Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

17 khách và 0 thành viên

Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 11. Keep fit, stay healthy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Van Dat
  Ngày gửi: 22h:37' 21-12-2009
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 947
  Số lượt thích: 0 người
  Teacher : Hµ ThÞ TuyÕt Mai
  L·ng S¬n Secondary School
  7
  Checking up :Give the correct form of
  the verbs in brackets:
  1.Lan (be)..... sick yesterday.
  2.She (have) ..... a virus .
  was
  had
  a common cold
  bệnh cảm thường /bệnh cảm cúm thông thường


  Period 71-
  Unit 11:
  keep fit , stay healthy
  Lesson 5: B4 :Read
  A common cold
  Unit 11:Keep fit,stay heathy
  Leson5:B4:Read:A common cold
  1.disease (n) :
  bệnh/căn bệnh
  2.symptom (n):
  triệu chứng
  3.cough (v):
  ho
  4.sneeze (v):
  hắt hơi
  5.runny nose (n) :
  sổ mũi
  6.slight fever (n) :
  sốt nhẹ
  7.cure (v) :
  chữa trị,trị bệnh
  -cure (n): c¸ch ch÷a,ph­¬ng thuèc
  I.Vocabulary:
  ?
  ?
  ?
  ?
  II.READING:B4 (P.112)
  1.Open –Prediction :
  Symptoms of
  the common cold
  coughing
  sneezing
  a runny nose
  a slight fever
  2.Matching :
  Unpleasant
  Relieve
  Disappear
  Prevent
  Biến mất /khỏi bệnh
  Khó chịu
  Ngăn ngừa,ngăn chặn
  Làm giảm
  3. Comprehension Questions:
  1.Why do we call the cold “common” ?
  2.What are the symptoms of the
  common cold?
  3.Is there a cure for the common cold ?
  4.Do cold cures work ?
  What do they do ?
  5.How can you help prevent a cold ?
  End
  A
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  B
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  3 / QUESTIONS :
  YOU ARE THE WINNER !

  How can we help prevent a cold ?

  Eat well
  Eat
  a lot of cereals, fruit and
  vegetables
  Eat a moderate amount of fatty food
  and sugar.
  Eat some body-building foods like meat and dairy products
  Eat well
  Do exercise
  4/ WRITE - IT - UP
  Write a short passage a bout 40 words (using the answers of questions b) and e) to talk about the symptoms and the ways to prevent the cold,beginning with :“The common cold is a disease caused by a kind of virus.It has four main symptoms : ...”
  -Eg: The common cold is a disease caused by a kind of virus.It has four main symptoms : a runny nose,a slight fever,coughing and sneezing.We can prevent the cold by eating well and doing exercise.
  III/ HOMEWORK :
  Complete your writing in your note book.
  Learn by heart the new words.
  Prepare well for the coming 45’ test.
  Thanks for your listening !
  Goodbye. See you again
  Question a) :

  -Why do we call the cold “common”?
  -Because every year millions of
  people catch it.
  Question b) :

  -What are the symptoms of the common cold ?
  -They are : a runny nose,
  a slight fever,coughing
  and sneezing.
  Question c) :

  -Is there a cure for the
  common cold ?
  -No, there is no cure for the common cold.
  Question d) :
  -Do cold cures work ?
  -What do they do ?

  -No, they don’t .
  -They relieve the symptoms.
  Question e) :

  -How can you help prevent a cold ?

  -We can prevent a cold by eating well and doing exercise.
  LUCKY NUMBER !
  No_avatar

  sao câu trả lời của phần b4 đéo có.dm dỏm vl Lưỡng lự

   

  Avatar

  mắt bị mù à , có đó còn j nữaCười nhăn răng

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng