Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 11. Keep fit, stay healthy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Van Dat
  Ngày gửi: 22h:37' 21-12-2009
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 947
  Số lượt thích: 0 người
  Teacher : Hµ ThÞ TuyÕt Mai
  L·ng S¬n Secondary School
  7
  Checking up :Give the correct form of
  the verbs in brackets:
  1.Lan (be)..... sick yesterday.
  2.She (have) ..... a virus .
  was
  had
  a common cold
  bệnh cảm thường /bệnh cảm cúm thông thường


  Period 71-
  Unit 11:
  keep fit , stay healthy
  Lesson 5: B4 :Read
  A common cold
  Unit 11:Keep fit,stay heathy
  Leson5:B4:Read:A common cold
  1.disease (n) :
  bệnh/căn bệnh
  2.symptom (n):
  triệu chứng
  3.cough (v):
  ho
  4.sneeze (v):
  hắt hơi
  5.runny nose (n) :
  sổ mũi
  6.slight fever (n) :
  sốt nhẹ
  7.cure (v) :
  chữa trị,trị bệnh
  -cure (n): c¸ch ch÷a,ph­¬ng thuèc
  I.Vocabulary:
  ?
  ?
  ?
  ?
  II.READING:B4 (P.112)
  1.Open –Prediction :
  Symptoms of
  the common cold
  coughing
  sneezing
  a runny nose
  a slight fever
  2.Matching :
  Unpleasant
  Relieve
  Disappear
  Prevent
  Biến mất /khỏi bệnh
  Khó chịu
  Ngăn ngừa,ngăn chặn
  Làm giảm
  3. Comprehension Questions:
  1.Why do we call the cold “common” ?
  2.What are the symptoms of the
  common cold?
  3.Is there a cure for the common cold ?
  4.Do cold cures work ?
  What do they do ?
  5.How can you help prevent a cold ?
  End
  A
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  B
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  3 / QUESTIONS :
  YOU ARE THE WINNER !

  How can we help prevent a cold ?

  Eat well
  Eat
  a lot of cereals, fruit and
  vegetables
  Eat a moderate amount of fatty food
  and sugar.
  Eat some body-building foods like meat and dairy products
  Eat well
  Do exercise
  4/ WRITE - IT - UP
  Write a short passage a bout 40 words (using the answers of questions b) and e) to talk about the symptoms and the ways to prevent the cold,beginning with :“The common cold is a disease caused by a kind of virus.It has four main symptoms : ...”
  -Eg: The common cold is a disease caused by a kind of virus.It has four main symptoms : a runny nose,a slight fever,coughing and sneezing.We can prevent the cold by eating well and doing exercise.
  III/ HOMEWORK :
  Complete your writing in your note book.
  Learn by heart the new words.
  Prepare well for the coming 45’ test.
  Thanks for your listening !
  Goodbye. See you again
  Question a) :

  -Why do we call the cold “common”?
  -Because every year millions of
  people catch it.
  Question b) :

  -What are the symptoms of the common cold ?
  -They are : a runny nose,
  a slight fever,coughing
  and sneezing.
  Question c) :

  -Is there a cure for the
  common cold ?
  -No, there is no cure for the common cold.
  Question d) :
  -Do cold cures work ?
  -What do they do ?

  -No, they don’t .
  -They relieve the symptoms.
  Question e) :

  -How can you help prevent a cold ?

  -We can prevent a cold by eating well and doing exercise.
  LUCKY NUMBER !

  No_avatar

  sao câu trả lời của phần b4 đéo có.dm dỏm vl Lưỡng lự

   

  Avatar

  mắt bị mù à , có đó còn j nữaCười nhăn răng

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng