Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

giới thiệu ôn tựnhiên xã hội lớp 4và lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thạch Thị Kim Dung
Ngày gửi: 10h:05' 09-12-2009
Dung lượng: 388.5 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Nội dung chương trình
KHOA HỌC
LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ
LỚP 4 - LỚP 5
TNXH lớp 4 và lớp 5 gồm hai môn
Khoa học
Lịch sử và Địa lí
Con người và sức khỏe
Vật chất & năng lượng
Thực vật & động vật
Lịch sử
Địa lí
Môi trường và TNTN
KHOA HỌC
LỚP 4 - LỚP 5
Các chủ đề
SGK
Nội dung chính trong chương trình:gồm 4 chủ đề
Con người và sức khỏe
Vật chất và năng lượng
Thực vật và động vật
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Môn khoa học ở lớp 4,5
Môn khoa học ở lớp 4,5
Môn khoa học ở lớp 4,5
Môn khoa học ở lớp 4,5
Môn khoa học ở lớp 4,5
Lịch sử - địa lý
LỚP 4 - LỚP 5
- Nội dung chính phần Lịch sử lớp 4: gồm các chủ đề
*Buổi đầu dựng nước và giữ nước
* Hơn 1.000 năm đấu tranh giành độc lập
* Buổi đầu độc lập
* Nước Đại Việt thời Lý
* Nước Đại Việt thời Trần
* Nước Đại Việt thời Lê
* Thời Trịnh – Nguyễn phân tranh
* Thời Tây Sơn
* Thời Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX
* Tìm hiểu địa phương
Môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5
- Nội dung chính phần Lịch sử lớp 5: gồm các chủ đề
* 80 năm chống thực dân pháp xâm lược (1858- 1945)
* Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1946- 1954)
* Xây dựng chủ nghĩa XH ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975)
* Công cuộc xây dựng CNXH (1975 đến nay)
* Tìm hiểu địa phương
Môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5
- Nội dung chính phần Địa lí lớp 4: gồm các chủ đề
* Bản đồ và cách sử dụng bản đồ; bản đồ địa hình Việt Nam
* Thiên nhiên và hoạt động của con người ở miền núi và trung du
* Thiên nhiên và hoạt động của con người ở miền đồng bằng
* Thiên nhiên và hoạt động của con người ở miền duyên hải
* Biển Đông, các đảo, quần đảo
* Tìm hiểu địa phương
Môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5
- Nội dung chính phần Địa lí lớp5: gồm các chủ đề
* Địa lí Việt Nam: đặc điểm tự nhiên; dân cư; kinh tế
* Địa lí thế giới: Giới thiệu bản đồ thế giới; các châu lục và địa dương trên thế giới
* Một số khu vực và quốc gia ở các châu
* Tìm hiểu địa phương
Môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5
THANKS
 
Gửi ý kiến