Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 5. Glucozơ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: bài soạn
  Người gửi: Phạm Sí Lựu
  Ngày gửi: 23h:26' 03-07-2008
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
  GLUXIT
  Gluxit là gì?
  Gluxit là các hợp chất hữu cơ tạp chức, có chứa nhiều nhóm hidroxil (-OH) và có nhóm cacbonyl (-CHO, -CO-) trong phân tử, có công thức chung Cn(H2O)m.

  Gluxit có những loại nào?
  Glucozơ
  Monosaccarit: C6H12O6
  Fructozơ
  Saccarozơ
  Disaccarit: C12H22O11
  Mantozơ
  Tinh bột
  Polisaccarit: (C6H10O5)n
  Xenlulozơ
  không bị thuỷ phân
  thuỷ phân cho nhiều phân tử monosaccarit
  thuỷ phân cho 2 phân tử monosaccarit
  MONOSACCARIT
  Bài 1.
  GLUCOZƠ
  I. Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên.
  hoa

  Nồng độ glucozơ không đổi trong máu người là 0,1%
  40% fructozơ
  Đường nho
  Quả chín

  Trong tự nhiên, glucozơ và fructozơ có ở đâu?
  30% glucozơ
  Rễ
  Cho biết một số tính chất vật lý của glucozơ và fructozơ?
  Glucozơ (đường nho): chất kết tinh, không màu, t0nc=1460C(dạng α) và 1500C(dạng ), dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía.
  Fructozơ (đường mật ong) là chất kết tinh dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía
  I. Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên.
  II. Cấu trúc phân tử
  AgNO3/NH3
  Cu(OH)2
  (CH3CO)2O
  HI
  -CHO
  -(CHOH)n-
  5 nhóm -OH
  mạch thẳng
  Công thức cấu tạo dạng mạch hở
  a) Dạng mạch hở của glucozơ
  α) Dữ kiện thực nghiệm
  HOCH2[CHOH]4CH=O
  ) Kết luận
  II. Cấu trúc phân tử
  Công thức cấu tạo dạng mạch hở
  b) Dạng mạch hở của fructozơ
  Fructozơ (C6H12O6) đồng phân của glucozơ cũng là hợp chất hữu cơ tạp chức loại polihidroxi xeton
  HOCH2[CHOH]3COCH2OH
  Glucozơ kết tinh tạo 2 dạng tinh thể có nhiệt độ nóng chảy khác nhau
  Chỉ có 1 trong 5 nhóm OH của glucozơ khi tác dụng với CH3OH có xúc tác HCl tạo ete metyl glucozit
  2. Cấu tạo dạng mạch vòng
  a) Dạng mạch vòng của glucozơ
  α) Dữ kiện thực nghiệm
  II. Cấu trúc phân tử
  ) Kết luận
  -OH ở C5 cọng vào nhóm C=O tạo 2 dạng vòng 6 cạnh α và .
  Nhóm OH ở C1 của vòng được gọi là OH hemiaxetal
  Trong dung dịch glucozơ tồn tại chủ yếu ở 2 dạng vòng 6 cạnh α và . Hai dạng vòng luôn chuyển hóa lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở.
  1
  1


  2. Cấu tạo dạng mạch vòng
  b) Dạng mạch vòng của fructozơ

  II. Cấu trúc phân tử
  2. Cấu tạo dạng mạch vòng
  b) Dạng mạch vòng của fructozơ

  II. Cấu trúc phân tử
  Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng  (5 cạnh hoặc 6 cạnh). Ở trạng thái tinh thể, fructozơ ở dạng  vòng 5 cạnh
  Dạng  fructozơ
  Lưu ý : fructozơ glucozơ
  Glucozơ và fructozơ có tính chất của rượu đa chức, andehit (hoặc xeton). Trong môi trường kiềm có tinh chất tương tự nhau do fructozơ đồng phân hoá thành glucozơ.
  III. Tính chất hóa học

  a) Trong dung dịch ở nhiệt độ thường glucozơ và Fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức đồng màu xanh lam
  1. Tính chất của ancol đa chức

  2C6H12O6 + Cu(OH)2
  (C6H11O6)2Cu +2H2O
  Phức đồng glucozơ
  b) Glucozơ và Fructozơ đều tạo thành este có 5 gốc axit axetic C6H7O(OCOCH3)5 khi tác dụng với (CH3CO)2O
  1. Tính chất của ancol đa chức

  III. Tính chất hóa học

  2. T/c của andehit
  III. T/c hóa học
  a) Oxi hóa glucozơ
  α) Phản ứng tráng bạc
  HOCH2[CHOH]4COONH4 +2Ag+3NH3+H2O
  HOCH2[CHOH]4CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH
  Amoni gluconat
  2. T/c của andehit
  III. T/c hóa học
  Trong dd kiềm thì fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên glucozơ và fructozơ tạo thành cùng một sản phẩm trong các phản ứng này
  ) Khử Cu(OH)2 trong dd kiềm khi đun nóng nhẹ
  III. T/c hóa học
  2. T/c của andehit
  a) Oxi hóa glucozơ
  γ) Glucozơ làm mất màu dd brom
  Glucozơ làm mất màu nước brom, fructozơ không làm mất màu nước brom vì môi trường phản ứng là môi trường axit nên fructozơ không chuyển hóa thành glucozơ
  HOCH2[CHOH]4CH=O + Br2 + H2O
  HOCH2[CHOH]4COOH + 2HBr
  b) Khử glucozơ
  Khử frutozơ cũng thu được sobitol
  3. Phản ứng lên men và phản ứng oxi hóa chậm glucozơ
  a. Lên men lactic:
  b. Lên men rượu
  (Axit lactic)
  c.Phản ứng oxi hoá chậm glucozơ
  III. T/c hóa học
  III. T/c hóa học
  4. Tính chất riêng của dạng vòng

  + CH3OH
  H2O +
  III. T/c hóa học
  4. Tính chất riêng của dạng vòng
  Glucozơ làm thức ăn có giá trị, làm thuốc bồi dưỡng tăng lực, tráng gương và là nguyên liệu trung gian sản xuất rượu etylic.

  Trong công nghiệp glucozơ được điều chế từ phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ có HCl đặc xúc tác:
  (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6

  Trong phòng thí nghiệm thu được glucozơ khi đun nóng CH2=O có Ca(OH)2 ở 1000C:
  6CH2O  C6H12O6

  IV. Ứng dụng và điều chế
  Bài tập 1
  a-Glucozơ có công thức cấu tạo là:

  BÀI TẬP
  Vì sao ở nhiệt độ phòng glucozơ, fructozơ có M=180 đều là chất rắn, trong khi đó axit oleic có M=282 lại là chất lỏng ?

  Bài tập 2
  Trong máu người bình thường có hàm lượng glucozơ không đổi là:
  1%
  0,1%
  0,01%
  0,001%

  Bài tập 3
  Bài tập 4
  Để phân biết các chất sau: glucozơ, glyxerin (glyxerol), etanal , etanol ta dùng một thuốc thử nào trong số các chất sau:
  Dung dịch AgNO3/NH3
  Cu(OH)2/OH-
  Dung dịch Br2
  Dung dịch KMnO4

  Hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ, trong đó glucozơ chiếm 25% về khối lượng. Cho 0,2 mol X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 (dư) trong NH3. Khối lượng Ag thu được là:
  10,8 gam
  21,6 gam
  43,2 gam
  5,4 gam

  Bài tập 5
  a) Dạng mạch hở glucozơ là hợp chất tạp chức: rượu đa chức-andehid
  b) Dạng mạch hở fructozơ là hợp chất tạp chức: rượu đa chức-xeton
   
  Gửi ý kiến