Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tuần 16. Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Phương Thảo
  Ngày gửi: 20h:39' 02-12-2009
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 483
  Số lượt thích: 0 người
  Nhiệt liệtchào mừng các thầy giáo cô giáo về dự giờ lớp 2!

  Giáo viên: Phan Thị PhươngThảo
  Trường Tiểu học Thị Trấn
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Em hãy tìm một từ chỉ đặc điểm vÒ tÝnh t×nh của một người và đặt câu với từ ấy.
  Thứ ngày tháng12 năm 2009
  Luyện từ và câu
  Em hãy tìm một từ chỉ đặc điểm vÒ mµu s¾c của một vËt và đặt câu với từ ®ã.
  TiÕt luyÖn tõ c©u h«m nay c¸c em ®­îc lµm quen víi mét sè cÆp tõ tr¸i nghÜa, ®Æt c¸c c©u ®¬n gi¶n theo mÉu Ai - nh­ thÕ nµo? Më réng vèn tõ vÒ vËt nu«i.


  Luyện từ và câu
  Từ chỉ tính chất - Câu kiểu Ai thế nào?
  Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về vật nuôi
  Thứ ngày tháng12 năm 2009
  1.Tìm các từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
  tốt
  ngoan
  nhanh
  trắng
  cao
  khoẻ
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  xấu

  chậm
  đen
  thấp
  yếu
  .
  2.Chọn một cặp từ trái nghĩa trong bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó
  a/ ngoan - hư
  b/ tốt - xấu
  c/ nhanh - chậm
  Bé Lan rất ngoan.
  Chú mèo này hư quá.
  Chiếc máy tính này tốt thËt !
  Chữ viết này xấu quá.
  Con thá chạy rất nhanh.
  Ốc sên bò rất chậm.
  2.Chọn một cặp từ trái nghĩa trong bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó
  d/ cao - thấp
  e/ khỏe - yếu
  g/ trắng - đen
  Cây b¹ch ®µn này cao quá!
  Túp lều tranh này thấp qu¸!
  Con voi to và rất khỏe.
  Chú chuột nhỏ và yờ?u.
  Da em bé trắng hồng.
  Mắt em bé trßn vµ̀ đen lay láy.
  Hãy quan sát các con vËt trong tranh, Th¶o luËn theo cÆp vµ viết tên các con vật theo số thứ tự vào vở bài tập.
  1
  5
  4
  3
  2

  Ngỗng
  Vịt
  Vịt xiêm
  Bồ câu
  6
  10
  9
  8
  7
  Trâu

  Thỏ

  Cừu
  Chân thành cảm ơn
  quí thầy cô giáo
  đã về dự tiết học
  h«m nay cña lớp
   
  Gửi ý kiến