Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 26. Xicloankan

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Thị Thanh
  Ngày gửi: 16h:10' 22-07-2008
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 224
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT TIỂU CẦN
  TỔ CHUYÊN MÔN : HOÁ - SINH
  TIẾT : HOÁ HỌC
  TỔ HÓA - SINH
  Xin kính chào quý Thầy - Cô đến dự giờ thăm lớp
  Lớp 11A 3
  Kiểm tra bài cũ:
  Viết PTHH của phản ứng giữa propan với :
  + Clo ?Dẫn xuất mono clo
  + Tách H2
  + Crăckinh
  + Oxi (oxi hoá hoàn toàn) ?


  Kiểm tra bài cũ
  Giải
  CH3 - CHCl - CH3 + HCl
  CH3-CH2-CH3 +
  CH3 -CH2 - CH2Cl + HCl

  HCH2 -HCH - CH3
  CH3 -HCH - CH3
  C3H8 +
  as
  57%
  43%
  Cl2
  5000 C, xt
  CH2 -CH= CH2
  + H2
  5000C ,Pt
  CH4 +
  CH2 = CH2

  t0
  CO2 +
  H2O

  O2
  3
  4
  5
  I .Cu trĩc - ng phn -Danh php.
  II. Tnh cht
  1. Tính chất vật lí
  2. Tính chất hoá học
  III. iỊu ch - ng dơng.
  I. Cu trĩc - ng phn - Danh php
  C3H6
  C4H8
  C5H10
  C6H12
  xiclopropan

  xiclobutan
  xiclopentan
  xiclohexan
  1. Cấu trúc phân tử của 1 số monoxicloankan
  - Thế nào là
  xicloankan ?
  - Cho biết công thức chung của mono xicloankan ?
  - Nhận xét về cấu trúc của các monoankan ?
  Nghiên cứu CTPT , CTCT và mô hình xicloankan
  SGK
  Xicloankan là những hiđrocacbon no mạch vòng
  1 vòng : monoxicloankan CnH2n (n ? 3)
  Nhiều vòng : polixiloankan
  Trừ xiclopropan , ở phân tử xicloankan các nguyên
  tử C không cùng nằm trên 1 mặt phẳng
  I. Cu trĩc - ng phn - Danh php
  1. Cấu trúc phân tử của 1 số monoxicloankan
  1,3-ủimetyl Xiclopentan
  Metyl xiclohexan
  VD : Một số monoxicloankan
  Metyl xiclo butan
  1
  2
  3
  4
  5
  2. Đồng phân và cách gọi tên
  monoxicloankan
  a) Quy tắc
  - Hãy rút ra quy tắc gọi tên của các mono xicloankan ?
  Dựa vào cách gọi tên của 1 số mono xicloankan sau
  Xiclopropan ;

  1,3-ủimetyl Xiclopentan
  Metyl xiclohexan
  VD : Một số monoxicloankan
  Metyl xiclo butan
  1
  2
  3
  4
  5
  2. Đồng phân và cách gọi tên
  a) Quy taộc monoxicloankan
  Mạch vòng là mạch chính

  Đánh số sao cho toồng các số chỉ vị trí các mạch nhánh là nhỏ nhất

  Gọi tên:
  Số chỉ vị trí - Tên nhánh + Xiclo +
  Tên mạch chính + an
  Hãy viết CTCT của 1 số đồng phân xicloankan có CTPT trên ?

  Cho CTPT
  C6H12
  b) VD: C6H12
  Xiclohexan
  1,2-đimetylxiclobutan
  1
  metylxiclopentan

  1,1,2-trimetylxiclo

  propan
  2
  3
  4
  1
  2
  3
  2. Đồng phân và cách gọi tên
  a) Quy taộc monoxicloankan
  II.TÍNH CHẤT:
  1. Tính chất vật lý

  Nghiên cứu đặc
  điểm cấu tạo của monoxicloankan cho biết những đặc điểm nào giống và đặc
  điểm nào khác
  so với ankan ?

  Khác
  - Ankan : Mạch hở
  - Xicloankan :
  Mạch vòng
  Giống
  Chỉ có liên kết đơn
  Cho biết những tính chất hoá học của xiclo ankan ?
  Từ đặc điểm cấu tạo của xiclo ankan nói trên .
  Khác
  Phản ứng cộng mở vòng của :
  C3H6 và C4H8
  Giống
  Phản ứng thế , tách và cháy
  2. Tính chất hoá học.
  a. Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
  + H2
  Ni,800C
  HCH2CH2CH2H (n-propan)
  + Br2
  BrCH2CH2CH2Br
  (1,3 - ủibrom propan)
  + HBr
  HCH2CH2CH2Br
  (1- Brom propan)
  2. Tnh cht ho hc.
  Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
  Xiclobutan chỉ cộng với H2:
  + H2
  Xicloankan vòng 5,6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng trong những điều kiện trên.
  Ni,1200C
  CH3CH2CH2CH3
  n-butan
  b. Phản ứng thế.
  Cl
  cloxiclopentan
  as
  + Br2
  Br
  t0
  bromxiclohexan
  + Cl2
  + HCl
  + HBr
  2. Tnh cht ho hc.
  Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
  Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
  c. Phản ứng ôxi hoá
  CnH2n +

  C6H12 +
  H=-3947,5 kJ
  Xicloankan không làm mất màu dung dịch KMnO4
  H2O
  t0
  CO2 +
  O2
  H<0
  t0

  O2
  H2O
  CO2 +
  VD:
  b. Phản ứng thế.
  2. Tnh cht ho hc.
  6
  6
  9
  n
  n
  III. iỊu ch v ng dơng.
  1. Điều chế.
  Tách trực tiếp từ quá trình chưng cất dầu mỏ

  CH3[CH2]4CH3
  t0,xt
  + H2

  Từ ankan :
  2.ứng dụng.
  Làm nhiên liệu
  Làm dung môi
  Làm nguyên liệu để điều chế các chất khác. VD:
  to,xt
  + 3H2
  III. iỊu ch v ng dơng.
  1. Điều chế.
  Thực hiện các phản ứng :
  CH3CH2CH3
  CH3CH2CH2Br
  1
  2
  3
  - Quy tắc gọi tên các mono xicloankan
  Số chỉ vị trí - Tên nhánh + Xiclo +Tên mạch chính + an
  - Tính chất hoá học.
  + Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan
  + Phản ứng thế.
  + Phản ứng ôxi hoá
  Bài : 1, 2, 3, 4, 5 , 6
  Trang 150, 151 sách giáo khoa.


  Giáo viên Cùng Học sinh
  lớp 11 A 3


  Xin chúc quý thầy - cô
  dồi dào sức khoẻ

   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác

  Nhấn ESC để đóng