Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giới thiệu ôn tựnhiên xã hội lớp 4và lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thạch Thị Kim Dung
Ngày gửi: 10h:05' 09-12-2009
Dung lượng: 388.5 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
Nội dung chương trình
KHOA HỌC
LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ
LỚP 4 - LỚP 5
TNXH lớp 4 và lớp 5 gồm hai môn
Khoa học
Lịch sử và Địa lí
Con người và sức khỏe
Vật chất & năng lượng
Thực vật & động vật
Lịch sử
Địa lí
Môi trường và TNTN
KHOA HỌC
LỚP 4 - LỚP 5
Các chủ đề
SGK
Nội dung chính trong chương trình:gồm 4 chủ đề
Con người và sức khỏe
Vật chất và năng lượng
Thực vật và động vật
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Môn khoa học ở lớp 4,5
Môn khoa học ở lớp 4,5
Môn khoa học ở lớp 4,5
Môn khoa học ở lớp 4,5
Môn khoa học ở lớp 4,5
Lịch sử - địa lý
LỚP 4 - LỚP 5
- Nội dung chính phần Lịch sử lớp 4: gồm các chủ đề
*Buổi đầu dựng nước và giữ nước
* Hơn 1.000 năm đấu tranh giành độc lập
* Buổi đầu độc lập
* Nước Đại Việt thời Lý
* Nước Đại Việt thời Trần
* Nước Đại Việt thời Lê
* Thời Trịnh – Nguyễn phân tranh
* Thời Tây Sơn
* Thời Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX
* Tìm hiểu địa phương
Môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5
- Nội dung chính phần Lịch sử lớp 5: gồm các chủ đề
* 80 năm chống thực dân pháp xâm lược (1858- 1945)
* Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1946- 1954)
* Xây dựng chủ nghĩa XH ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975)
* Công cuộc xây dựng CNXH (1975 đến nay)
* Tìm hiểu địa phương
Môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5
- Nội dung chính phần Địa lí lớp 4: gồm các chủ đề
* Bản đồ và cách sử dụng bản đồ; bản đồ địa hình Việt Nam
* Thiên nhiên và hoạt động của con người ở miền núi và trung du
* Thiên nhiên và hoạt động của con người ở miền đồng bằng
* Thiên nhiên và hoạt động của con người ở miền duyên hải
* Biển Đông, các đảo, quần đảo
* Tìm hiểu địa phương
Môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5
- Nội dung chính phần Địa lí lớp5: gồm các chủ đề
* Địa lí Việt Nam: đặc điểm tự nhiên; dân cư; kinh tế
* Địa lí thế giới: Giới thiệu bản đồ thế giới; các châu lục và địa dương trên thế giới
* Một số khu vực và quốc gia ở các châu
* Tìm hiểu địa phương
Môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5
THANKS
 
Gửi ý kiến