Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kim Tước
  Ngày gửi: 22h:35' 12-12-2009
  Dung lượng: 12.8 MB
  Số lượt tải: 1811
  Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Kiều Hoa, lê quang anh, Mai Thi Xuan Quynh)
  GV : ĐỖ KIM THẠCH
  Tiết 20 :
  Sự xác định đường tròn . Tính chất đối xứng của đường tròn
  1/ Nhắc lại về đường tròn :
  a.Định nghĩa : Đ ường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R .
  Kí hiệu : ( O ; R ) hoặc ( O )
  Quan sát hình vẽ, so sánh OM và R rồi
  điền vào chỗ trống (…..)
  Điểm M nằm………. đường tròn( O ; R )
   …….
  Điểm M nằm……….đường tròn ( O ; R )
   ……
  Điểm M nằm………. đường tròn( O ; R )
   ……
  trong
  trên
  OM = R
  OM = R
  ngoài
  OM > R
  b)Vị trí tương đối của điểm với đường tròn :

  ?1 vµ h×nh 53
  OH > R
  R > OK
  OH > OK
  ( hướng dẫn giải theo sơ đồ )
  Giải :
  Điểm H nằm bên ngoài đường tròn ( O )
  Suy ra OH > R
  Điểm K nằm bên trong đường tròn ( O )
  Suy ra OK < R
  Từ đó suy ra OH > OK
  Trong tam giác OKH có OH > OK
  Suy ra
  Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào ?
  Một đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính .
  Hoặc biết yếu tố nào khác mà vẫn xác định được đường tròn .
  Một đường thẳng xác định khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó .
  Ta sẽ xét xem , một đường tròn được xác định nếu biết bao nhiêu điểm của nó .
  ? 2
  Cho hai điểm A và B
  A) Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó .
  B ) Có bao nhiêu đường tròn như vậy ?
  a) Vẽ hình :
  b)Có vô số đường tròn đi qua A và B . Tâm của các đường tròn đó nằm trên đường trung trực của AB vì có OA = OB
  ? 3
  Cho ba ®iÓm A , B , C kh«ng th¼ng hµng . H·y vÏ ®­êng trßn ®I qua ba ®iÓm ®ã .
  VÏ ®­îc bao nhiªu ®­êng trßn ? V× sao ?
  VËy qua bao nhiªu ®iÓm x¸c ®Þnh mét ®­êng trßn duy nhÊt ?

  Vẽ đường tròn đi qua ba điểm A , B , C không thẳng hàng

  Chỉ vẽ được 1 đường tròn vì trong một tam giác , ba trung trực cùng đi qua một điểm .
  Qua ba điểm không thẳng hàng , ta vẽ được một và chỉ một đường tròn .
  2/ Cách xác định đường tròn :
  Một đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính .
  Một đường thẳng xác định khi biết một đoạn thẳng là đường kính của đường tròn đó .
  Qua ba điểm không thẳng hàng xác định một đường tròn đi qua ba điểm đó . Tâm đường tròn là giao điểm của ba đương trung trực của tam giác . đường tròn gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác hay tam giác nội tiếp đường tròn .
  Cho 3 điểm A
  No_avatar
  cung dc day hehe
  No_avatar
  Rất hay
  No_avatar

  TÁ LẢ TÙM PHÈO ....._ _!! Soạn chả giống trong bài chút nào.Dù s? cũng tks cô nhiều

  No_avatar

  Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ hội giảng 
  Người thực hiện : Nguyễn Thị Kim Tước
  Giáo viên trường THCS Nguyễn Khuyến
  Câu hỏi kiểm tra bài cũ
  Em đã được học những thể loại văn học nào ?
  - Thơ : Lục bát, thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt .
  - Truyện ngắn
  - Tiểu thuyết
  - Kịch
  Bài 16 - Tiết 61
  THUYẾT MINH
  MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC
  VỀ
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Đề bài : Thuyết minh đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú
  Tìm hiểu đề
  Thể loại : Thuyết minh về một thể loại VH
  Đối tượng thuyết minh : Thể thơ thất ngôn bát cú
  Nội dung thuyết minh : Đặc điểm của thơ TNBC
  Phương pháp TM : Nêu định nghĩa, nêu ví dụ, dùng số liệu
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
  Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
  Đã khách không nhà trong bốn biển,
  Lại người có tội giữa năm châu.
  Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
  Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
  Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
  Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu. (Phan Bội Châu)
  Đập đá ở Côn Lôn
  Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
  Lừng lẫy làm cho lở núi non.
  Xách búa đánh tan năm bảy đống,
  Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
  Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
  Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
  Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
  Gian nan chi kể việc con con ! (Phan Châu Trinh)
  1) Quan sát
  Số câu, số chữ
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Tiếng có thanh huyền, thanh ngang gọi là tiếng bằng (kí hiệu là B), các tiếng có thanh hỏi, ngã, sắc, nặng gọi là tiếng trắc (kí hiệu là T).
  ? Em hãy ghi kí hiệu B - T cho 2 bài thơ
  Nhóm 1 : Điền kí hiệu B, T cho bài "Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác".
  Nhóm 2 : Điền kí hiệu B, T cho bài "Đập đá ở Côn Lôn".
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
  Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
  Đã khách không nhà trong bốn biển,
  Lại người có tội giữa năm châu.
  Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
  Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
  Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
  Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
  B
  T
  B
  T
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  B
  B
  B
  T
  T
  B
  T
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  B
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  T
  B
  B
  T
  1
  2
  3
  5
  4
  6
  7
  8
  Nhóm 1
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát.
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc.
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  B
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  B
  B
  T
  B
  B
  T
  1
  2
  3
  5
  4
  6
  7
  8
  Đập đá ở Côn Lôn
  Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
  Lừng lẫy làm cho lở núi non.
  Xách búa đánh tan năm bảy đống,
  Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
  Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
  Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
  Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
  Gian nan chi kể việc con con !
  Nhóm 2
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Xét các tiếng 2,4,6 ở mỗi câu thơ
  Dòng trên tiếng B, dòng dưới tiếng T gọi là "đối" với nhau.
  Dòng trên tiếng B, dòng dưới tiếng B hay dòng trên tiếng T, dòng dưới tiếng T gọi là "niêm" với nhau
  Em hãy quan sát và nêu mối quan hệ B - T giữa các tiếng 2,4,6 của các dòng thơ
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  B
  T
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  2
  4
  6
  B
  T
  Trùng 
  thanh điệu
  Niêm
  Các tiếng 2,4,6 của câu 1-8, 2-3,
  4 -5, 6 -7 trùng nhau về thanh điệu
  Đập đá ở Côn Lôn
  1
  2
  3
  5
  4
  6
  7
  8
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Đập đá ở Côn Lôn
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  B
  T
  B
  B
  T
  T
  T
  B
  T
  T
  B
  B
  4
  1
  2
  4
  6
  3
  2
  5
  6
  7
  8
  B
  T
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu : 1-2, 3-4,5-6, 7-8
  luôn trái ngược nhau về thanh điệu
  Đối
  Đối
  Đối
  Đối
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu1-2,3-4,5-6,7-8 luôn trái ngược nhau về thanh điệu? "Đối"
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu 1-8,2-3,4-5,6-7 trùng nhau về thanh điệu ? "Niêm"
  c) Vần
  Vần là bộ phận của tiếng không kể dấu, thanh và phụ âm đầu. 
  Vần có thanh huyền hoặc thanh ngang gọi là vần bằng, vần có thanh hỏi, ngã, sắc, nặng gọi là vần trắc
  ? Em hãy cho biết mỗi bài thơ có những tiếng nào hiệp vần với nhau ? Vị trí của tiếng đó.
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu1-2,3-4,5-6,7-8 luôn trái ngược nhau về thanh điệu? "Đối"
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu 1-8,2-3,4-5,6-7 trùng nhau về thanh điệu ? "Niêm"
  c) Vần
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
  Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
  Đã khách không nhà trong bốn biển,
  Lại người có tội giữa năm châu.
  Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
  Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
  Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
  Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu1-2,3-4,5-6,7-8 luôn trái ngược nhau về thanh điệu? "Đối"
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu 1-8,2-3,4-5,6-7 trùng nhau về thanh điệu ? "Niêm"
  c) Vần
  Đập đá ở Côn Lôn
  Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
  Lừng lẫy làm cho lở núi non.
  Xách búa đánh tan năm bảy đống,
  Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
  Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
  Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
  Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
  Gian nan chi kể việc con con !
  - Các tiếng cuối của các câu1,2,4,6,8 hiệp vần với nhau
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu1-2,3-4,5-6,7-8 luôn trái ngược nhau về thanh điệu? "Đối"
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu 1-8,2-3,4-5,6-7 trùng nhau về thanh điệu ? "Niêm"
  c) Vần
  - Các tiếng cuối của các câu1,2,4,6 hiệp vần với nhau
  d) Ngắt nhịp
  Em hãy chỉ ra cách ngắt nhịp ở mỗi dòng thơ của mỗi bài
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  Vẫn là hào kiệt, /vẫn phong lưu, 4-3 
  Chạy mỏi chân/ thì hãy ở tù. 3-4
  Đã khách không nhà/ trong bốn biển, 4-3
  Lại người có tội /giữa năm châu. 4-3
  Bủa tay/ ôm chặt/ bồ kinh tế, 2-2-3 
  Mở miệng/ cười tan /cuộc oán thù. 2-2-3 
  Thân ấy vẫn còn,/ còn sự nghiệp, 4-3 
  Bao nhiêu nguy hiểm/sợ gì đâu. 4-3 
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu1-2,3-4,5-6,7-8 luôn trái ngược nhau về thanh điệu? "Đối"
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu 1-8,2-3,4-5,6-7 trùng nhau về thanh điệu ? "Niêm"
  c) Vần
  - Các tiếng cuối của các câu1,2,4,6 hiệp vần với nhau
  d) Ngắt nhịp
  Em hãy chỉ ra cách ngắt nhịp ở mỗi dòng thơ của mỗi bài
  Đập đá ở Côn Lôn
  Làm trai/ đứng giữa/ đất Côn Lôn, 2-2-3
  Lừng lẫy/ làm cho/ lở núi non. 2-2-3 
  Xách búa/ đánh tan/ năm bảy đống, 2-2-3 
  Ra tay/ đập bể/ mấy trăm hòn. 2-2-3
  Tháng ngày/ bao quản /thân sành sỏi, 2-2-3
  Mưa nắng/ càng bền/ dạ sắt son. 2-2-3 
  Những kẻ vá trời /khi lỡ bước, 4-3
  Gian nan chi kể /việc con con ! 4-3
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  Số câu, số tiếng
  Mỗi bài có 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  b) Quan hệ bằng trắc
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu1-2,3-4,5-6,7-8 luôn trái ngược nhau về thanh điệu? "Đối"
  Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu 1-8,2-3,4-5,6-7 trùng nhau về thanh điệu ? "Niêm"
  c) Vần
  - Các tiếng cuối của các câu1,2,4,6 hiệp vần với nhau
  d) Ngắt nhịp
  - 4/3, 2/2/3, 3/4.
  Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
  Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
  Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
  Đã khách không nhà trong bốn biển,
  Lại người có tội giữa năm châu.
  Bủa tay ôm chặt bồ linh tế,
  Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
  Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
  Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
  Đập đá ở Côn Lôn
  Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
  Lừng lẫy làm cho lở núi non.
  Xách búa đánh tan năm bảy đống,
  Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
  Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
  Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
  Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
  Gian nan chi kể việc con con !
  Đề 
  Thực
  Luận
  Kết
  Đề 
  Thực
  Luận
  Kết
  e) Bố cục : 4 phần
  - Đề, Thực, Luận, Kết
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  2) Lập dàn ý
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  1.M? b�i: 
  Nêu một định nghĩa chung về thể thơ TNBC.
  2) Thân bài
  Đặc điểm thể thơ :
  Số câu, số tiếng : mỗi bài gồm 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng
  Quy luật bằng trắc của thể thơ : Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu (1-2), (3-4), (5-6), (7-8) luôn trái nhau về thanh điệu ? "Đối" nhau. Các tiếng 2,4,6 của các cặp câu (1-8), (2-3),(4-5),(6-7) luôn trùng nhau về thanh điệu ? "Niêm"
  Cách gieo vần : Vần được gieo ở tiếng thứ 7 của các câu 1,2,4,6,8. 
  Cách ngắt nhịp ở mỗi dòng : 4-3, 2-2-3, 3-4.
  Bố cục : 4 phần : 2 câu đề, 2câu thực, 2 câu kết
  Lấy ví dụ từ 2 bài thơ đã quan sát để làm sáng tỏ từng đặc điểm của thể thơ
  b) ưu điểm và nhược điểm của thể thơ
  ưu điểm : Mang vẻ đẹp hài hoà, cân đối, nhạc điệu trầm bổng, ngắn gọn, hàm súc
  Nhược điểm : Gò bó công thức, khuôn mẫu nên còn nhiều ràng buộc, không được tự do.
  3) k?t b�i:
  - Khẳng định vai trò của thể thơ trong nền VH dân tộc, nêu cảm nghĩ của mình về thể thơ
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  2) Lập dàn ý
  * Ghi nhớ SGK
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Ghi nhớ:
  Muốn thuyết minh đặc điểm của thể loại văn học ( thể thơ hay văn bản cụ thể ) trước hết phải quan sát nhận xét, sau đó khái quát thành những đặc điểm.
  Khi nêu các đặc điểm cần lựa chọn những đặc diểm tiêu biểu quan trọng và có những ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ đặc điểm ấy.
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  2) Lập dàn ý
  * Ghi nhớ SGK
  Thuyết minh về thể loại văn học
  Quan sát
  Nhận xét
  Khái quát thành đặc điểm
  ( cho ví dụ minh hoạ)
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  Bài 15 - Tiết 61
  Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học
  1) Quan sát
  2) Lập dàn ý
  * Ghi nhớ SGK
  II) Luyện tập
  Bài tập :
  Hãy thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn trên cơ sở các truyện ngắn đã học : "Tôi đi học", "Lão Hạc", "Chiếc lá cuối cùng"
  * Tìm hiểu đề
  Thể loại : Thuyết minh về một thể loại VH
  Đối tượng thuyết minh : Truyện ngắn
  ND cần thuyết minh : Các đặc điểm chính của truyện ngắn
  Phương pháp thuyết minh : Nêu định nghĩa, giải thích ; nêu ví dụ ; phân loại, phân tích ; so sánh
  Thuyết minh về một thể loại văn học
  * Lập dàn ý
  Mở bài : Nêu định nghĩa về truyện ngắn 
  Thân bài : 
  Dung lượng : số trang viết ít,
  Sự kiện và nhân vật : ít nhân vật và sự kiện, thường chỉ là vài ba nhân vật và một số sự kiện 
  Cốt truyện : Diễn ra trong một khoảng thời gian và không gian hẹp. Chỉ chọn một thời đoạn, khoảnh khắc nào đó của nhân vật để trình bày
  Kết cấu : Những sự việc thường là sự sắp đặt những đói chiếu, tương phản để làm bật ra chủ đề.
  Nội dung, tư tưởng : Truyện ngắn đã đề cập đến những vấn đề lớn của cuộc đời.
  (lấy ví dụ từ 3 truyện ngắn : "Tôi đi học", "Lão Hạc", "Chiếc lá cuối cùng" để minh hoạ cho các đặc điểm trên.
  3) Kết bài :
  - Nêu cảm nhận về truyện ngắn : truyện ngắn có vẻ đẹp và sức hấp dẫn riêng, phù hợp với nhịp sống lao động khẩn trương hiện nay, nên được độc giả rất yêu thích
  Dặn dò
  Học thuộc ghi nhớ
  Tập thuyết minh về thể thơ lục bát
  Soạn bài : Muốn làm thằng Cuội
  Xin Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
  Chúc các em học sinh 
  Chăm ngoan học giỏ

  No_avatar

  cam' on co nkiu ak

   

  No_avatar

  tum lum qua

  nhung du sao cung thank co nhaMỉm cười

   
  Gửi ý kiến