Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương I. §16. Ước chung và bội chung

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Trung Kiên (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:41' 04-07-2008
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 85
  Số lượt thích: 0 người
  Tập hợp các ước chung của 4 và 6 kí hiệu là: ƯC (4,6).
  Ta có :ƯC (4,6) ={1;2}
  Đ
  S
  Các số 0, 12 , 24,...vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6.
  Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC (4, 6 ).
  Ta có : BC (4, 6) ={0; 12; 24; 36; ...}
  6 ? BC (3, 1 ) hoặc 6?BC(3,2) hoặc 6? BC (3,3) hoặc 6? BC (3,6).
  ?1.Khẳng định sau đúng hay sai?
  ; 8 ƯC (32, 28).
  8 ƯC (16, 40) đúng vì 16 8 và 40 8
  8 ƯC (32, 28) sai vì 32 8 nhưng 28 8
  8 ƯC (16, 40) đúng vì 16 8 và 40 8
  .
  
  ?1.Khẳng định sau đúng hay sai?
  
  1.Ước chung
  2.Bội chung
  Ví dụ: Tìm tập hợp A các bội của 4 và tập hợp B các bội của 6, ta có:
  A={0; 4;8; 12; 16; 20; 24; 28; ...}
  B ={0; 6; 12; 18; 24; ...}
  Các số 0, 12 , 24,...vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6.
  Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó .
  Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC(4, 6 ).
  Ta có : BC (4, 6) ={0; 12; 24; 36; ...}
  1.Ước chung
  2.Bội chung
  Ví dụ: Tìm tập hợp A các bội của 4 và tập hợp B các bội của 6, ta có:
  A={0; 4;8; 12; 16; 20; 24; 28; ...}
  B ={0; 6; 12; 18; 24; ...}
  Các số 0, 12 , 24,...vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6.
  Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó .
  Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC(4, 6 ).
  Ta có : BC (4, 6) ={0; 12; 24; 36; ...}
  BC (4, 6) =
  BC (4, 6) =
  BC (4, 6) =
  BC (4, 6) =
  BC (4, 6) =
  BC (4, 6) =
  BC (4, 6) =
  BC (4, 6) =
  BC (4, 6) =
  {3;5}
  {3;5}
  {3;5}
  {3;5}
  {3;5}
  {3;5}
  {3;5}
  {3;5}
  {3;5}
   
  Gửi ý kiến