp thức và PTXH không hợp thức
  ?PTXH hợp thức
  Hình thành tự nhiên. Do sự khác biệt về tài, đức; Sự cống hiến thực tế của mỗi cá nhân cho xã hội
  ?PTXH khong hợp thức

  Hình thành không tự nhiên. Do tham nhũng, làm ăn phi pháp, thủ đoạn, mánh khoé
  ?Vai trò của PTXH hợp thức: Là động lực thúc đẩy xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, Góp phần ổn định XH, Góp phần tạo ra bộ mặt NV-NB-NA của XH
  Cần Tuyên truyền vận động để mọi người cùng chấp nhận. Kiến nghị đề xuất để tổ chức một XH trên cơ sở của PTXH hợp thức
  ? PTXH không hợp thức: Bất công bằng xã hội - Thủ tiêu động lực- Tích tụ bất bìnhXH- Làm phương hại bộ mặt NV - NB - NA - Không chấp nhận- Lên án gay gắt- Kiến nghị, đề xuất để ngăn chặn, kiểm soát, trừng phạt
  Các mô hình phân tầng trên thế giới
  Hình tháp ( Xã hội Mỹ)
  Hình thoi ( Xã hội Nhật bản)
  Giọt nước ( Đông Âu)
  Hình trứng ( Nauy, Bắc Âu)
  Hình con quay ( Việt nam)

  Các mô hình phân tầng trên thế giới
  (Mỹ)
  (Nhật)
  (Bắc Âu)
  (Đông âu)
  ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tiếp cận xã hội học về phân tầng xã hội
  Là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách thích hợp với từng nhóm và tầng xã hội (nhóm doanh nhân, quản lý, giàu k hợp thức, nhóm nghèo, yếu thế..)

  Sự tuyển chọn và sắp xếp cán bộ.
  Góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề lý luận ở nước ta hiện nay
  Kết luận: Đây chỉ là những kiến giải "khung" về PTXH, khi vận dụng vào thực tế cần xem xét đến những yếu tố cụ thể khác.
  No_avatar

  e tai ve may ma doc ko duoc

  bun wa

   

  No_avatar

  co ai co bai TNXH lop 3 "Ve sinh co quan tuan hoan " cho minh xin voi

   

  No_avatar

  Cho mình hỏi bộ môn xã hội học với câu hỏi sau: phân tích nội dung thiết chế xã hội? Để hoàn thiện thiết chế cần tập trung vào yếu tố nào

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng