Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 25. Ankan

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hồ Minh Giang
  Ngày gửi: 21h:43' 06-12-2009
  Dung lượng: 1'019.1 KB
  Số lượt tải: 333
  Số lượt thích: 0 người
  CHUONG 9: Hiđrocacbon no
  DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA MÊTAN (ANKAN)
  VÀ XICLOANKAN
  1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.
  2. Tính chất vật lý.
  3. Công thức cấu tạo.
  4. Tính chất hoá học.
  5. ứng dụng và điều chế.
  Hiđrocacbon no
  * Một số khái niệm
  Hiđrocacbon
  no
  Không
  no
  Thơm
  ANKAN
  XICLOANKAN
  * Một số khái niệm
  Hiđrocacbon
  no
  ANKAN
  XICLOANKAN
  C và H
  Liên kết đơn ( - )
  Mạch hở
  Mạch vòng
  I. Đồng dẳng, đồng phân, danh pháp
  Đồng đẳng
  Đồng phân
  Khác CTPT,
  cùng tính chất
  Cùng CTPT,
  Khác tính chất
  I. Đồng dẳng, đồng phân, danh pháp
  Dãy đồng đẳng: CH4 , C2H6. ,C3H8.
  CTTQ: Cn H2n+2 (n >=1)
  Ankan: là hiđrocacbon NO mạch hở,
  1. Đồng đẳng của metan
  2. Đồng phân
  Từ C4H10 trở đi có đp về mạch cacbon
  Viết các đồng phân có thể có của C5H12 ?
  3. Danh pháp
  Công thức
  Tên
  Gốc
  Tên gốc
  CH4
  Metan
  CH3 -
  Metyl
  Nhận xét :
  - Tên các ankan tận cùng bằng an
  - Tên gốc no, hoá trị một đổi an ? yl
  Xem tiếp
  I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
  next
  Một số ankan đầu dãy đồng đẳng

  * Chú ý: gọi tên khi có mạch nhánh
  n- : Chỉ mạch C không phân nhánh
  iso - : có 1 nhóm CH3 - ở vị trí C thứ 2
  neo- : có 2 nhóm CH3 - ở vị trí C thứ 2
  a. Danh pháp thông thường:
  b. Danh pháp quốc tế
  Bước 1: Chọn mạch chính là mạch C dài nhất
  và chứa nhiều nhánh nhất
  Bước 2: Đánh số mạch chính từ đầu gần nhánh
  và tổng số chỉ vị trí nhánh là nhỏ nhất
  Bước 3: Gọi tên
  Số chỉ vị trí nhánh - Tên nhánh -Tên mạch chính
  * Chú ý: Cách gọi tên ankan khi có mạch nhánh
  Ví dụ 1: Gọi tên chất sau theo danh pháp quốc tế ?
  2- Metyl butan
  Lưu ý: - Nếu có nhiều nhánh giống nhau
  thì thêm tiền tố đi(2), tri(3), tetra(4)
  - Nhiều nhánh khác nhau thì gọi
  theo thứ tự chữ cái
  Ví dụ : gọi tên theo danh pháp quốc tế:
  1.
  2.
  Neo - pentan
  2, 3 đi mêtyl butan
  Ví dụ 2: Viết công thức cấu tạo của các chất có tên sau?
  a. 2,2 - Đimetyl pentan
  b. 3- etyl- 2,2 Đimetyl pentan
  Các chất này có phải là đồng đẳng của ankan không?
  Giải đáp
  Ví dụ về một số hiđrocacbon trong cuộc sống?
  Khí bùn ao (CH4)
  "Ga"trong hộp quẹt (C4H10 hoá lỏng)
  Dầu lửa, dầu nhờn (gồm nhiều hiđrocacbon no) nhẹ hơn nước, không tan trong nước, dễ tan vào nhau vv.
  II- Tính chất vật lý
  Từ C1? C4 : khí
  Từ C5? C17 : lỏng
  Từ C18 trở lên : rắn
  Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng theo klượng ptử
  Nhẹ hơn nước
  Không tan trong nước, tan trong dmôi hcơ
  III. Công thức cấu tạo
  1. Metan
  Đặc điểm cấu tạo: CH4 có 4 lkết ? hướng về 4 đỉnh của 1 tứ diện đều.
  2. Đồng đẳng của metan
  Cấu tạo butan
  Nhận xét:
  Từ C3 trở đi mạch cacbon gấp khúc.
  Nhận xét về cấu tạo ankan
  Chỉ có liên kết đơn (?) bền vững
  Các liên kết C-H, C-C không phân cực
  Hoá trị của C bão hoà
  IV. Tính chất hoá học
  1.Tác dụng với clo : Phản ứng thế
  2.Tác dụng của nhiệt
  a/Phản ứng phân huỷ
  b/Phản ứng đehiđro hoá
  c/Phản ứng crackinh.
  3.Phản ứng oxi hoá.
  a/Phản ứng cháy
  b/Phản úng oxi hoá không hoàn toàn
  phản ứng thế đặc trưng của ankan:
  a. Với metan
  CH4 + Cl2 CH3- Cl + HCl
  Metylclorua
  CH3Cl + Cl2 CH2Cl2 + HCl
  Metilen clorua
  IV. Tính chất hoá học
  phản ứng thế đặc trưng của ankan:
  a. Với metan
  CH2Cl2 + Cl2 CHCl3 + HCl
  Clorofom
  CHCl3 + Cl2 CCl4 + HCl
  Cacbon tetraclorua
  IV. Tính chất hoá học
  b. Với các đồng phân của metan
  Viết ptpứ thế của propan với clo?  Dự đoán sp chính ?
  Quy tắc xác định sp chính của pứ thế ?
  phản ứng thế đặc trưng của ankan:
  * Quy tắc xác định sp chính trong pứ thế của ankan ?
  Ưu tiên thế ntử H của C bậc cao.
  Bậc của C: chỉ số ntử C liên kết
  trực tiếp với ntử C đó
  Ví dụ: Viết ptpứ thế của isopentan và brom? Tìm sản phẩm chính?
  2. Tác dụng do nhiệt
  a . Phản ứng phân huỷ
  CH4 C + 2H2
  IV. Tính chất hoá học
  CnH2n+2 CnH2n + H2
  (n 2) (anken)
  b. Phản ứng đề hidro hóa:
  * Chú ý so sánh điều kiện 2 pứ sau:
  CH4 C + 2H2
  2CH4 CH?CH + 3H2
  Làm lạnh nhanh
  2. Tác dụng do nhiệt
  IV. Tính chất hoá học
  c. Phản ứng crackinh
  CnH2n+2 ? CaH2a+2 + CbH2b
  ankan ankan anken
  điều kiện: a+b = n & b>2
  Crackinh
  to
  2. Tác dụng do nhiệt
  1. Đề hiđro hoá pentan ?
  C5H12 ? C5H10 + H2
  2. Crackinh pentan ?
  IV. Tính chất hoá học
  Phân hủy
  Đề hidro
  hóa
  Crăckinh
  2. Tác dụng
  Nhiệt
  ≥ 3 C
  ≥ 2 C
  3. Tác dụng với oxi
  a. Phản ứng cháy (oxi hoá hoàn toàn)
  Chú ý : n > n
  H2O CO2
  IV. Tính chất hoá học
  * Một số pứ oxi hoá không hoàn toàn
  1. CH4 + O2 ? C + H2O

  2. CH4 + O2 HCHO + H2O

  3. CH4 +1/2 O2 CO + H2

  4. C4H10 + 5/2O2 2CH3COOH+ H2O
  đốt thiếu khí
  200 at, 300oc
  Cu
  500oc , Ni
  Mn2+
  180o,50at
  IV. Tính chất hoá học
  3. Tác dụng với oxi
  TCHH ANKAN
  Phản ứng Thế
  Tác dụng nhiệt
  Pứ oxi hóa
  Qui tắc
  xác định
  sp chính
  Phân hủy
  Đề hiđro hóa
  -Crăckinh
  - Cháy
  - Oxi hóa
  không
  hoàn toàn
  VI. Điều chế:
  a. Trong CN
  b. Trong PTN:
  1. CH3COONa +NaOHr ?CH4 + Na2CO3

  RCOONa + NaOH ? RH + Na2CO3
  2. Al4C3 + H2O ? CH4 + Al(OH)3?
  3. C4H10 ? CH4 + C3H6
  4. C + H2 ? CH4


  CaO
  t0
  V. XICLOANKAN
  1. Khái niệm:
  Là các hidrocacbon no mạch vòng
  CTTQ : CnH2n với n ? 3
  2. Một số xiclo ankan
  Xiclopropan
  XICLOBUTAN
  XICLOPENTAN
  XICLOHEXAN
  3. Tính chất
  Vì chỉ có liên kết đơn và là hợp chất no nên có tính chất tương tự ankan
  b. Pứ cháy:
  C6H12 + 9O2 ? 6 CO2 + 6 H2O
  a. Pứ thế:
  c. Pứ cộng mở vòng (vòng 3 hoặc 4 cạnh):
  Viết các pứ cộng mở vòng của xiclo butan với Cl2 và HCl?

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng